En Yeni İçerikler

HIV virüsü, AIDS hastalığı, HIV, AIDS
Virüslerin ve Hastalıklardan Korunma Virüslerin insan sağlığı üzerindeki etkileri ölümle sonuçlanacak derecede ciddidir. Çünkü virüsler çok ciddi hastalıklara neden olmaktadır. Virsülerin neden olduğu hastalıklar arasında grip, kuduz, AIDS, hepatit B, zika, ebola, kızamık, domuz gribi, kuş gibi gibi hastalıklar bulunuyor. Virüslerin neden olduğu viral hastalıklar tedavi edilmediği zaman ölümle sonuçlanabiliyor. Hatta öyle virüsler var ki, bulaştığı zaman tedavisi de mümkün olmayabiliyor....
Virüslerin Sağlık Üzerinden Etkileri Virüsler sağlık üzerinde çok ciddi etkilere sahiptir. Özellikle insan sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eder. Günümüzde virüslerin faydalı özelliklerinde de yararlanılmaktadır ancak hastalık yapıcı virüsler insan hayatını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Virüsler hava, su, doğrudan temas, vücut sıvıları ve diğer canlılar yoluyla insanlara bulaşarak hastalıklara neden olur. Virüslerin enzim sistemi de bulunmadığı için antibiyotik ile bu virüslerle...
Virüs Nedir? Virüs: Bakterilerden daha küçük olan, hastalık yapma özelliğine sahip, canlı bir hücre içerisinde canlılık özelliği gösteren, DNA ve RNA'ya sahip ancak elektron mikroskobunda görülebilen parazitlerdir. Virüsler hiçbir canlı alemi içinde sınıflandırılmayan özel bir gruptur ancak biyolojik varlık olarak kabul edilmektedirler. Sadece canlı hücrelerin içerisinde canlı özelliği gösterebildiği için cansız ile canlı arasındaki bir geçiş formudur. Kendilerine ait DNA veya RNA'ya...
Standart Sapma Nedir? Standart Sapma: Bir veri grubunda bulunan sayılan birbirine olan yakınlığını ve uyumunu ölçen yönteme standart sapma denir. Veri grubundaki sayıların aritmetik ortalamaya göre nasıl bir yayılım gösterdiğini anlamamızı sağlar. Verilern aritmetik ortalamaya göre nasıl bir yayılım gösterdiğini anlamak için standart sapmaya bakılır. İki farklı veri grubunun aritmetik ortalaması aynı ise; açıklığı büyük olanın standart sapması büyük, küçük olanın ise standart sapması küçük olur. Standart...
Merkezi Eğilim Ölçüleri Eldeki verilerin hangi değer etrafından toplandığını merkezî eğilim ölçüler gösterir. Merkezi eğilim ölçüleri ise aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değerdir. Ortanca yerine medyan ve tepe değer yerine de mod terimleri de kullanılabilir. Aritmetik Ortalama: En kısa tabirle bir sayı dizisindeki elemanların toplamının eleman sayısına bölünmesi ile elde edilen sayıdır. Daha detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse; x1,x2,x3,…,xn şeklindeki bir veri grubunda...
Aritmetik Ortalama Nedir? Aritmetik Ortalama: En kısa tabirle bir sayı dizisindeki elemanların toplamının eleman sayısına bölünmesi ile elde edilen sayıdır. Daha detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse; x1,x2,x3,...,xn şeklindeki bir veri grubunda yer alan sayıların toplamının veri sayısına bölünmesi ile hesaplanır. Aritmetik ortalama istatistik biliminde en çok kullanılan merkezi eğilim ölçüsüdür. Örnek vermek gerekirse, bir sınıftaki öğrencilerin yaşlarının toplamını sınıftaki öğrenci sayısına bölersek, sınıftaki öğrencilerin yaşlarının aritmetik...
İletişim ve Sözlü İletişim Nedir? İletişim: İnsanların duygularını, düşüncelerini ve bilgilerini çeşitli yollarla başkalarına aktarmasına iletişim denir. Sözlü İletişim: İnsanların duygularını, düşüncelerini ve bilgilerini sözlü yollarla başkalarına aktarmasına sözlü iletişim denir. İnsanların birbirleri bağ kurma ve hayatlarını devam ettirme isteğinin bir parçası da iletişimdir. İnsanın en temel ihtiyaçlarından birisi de iletişimdir. Çünkü insanlar iletişim yoluyla duygularını, düşüncelerini ve hayallerini başka insanlara aktarabilir. İnsanlık tarihi boyunca iletişim...
Dil İle İlgili Terimler ve Anlamları İnsanların kullandıkları dil farklı kültür ve bölgelerde de farklılıklar gösterir. Dil içerisindeki bu farklılıklar nedeniyle ağız, şive ve lehçe meydana gelir. Yine belirli çevrelerde dilin özel kullanımı da argo ve jargon meydana gelir. Şimdi dil ile alakalı bu terimlerin her birini kısaca açıklayalım ve örnekler verelim. Ağız Nedir?: Bir ülke sınırları içerisinde farklı yerleşim bölgelerine göre dilin...
Metin Nedir? Metin: Çok farklı düzeylerde dil ile iletişimde bulunmak için oluşturulan anlatma ve anlaşma aracına metin denir. Başka bir tabirle, bir yazıyı noktalama, anlatım ve biçim özellikleriyle oluşturan kelimelerin tamamıdır. En kısa tabirle metin, cümlelerden meydana gelen bir anlatma ve anlaşma aracıdır. Metinlerin en önemli amacı dili kullanarak anlatma ve anlaşmadır. Metnin türünü, boyutunu, anlatım biçimini ve dil özelliklerini belirleyen, anlatma ve...
Edebiyatın ve Güzel Sanatlar İnsanoğlu her dönem güzelliğin ve estetiğin peşinde olmuştur. Bu güzelliği yakalamak için de güzel sanatlardan faydalanmıştır. Özellikle batıda edebiyat da güzel sanatların bir parçası olarak görülmüş ve diğer güzel sanat dalları ile ortak güzellikleri paylaştığı düşünülmüştür. Bu nedenle her edebi eser aynı zamanda bir sanat eseri olarak görülür. Edebiyat zihinsel bir sanattır ve farklı sanat dalları gibi...