Ana Sayfa Matematik

Matematik

Sayıların büyülü dünyasına hoş geldiniz. Hayatımızın her alanında karşımıza çıkan matematik, okul hayatımızın da en baba derslerinden birisidir. Matematiği daha kolay anlamanızı sağlayacak konular, matematik ödevlerinizi yapmanızı sağlayacak içerikler ve daha fazlası burada...

Mantık Nedir? Mantık: Doğru düşünmek için ilke ve kuralları araştıran, nasıl düşünülmesi gerektiğini belirleyen disipline mantık denir. Mantık ile bilginin yapısı incelenir ve doğru mu yanlış mı olduğuna karar verilir. Kısaca doğru düşünme sanatı yada yöntemidir. Örnek vermek gerekirse; Az bulunan değerlidir....
EBOB Nedir? En Büyük Ortak Bölen (EBOB): Kısaca iki yada daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinden en büyüğüne EBOB yada en büyük ortak bölen a,b doğal sayılarının en büyük ortak böleni EBOB(a,b) şeklinde gösterilir. Örnek: 15 ve 30 sayılarının en büyük ortak böleni...
Bölünebilme kurallarını sıralamadan önce kısaca bölme işlemini hatırlayalım. Kısaca Bölme İşlemi A, B, C, K birer doğal sayı olsun ve B ≠ 0 olmak üzere; A: Bölünen B: Bölen C: Bölüm K: Kalan A= B.C + K şeklinde gösterilir. K=0 yani kalan sıfır ise A sayısı B...
Daire Grafiği Nedir? Daire Grafiği: Verilerin oluşturduğu bütün veriye diğer verilerin orantılı bir şekilde daire dilimleri şeklinde gösterildiği grafiğe daire grafiği denir. Merkez açıyla orantılı olcak şekilde veriler grafiğe yerleştirilir. Daire grafiği bize bir bütünün parçaları hakkında bilgi sahibi olma ve...
Sütun Grafiği Nedir? Sütun Grafiği: Yatay yada düşey olacak şekilde sütun veya çubuk şeklinde veri gruplarını karşılaştırmak için çizilen grafiklere sütun grafiği denir. Sütun grafiği dik koordinat sisteminde gösterilir. Genellikle kategoriler yatay eksen üzerinde düzenlenir, dikey eksen boyunca da değerler gösterilir....
Çizgi Grafiği Nedir? Çizgi Grafiği: Kısaca sürekli değişen verilerin eğilimlerinin belirli aralıklarla gösterildiği grafiğe çizgi grafiği denir. Yatay ve düşey eksendeki sürekli verilerin değerlerini işaretleyip, bu işaretli noktaların düz çizgilerle birleştirilmesi ile ortaya çıkan grafik türüne çizgi grafiği denir. Çizgi grafiğini sürekli...
Histogram Grafiği Nedir? Histogram Grafiği: Bir veri topluluğu gruplandırılırken, tekrar eden veri sayılarının birbirine bitişik dikdörtgen sütunlar şeklinde gösterilmesine histogram grafiği denir. Genellikle sürekli veriler gösterilirken histogram grafiği kullanılır. Histogram grafiği çizmek oldukça kolaydır. Histogram grafiği çizme adımlarını izleyerek kolayca kendi...
Standart Sapma Nedir? Standart Sapma: Bir veri grubunda bulunan sayılan birbirine olan yakınlığını ve uyumunu ölçen yönteme standart sapma denir. Veri grubundaki sayıların aritmetik ortalamaya göre nasıl bir yayılım gösterdiğini anlamamızı sağlar. Verilern aritmetik ortalamaya göre nasıl bir yayılım gösterdiğini anlamak için...
Merkezi Eğilim Ölçüleri Eldeki verilerin hangi değer etrafından toplandığını merkezî eğilim ölçüler gösterir. Merkezi eğilim ölçüleri ise aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değerdir. Ortanca yerine medyan ve tepe değer yerine de mod terimleri de kullanılabilir. Aritmetik Ortalama: En kısa tabirle bir...
Aritmetik Ortalama Nedir? Aritmetik Ortalama: En kısa tabirle bir sayı dizisindeki elemanların toplamının eleman sayısına bölünmesi ile elde edilen sayıdır. Daha detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse; x1,x2,x3,...,xn şeklindeki bir veri grubunda yer alan sayıların toplamının veri sayısına bölünmesi ile hesaplanır. Aritmetik ortalama istatistik biliminde...

Popüler Yazılar