En Yeni İçerikler

Kümelerde Fark İşlemi İki Kümenin Farkı: Herhangi iki küme olan A ve B kümesinden A kümesinde olup B kümesinde olmayan bütün elemanların oluşturduğu kümeye A kümesinin B kümesinden farkı denir. Küme Farkı Sembolü: Herhangi iki küme olan A ve B kümesinden A kümesinin B kümesinden farkı A − B veya A B ile gösterilir. Ortak özellik yöntemi ile A B ve...
Kesişim Kümesi Nedir? Kesişim Kümesi: Herhangi iki kümenin bütün ortak elemanlarının oluşturduğu kümeye kesişim kümesi denir. Kesişim Kümesi Sembolü: Kesişim '' ∩ ''sembolü ile gösterilir. A ve B kümesinin kesişimi A ∩ B ile gösterilir. NOT: ø ∩ ø = ø A ve B kümelerinin kesişim kümesi, ortak özellik yöntemi ile gösterilecek olursa; A ∩ B = {x | x ∈ A ve x ∈ B} şeklinde ifade edilir. A...
İki Kümenin Eşitliği Eşit Küme: Aynı elemanlara sahip kümelere "eşit küme" denir. Eşit Küme Sembolü: Örneğin A ve B kümelerinin eşitliğini gösterecek olursak, A = B şeklinde gösterilir. DİKKAT! : Eleman sayıları aynı olan her küme eşit değildir. Çünkü önemli olan elemanların aynı olmasıdır. Örneğin her iki kümede de armut var ise bu iki küme eşittir. Her iki kümenin birinde armut, diğerinde elma...
Evrensel Küme Konu Anlatımı Evrensel Küme: Bütün kümeleri içinde bulunduran ve üzerinde işlem yapılan kümeye "evrensel küme" denir. Evrensel Kümenin Gösterilişi: E ile gösterilir. Ayrıca bkz: Kümeler Konu Anlatımı Güneş sistemini ele alacak olursak, güneş sistemi aşağıdaki elemanlardan oluşur.  Güneş,  8 gezegen ve bunların uyduları,  Cüce gezegenler ve bunların uyduları,  Güneş sisteminin küçük nesneleri  Gezegenlerarası (gaz ve tozdan oluşmuştur) Güneş sistemlerinden meydana gelen kümeler...
Sonlu Kümeler Sonlu Küme: Bir kümedeki elemanların sayısı sayılabiliyor ise bu kümeye "sonlu küme" denir. Sonlu Küme Gösterilişi: A sonlu kümesinin eleman sayısı s(A) şeklinde gösterilir. Sonlu Küme Örnekleri A = {a, b, c, d, e, f, 1, 2, 3} ise s(A) = 9 dur ve küme elemanları sayılabildiği için sonlu bir kümedir. B = {x| -2017 < x < 2017, x tamsayı} kümesinin elemanları...
Kümelerin Farklı Gösterimleri Kümelerin gösterilişi konusunda yani küme elemanlarının gösteriminde 3 farklı yöntemden faydalanabiliriz. Kümelerin gösterim şekilleri şöyledir; Liste yöntemi Ortak özellik yöntemi Venn şeması yöntemi Şimdi bu üç yöntemi de açıklayarak örnekler verelim. Ayrıca bkz: Kümeler Konu Anlatımı Liste Yöntemi Küme elemanları, küme parantezi "{ }" içerisinde ve aralarında virgül olacak şekilde yazılır. Örneğin herhangi bir A kümesinin elemanları {1,2,3,4,5 } şeklinde gösterilebilir. ...
Küme Nedir? Küme: Aynı cinsten veya birbirine benzer olan şeyler tarafından oluşturulan bütün, takım, öbek, grup. Türk Dil Kurumu sözlüğünde kümenin tanımı yukarıdaki gibi yapılmıştır. Kümeler ile ilgili en popüler tanımlardan birisi de Alman matematikçi Georg Cantor (1845-1918) tarafından yapılan tanımdır.  Bir makalesinde kümeyi şu şekilde tanımlamıştır; "Küme: İyi tanımlanmış birbirinden farklı nesneler topluluğudur" Kümelerin Günlük Hayatta Kullanımı ve Önemi Günlük hayatımızda kümeleri sıklıkla kullanırız. Günlük...
Yazı Yazmak / Metin Yazmak Belli bir konu hakkında yazı yazmak, bir metin oluşturmak ilk aşamada basittir. Ancak bir yazıyı yada metni kuralına göre yazmak ise biraz zordur. Her şeyin bir kuralı olduğu gibi yazı yazma kuralları da vardır. Aslında kurallara uyarak bir metin yazmak işinizi daha da kolaylaştırır. Çünkü size izlemeniz gereken yolu gösterir ve eksiksiz bir yazı yazmış...
Bileşik önermeler konusunda ikinci bağlacımız "veya" bağlacıdır. "ve" bağlacı ile kurulan önermeleri ve "ve" bağlacı özelliklerini bir önceki yazımızda detaylıca anlatmıştık. Şimdi de "veya" bağlacı ile kurulan bileşik önermelerin konu anlatımını yapacağız. "veya" Bağlacı ile Kurulan Bileşik Önermeler “veya” bağlacı kullanılarak p ile q önermelerinin bağlanmasından oluşan bileşik önermeye, p veya q bileşik önermesi denir. Ayrıca p ∨ q sembolü ile gösterilir. p...
Önermenin ne demek olduğunu bir önceki yazımızda açıklamış ve önerme konusuna giriş yapmıştık. Bkz: Önerme Nedir? Şimdi de bileşik önermeler konusuna giriş yaparak "ve" bağlacını açıklayacağız ve bu bağlacın özelliklerini anlatarak örnekler vereceğiz. Bileşik Önerme: Kısaca bağlaçlar kullanılarak iki veya daha fazla önermenin birbirine bağlanıp yeni önerme elde edilmesine bileşik önerme denir. Yani "ve", "veya", "ya da", "ise", "ancak ve ancak" gibi bağlaçlar...