En Yeni İçerikler

Bileşik önermeler konusunda ikinci bağlacımız "veya" bağlacıdır. "ve" bağlacı ile kurulan önermeleri ve "ve" bağlacı özelliklerini bir önceki yazımızda detaylıca anlatmıştık. Şimdi de "veya" bağlacı ile kurulan bileşik önermelerin konu anlatımını yapacağız. "veya" Bağlacı ile Kurulan Bileşik Önermeler “veya” bağlacı kullanılarak p ile q önermelerinin bağlanmasından oluşan bileşik önermeye, p veya q bileşik önermesi denir. Ayrıca p ∨ q sembolü ile gösterilir. p...
Önermenin ne demek olduğunu bir önceki yazımızda açıklamış ve önerme konusuna giriş yapmıştık. Bkz: Önerme Nedir? Şimdi de bileşik önermeler konusuna giriş yaparak "ve" bağlacını açıklayacağız ve bu bağlacın özelliklerini anlatarak örnekler vereceğiz. Bileşik Önerme: Kısaca bağlaçlar kullanılarak iki veya daha fazla önermenin birbirine bağlanıp yeni önerme elde edilmesine bileşik önerme denir. Yani "ve", "veya", "ya da", "ise", "ancak ve ancak" gibi bağlaçlar...
Önerme Nedir? Önerme Sembolleri Önerme: Doğru ya da yanlış olmasına bakılmaksızın kesin bir hüküm bildiren bütün ifadelere önerme denir. Matematik alanında p, q, r, s gibi harflerle önermeler gösterilir. Örnek: Aşağıdakilerden hangileri bir önermedir? Önermelerin doğruluk durumları nedir? a) Bir hafta 7 gündür. b) Saat kaçta geleceksin? c) Türkiye'nin dört tarafı denizlerle çevrilidir. d) Nasılsın, iyi misin? Çözüm: a) Doğru olan kesin bir hükmü bildirdiğinden doğru bir önermedir. b)...
Mantık Nedir? Mantık: Doğru düşünmek için ilke ve kuralları araştıran, nasıl düşünülmesi gerektiğini belirleyen disipline mantık denir. Mantık ile bilginin yapısı incelenir ve doğru mu yanlış mı olduğuna karar verilir. Kısaca doğru düşünme sanatı yada yöntemidir. Örnek vermek gerekirse; Az bulunan değerlidir. Elmas az bulunur. O zaman elmas değerlidir. Bu örneği mantık sembolleri ile göstermek gerekirse;  ⇒ (elmas ⇒ değerli)  ⇒ (c ⇒ b) Mantık önceleri...
Edebî Sanatlar (Söz Sanatları) Edebî Sanatlar yada Söz Sanatları edebi metinlerin sanatsal özelliklerini ortaya koyar. Bir anlatım inceliği ve özelliği olan edebi sanatlar, genellikle benzetme kullanılarak söz ve anlama bağlı bir anlatım sunar. Edebi metinler için anlatımı zenginleştirmek, anlatıma renk katmak ve anlatımı daha çarpıcı bir hale getirmek için kullanılır. Edebi sanatlar sayesinde edebî metinlerin sanatsal nitelikleri anlaşılabilir. Edebi sanatlar yani...
İmge Nedir? Nasıl Bulunur? İmge: En kısa tabirle, gerçekleşmesi özlenen ve zihinde tasarlanan şey, hayal demektir. Daha uzun tabir ile, daha duygulu ve canlı bir şekilde bir varlığı, kavramı ve durumu anlatmak için onu başka şekiller içinde tasarlamaktır. Sanatçı kendi izlenimlerine göre bir gerçeği yeniden biçimlendirerek imge oluşturur. Sanatçı kendine özgü bir dil kullanarak duygu ve düşüncelerini ifade eder. Hayal gücünü kullanarak...
Konularına Göre Şiirler Şiirler konularına göre birbirinden ayrılır. Şiirde işlenen konuya göre hangi tür şiir olduğuna karar verilir. Konularına göre şiir türleri 5'e ayrılır. Bunlar; Lirik Şiir Epik Şiir Satirik Şiir Didaktik Şiir Pastoral Şiir Şimdi konularına göre şiir türlerini kısaca açıklayalım ve şiirlere örnekler verelim. Lirik Şiir Nedir? Lirik Şiir: Coşkulu bir anlatım ile kişisel duyguların da katılarak aşk, tabiat, özlem, gurbet,...
Fizik Nedir? Fiziğin Önemi Fizik: Gözleme ve deneye dayalı bir şekilde uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalına fizik yada fizik bilimi denir. İnsanoğlu tarih boyunca çevresine gözlemlenmiş ve gözlemlediği çevresinden kullanabileceği eşyalar ve icatlar yapmayı başarmıştır. Bunun yanı sıra anlam veremedikleri olaylar karşısında ise korkmuş ve bununla beraber daha fazla merak sahibi olmuştur. Bu merakının peşinden giderek merakını...
Prokaryot ve Ökaryot Nedir? Dünyadaki tüm canlı organizmalarda hücre bulunur. Bir organizmanın içindeki her türlü biyokimyasal fonksiyonu hücre kontrol eder ve organizmanın hayatta kalmasını sağlar. Yeni bir hücrenin oluşması da önceden var olan hücrelerin hücre bölünmesiyle olur. Hücre, hayatın temel fonksiyonel birimidir. Tüm canlı organizmalarda bir yada birden fazla hücre bulunur ve bu hücreler canlıların bireysel işlevlerini yerine getirir. Canlının en...
Hücre Nedir? Hücre: Canlıların temel yapısal ve işlevsel özelliklerini gösterebilen en küçük birime hücre denir. Kısaca canlılığın temel birimi hücredir. Hücreler genellikle "yaşamın yapı taşları" olarak adlandırılır. Hücrenin canlılığın temel birimi olduğu kavramı kabul görmektedir. Bazı organizmalar sadece bir hücreye sahipken, diğerleri çok sayıda hücreye sahip olabilmektedir.  Hücreler, proteinler ve nükleik asitler gibi birçok biyomolekül içeren çekirdek ve bir zar içine alınmış sitoplazmadan...