Ana Sayfa Matematik

Matematik

Sayıların büyülü dünyasına hoş geldiniz. Hayatımızın her alanında karşımıza çıkan matematik, okul hayatımızın da en baba derslerinden birisidir. Matematiği daha kolay anlamanızı sağlayacak konular, matematik ödevlerinizi yapmanızı sağlayacak içerikler ve daha fazlası burada...

Sütun Grafiği Nedir? Sütun Grafiği: Yatay yada düşey olacak şekilde sütun veya çubuk şeklinde veri gruplarını karşılaştırmak için çizilen grafiklere sütun grafiği denir. Sütun grafiği dik koordinat sisteminde gösterilir. Genellikle kategoriler yatay eksen üzerinde düzenlenir, dikey eksen boyunca da değerler gösterilir....
Çizgi Grafiği Nedir? Çizgi Grafiği: Kısaca sürekli değişen verilerin eğilimlerinin belirli aralıklarla gösterildiği grafiğe çizgi grafiği denir. Yatay ve düşey eksendeki sürekli verilerin değerlerini işaretleyip, bu işaretli noktaların düz çizgilerle birleştirilmesi ile ortaya çıkan grafik türüne çizgi grafiği denir. Çizgi grafiğini sürekli...
Histogram Grafiği Nedir? Histogram Grafiği: Bir veri topluluğu gruplandırılırken, tekrar eden veri sayılarının birbirine bitişik dikdörtgen sütunlar şeklinde gösterilmesine histogram grafiği denir. Genellikle sürekli veriler gösterilirken histogram grafiği kullanılır. Histogram grafiği çizmek oldukça kolaydır. Histogram grafiği çizme adımlarını izleyerek kolayca kendi...
Standart Sapma Nedir? Standart Sapma: Bir veri grubunda bulunan sayılan birbirine olan yakınlığını ve uyumunu ölçen yönteme standart sapma denir. Veri grubundaki sayıların aritmetik ortalamaya göre nasıl bir yayılım gösterdiğini anlamamızı sağlar. Verilern aritmetik ortalamaya göre nasıl bir yayılım gösterdiğini anlamak için...
Merkezi Eğilim Ölçüleri Eldeki verilerin hangi değer etrafından toplandığını merkezî eğilim ölçüler gösterir. Merkezi eğilim ölçüleri ise aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değerdir. Ortanca yerine medyan ve tepe değer yerine de mod terimleri de kullanılabilir. Aritmetik Ortalama: En kısa tabirle bir...
Aritmetik Ortalama Nedir? Aritmetik Ortalama: En kısa tabirle bir sayı dizisindeki elemanların toplamının eleman sayısına bölünmesi ile elde edilen sayıdır. Daha detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse; x1,x2,x3,...,xn şeklindeki bir veri grubunda yer alan sayıların toplamının veri sayısına bölünmesi ile hesaplanır. Aritmetik ortalama istatistik biliminde...
Üçgenin Alanı Genel anlamda bir üçgenin alanı, üçgenin herhangi bir kenarının uzunluğu ile bu kenara ait yüksekliğinin çarpımının yarısıdır. Yazının devamında farklı üçgenlerde devreye giren özel kurallara göre de üçgenin alan formüllerini göstereceğiz. ABC üçgeninin alanı A(ABC) şeklinde gösterilir. Örneği aşağıdaki üçgeni dikkate...
Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları Aşağıdaki ABC dik üçgeninde m(A) = 90° m(ABC) = α |AB| = c |AC| = b |BC| = a olsun. α açısının sinüsü sin α ile gösterilir. sinα =  (α açısının karşı dik kenar uzunluğu) / (Hipotenüs uzunluğu) sinα =  b/a olur. α açısının...
Öklid Hakkında Kısa Bilgi Yunanlı bir matematikçi olan Öklid, M.Ö. 330 - 275 yılları arasında yaşamıştır. İskenderiyeli olan Öklid, bütün matematikçiler arasında geometri ile en çok haşır neşir olan matematikçidir. 20. yüzyılın ortalarına kadar okullarda Öklid'in geometrisi okutuldu. Öklid, geometrinin başlangıcından kendi zamanına kadar...
Pisagor Hakkında Kısa Bilgi Pisagor teorimini vermeden önce Pisagor hakkında kısaca bilgi vermekte fayda vardır. M.Ö. 570 - M.Ö. 495 yılları arasında yaşayan Pisagor, Yunanlı matematikçi ve filozoftur. Sayıların babası olarak da bilinen Pisagor, hayattaki her şeyin matematiksel bir karşılığı olduğuna inanırdı. Kendisini...

Popüler Yazılar