En Yeni İçerikler

Anonim Halk Şiiri: Halkın kendi arasında ortaklaşa bir şekilde oluşturduğu anonim ürünleri içeren edebiyata anonim halk şiiri denir. Kimin tarafından oluşturulduğu bilinmeyen mani, türkü, bilmece, ninni, ağıt gibi ürünler bu edebiyatın ürünleridir. Her ne kadar anonim olsa da bu ürünleri ortaya koyan birileri mutlaka vardır. Zamanla bu ürünlerin sahipleri unutulmuştur ve ürünler halkın ortak malı olmuştur. Anonim Halk Şiiri...
Yedi Denizler
Yedi Denizde Yelken Açmak "Yedi denizde yelken açmak" deyimini duymayan yoktur herhalde. Romanlarda olsun, filmlerde olsun en az bir kez karşınıza çıkmıştır. Özellikle korsanlar için yedi deniz kavramı her zaman vardır. Eski zamanlardan beri "yedi denizde yelken açmak" ifadesi veya bunun farklı versiyonları var olmuştur. Yedi Deniz kavramı özellikle Orta Çağ Avrupası ve Arap Edebiyatı'nda geçmektedir. Yedi denizi oluşturan sular...
Bebeklere Ne Zamana Kadar Bal Verilmez? Bebeklere neden bal verilmez diye düşünüyorsanız cevabını bilimsel olarak alacaksınız. Çocuklar bebeklik çağından çocukluk çağına kadar tatlıyı aşırı fazla sever. Bir çok yetişkin de yetişkin çağında çocuklar gibi tatlıyı çok sever ama konumuz yetişkinler değil. Ancak bebekler için tüketilmemesi tavsiye edilen tek tatlı şey herhalde baldır. Dünya Sağlık Örgütü bir çok uluslararası sağlık...
İki Dönem Arasındaki Farklar İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile İslami dönem Türk edebiyatı arasındaki farklar aşağıdaki gibidir. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı İslamiyet Etkisiyle Gelişen Türk Edebiyatı Nazım birimi dörtlük.Nazım birimi beyit ve dörtlük.Hece ölçüsüyle yazılmıştır.Aruz ölçüsü ve az sayıda hece ölçüsü ile yazılmıştır.Konusu doğa, aşk, kahramanlık, cesaret, at sevgisi, askerlik, ölümdür.Konusu ilahi aşk, tasavvuf, mesnevi, ahlak, dünya ve ahiret...
kutadgu bilig
İslamiyetin Etkisiyle Gelişen Türk Edebiyatı Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra 8. yüzyılın ortalarına doğru Abbasilerle Çinliler Orta Asya üzerinde bir hâkimiyet kavgası içerisine girdiler. En sonunda 751 yılında Çinliler ile Müslüman Araplar arasında Talas Savaşı yapıldı. Bu savaşta Müslüman Arapların yanında yer alan Karluk Türkleri sayesinde Çinliler yenilgiye uğratıldı. Talas Savaşını kaybeden Çinliler Orta Asya üzerindeki hakimiyet iddiasından vazgeçtiler. Türkler Talas...
Eski Türk Şiiri Eski Türk şiiri denildiği zaman İslamiyet öncesi Türk şiiri anlaşılmalıdır. Hece ölçüsüyle yazılan eski Türk şiirlerinde genellikle yedili, sekizli, on birli hece ölçüsü kalıpları kullanılmıştır. Yine aynı şekilde kafiyeye de önem verilmiştir. Eski Türk şiirinde kafiye sonda kullanılmasının yanı sıra bazen de dize başında kafiye kullanılmıştır. Nazım birimi dörtlüktür. Şiirlerde işlenen konular genellikle kahramanlık, cesaret,...
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, milattan önce başlayıp XI. yüzyıla kadar yani Türklerin İslamiyet’i kabul ettiği döneme kadar süren bir edebiyat dönemidir. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı çok uzun süren bir dönemdir ve yazılı ve sözlü dönem olarak iki dönemde incelenir. İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü edebiyat dönemi, MS VIII. yüzyıla kadar olan bölümü yani Göktürkler’e...
Yeşillenen Patates Yenir Mi? Yeşil patates nasıl ortaya çıkar hiç merak ettiniz mi? Patatesler sıcak ve ışık alan bir yerde saklandığı zaman, yumru kökler meydana çıkmaya başlar ve bununla birlikte filizlenme başlar. Bunun sonucunda ise klorofil üretimi artar. Klorofil üretiminin artması ile birlikte patatesin kabuğu yavaşça yeşilimsi bir renk almaya başlar ve sonunda patatesin bir kısmı yeşil olur. Peki bu...
Fiilimsi Nedir? Fiillere getirilen belli eklerle türeyip isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılan sözcüklere fiilimsi ya da eylemsi denir. Fiilimsiler fiile benzeyen fakat fiil olmayan sözcüklerdir. Fiillere yapım ekleri ekleyerek oluşturulur. Ayrıca fiilimsiler yan cümlecik kurar. Fiilimsiler aldıkları eklere göre cümlede isim, sıfat ya da zarf olarak kullanılabilir. Dolayısı ile fiilimsiler üçe ayrılır. Fiilimsi Türleri İsim FiilSıfat FiilZarf Fiil Fiilimsi türlerini tek...
Çok Havuç Yersek Ne Olur? Havuç ve havuç gibi diğer turuncu renkli meyve ve sebzeler, beta-karoten olarak bilinen pigment açısından oldukça zengindir. Beta-karoten olarak bilinen pigment insanların ince bağırsaklarındaki özel hücreler tarafından A vitaminine dönüştürülür. Vücuda yüksek düzeyde beta-karoten alındığında, bu pigmentin tamamı A vitaminine dönüşmez. Bir kısmı kan dolaşımında dolaşır. Eğer bir süre boyunca yüksek seviyeler bu pigmentin vücuda...