En Yeni İçerikler

Fizik Nedir? Fiziğin Önemi Fizik: Gözleme ve deneye dayalı bir şekilde uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalına fizik yada fizik bilimi denir. İnsanoğlu tarih boyunca çevresine gözlemlenmiş ve gözlemlediği çevresinden kullanabileceği eşyalar ve icatlar yapmayı başarmıştır. Bunun yanı sıra anlam veremedikleri olaylar karşısında ise korkmuş ve bununla beraber daha fazla merak sahibi olmuştur. Bu merakının peşinden giderek merakını...
Prokaryot ve Ökaryot Nedir? Dünyadaki tüm canlı organizmalarda hücre bulunur. Bir organizmanın içindeki her türlü biyokimyasal fonksiyonu hücre kontrol eder ve organizmanın hayatta kalmasını sağlar. Yeni bir hücrenin oluşması da önceden var olan hücrelerin hücre bölünmesiyle olur. Hücre, hayatın temel fonksiyonel birimidir. Tüm canlı organizmalarda bir yada birden fazla hücre bulunur ve bu hücreler canlıların bireysel işlevlerini yerine getirir. Canlının en...
Hücre Nedir? Hücre: Canlıların temel yapısal ve işlevsel özelliklerini gösterebilen en küçük birime hücre denir. Kısaca canlılığın temel birimi hücredir. Hücreler genellikle "yaşamın yapı taşları" olarak adlandırılır. Hücrenin canlılığın temel birimi olduğu kavramı kabul görmektedir. Bazı organizmalar sadece bir hücreye sahipken, diğerleri çok sayıda hücreye sahip olabilmektedir.  Hücreler, proteinler ve nükleik asitler gibi birçok biyomolekül içeren çekirdek ve bir zar içine alınmış sitoplazmadan...
EBOB Nedir? En Büyük Ortak Bölen (EBOB): Kısaca iki yada daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinden en büyüğüne EBOB yada en büyük ortak bölen a,b doğal sayılarının en büyük ortak böleni EBOB(a,b) şeklinde gösterilir. Örnek: 15 ve 30 sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır? Çözüm: 15 sayısının bölenleri: 15, 5, 3, 1 30 sayısının bölenleri: 30, 15, 10, 6, 5, 3, 2, 1 Her iki sayı için...
Bölünebilme kurallarını sıralamadan önce kısaca bölme işlemini hatırlayalım. Kısaca Bölme İşlemi A, B, C, K birer doğal sayı olsun ve B ≠ 0 olmak üzere; A: Bölünen B: Bölen C: Bölüm K: Kalan A= B.C + K şeklinde gösterilir. K=0 yani kalan sıfır ise A sayısı B sayısına kalansız bir şekilde tam bölünür denir. Diğer bir tabirle A sayısı B sayısına bölünebilir denir. Burada 0 ≤ K...
Kafiye Nedir? Kafiye (Uyak): Şiirdeki dizeler arasındaki farklı anlam ve görevdeki sesler ile kelimelerin benzerliğine kafiye yada uyak denir. Genellikle kelimelerin köklerinde ve dize sonlarında kafiye aranır. Kafiye de şiirdeki ahenk unsurlarından biridir. Kafiyeler genellikle tek ses yada daha fazla sesin benzerliğine göre farklılık gösterir. Kaç sesin benzerlik gösterme durumuna göre de kafiye türleri belirlenir. Kafiye Çeşitleri Dört çeşit kafiye vardır. Bu kafiyeler şöyledir; ...
Şiirin ahenk unsurlarından birisi de ölçü yani vezindir. Türk şiirinde ise 3 tür ölçü kullanıldığını görmekteyiz. Bunlar; Hece ölçüsü, Aruz ölçüsü, Serbest ölçü. Şimdi bu ölçü türlerinin ne olduğuna ve şiirde nasıl belirlendiğine göz atalım. Hece Ölçüsü Nedir? Hece Ölçüsü: Şiirde bulunan dizelerdeki hece sayılarının eşit olmasına hece ölçüsü denir. Hece ölçüsüne Türk şiirinin milli ölçüsü de denilmektedir. Çünkü en eski devirlerden beridir...
Şiirde Ahenk Şiirde seslerin kulağa hoş ve güzel gelmesini sağlayan özellik şiirin ahengidir. Şiirde ahengi sağlayan bir çok unsur vardır. Şiirde ahengi sağlayan 8 özellik vardır. Bu özellikler şöyledir; Ölçü (Vezin) Redif Kafiye (Uyak) Asonans Aliterasyon Nakarat Kelime ve Kelime Gruplarının Tekrarı Ses Akışı Şimdi bu ahenk unsurlarını tek tek açıklayalım. Ölçü (Vezin): Hece ölçüsü, aruz ölçüsü, serbest ölçü olmak üzere Türk...
Şair Nedir? Şair: Şiir yazan yada şiir söyleyen kişiye şair denir. Şair kelimesinin eş anlamlısı da ozandır. Şair kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Şairler yazdıkları şiirlere genellikle kendi duygu ve düşüncelerini de katarlar. Daha detaylı bir şekilde şairin tanıtımını yapmak gerekirse; çevreye, insana, olaylara farklı açılardan bakan, sezgisel bakış açısı ile duyarlı yaklaşan, en etkili ve anlaşılır bir şekilde, ahenkli mısralarla...
Nazım Biçimi Nedir? Nazım Biçimi: Şiirin ölçüsü ve uyak örgüsüne göre nazım biriminin kazandığı biçimsel özelliklere nazım biçimi denir. Nazım biçimi bulunurken şiirin şekline ait özellikler (nazım birimi, kafiye düzeni, ölçü vb.) dikkate alınır. Nazım biçimleri Türk şiirinin her döneminde kullanılmıştır. Halk şiirlerinde, divan şiirlerinde ve batı etkisindeki Türk şiirlerinde nazım biçimlerini görmekteyiz. Türk Şiirinde Kullanılan Nazım Biçimleri Halk Şiiri Divan Şiiri Batı Etkisindeki Türk Şiiri Anonim...