Kategoriler
Bilim Fizik

Meteor ve Göktaşı Arasındaki Fark Nedir?

Gerçekte Yıldız Kayması Nedir? Açık havada gece gökyüzüne bakıp yıldızları seyretmeyi herkes sever. Işıl ışıl parlayan gökyüzüne bakmak, ayı ve yıldızları seyretmek insana huzur verir. Ve bir çok insan bu şekilde gökyüzünü seyrederken gökyüzünde bir ışık belirir ve kaybolur. “İşte yıldız kaydı, hemen bir dilek tutayım” diye düşünürüz. Peki bu yıldız kayması mıydı, yoksa bir […]

Kategoriler
Eğitim

Teknolojinin Savunma Sanayisine Katkıları, Faydaları, Zararı

Teknolojinin Savunma Sanayisine Katkıları ve Faydaları Teknolojinin savunma sanayisine katkıları bir çok madde de incelenebilir. Teknoloji hayatımızın her alanına katkıda bulunduğu gibi savunma sanayisine de büyük katkılar sağlamaktadır. Bireysel anlamda olsun, toplumsal anlamda olsun, ülke çıkarları için olsun, dünyanın çıkarları için olsun teknolojinin faydaları çok büyüktür. Bununla birlikte teknolojinin kullanım amacına doğrultusunda faydaları olduğu kadar […]

Kategoriler
Türkçe

Fiil Çatısı Nedir? Nesnesine Göre ve Öznesine Göre Çatılar

Fiil Çatısı Nedir? Fiil Çatısı: Fiillerin cümle içinde nesne alıp almamalarına ya da fiillerin aldıkları özneye göre gösterdiği özelliğe çatı denir. Bir cümlenin yüklemi fiil değil ise çatı aranmaz. Fiiller çatısı bakımından nesnesine göre çatılar ve öznesine göre çatılar olmak üzere ikiye ayrılır: Nesnesine Göre Çatılar Geçişli Fiil Geçişsiz Fiil Oldurgan Fiil Ettirgen Fiil Öznesine […]

Kategoriler
Türkçe

Yapısına Göre Fiiller (Basit Fiiller, Türemiş Fiiller, Birleşik Fiiller)

Yapısına Göre Fiiller Yapısına göre filler üçe ayrılır. Bunlar basit fiiller, türemiş fiiller ve birleşik fiillerdir. Basit Filler Türemiş Fiiller Birleşik Fiiller Kısaca fiilin ne demek olduğunda da bahsetmek gerekirse; iş, oluş veya durum bildiren sözcüklere fiil denir. Ayrıca bkz: Fiil Nedir? Fiil Çeşitleri 1. Basit Fiiller Basit Fiil Nedir? : Yapım eki almamış, bir […]

Kategoriler
Türkçe

Ek Fiil Nedir? Görevleri, Örnekler ve Konu Anlatımı

Ek Fiil Nedir? Görevleri Nelerdir? Ek fiil “i-mek” fiilidir. Sözcük özelliğini yitirip ek durumuna geldiğinden bu şekilde adlandırılmıştır. Ek Fiilin Görevleri Ek fiilin iki görevi vardır: a. Basit çekimli fiillere gelerek onları birleşik çekimli fiil yapar.b. Ad soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapar. Şimdi bu görevleri inceleyelim. a. Basit çekimli fiillere gelerek onları birleşik çekimli […]

Kategoriler
Türkçe

Çekimli Fiil, Fiillerde Olumsuzluk, Anlam Kayması ve Birleşik Çekimli Fiil

Çekimli Fiil Nedir? Fiillerin, belirli bir zaman yani kip ve kişi eki alarak kullanılmasıdır. Şahıs eki her zaman bulunmayabilir. İkinci tekil kişi emir kipi çekimi hariç bütün fiiller çekim eki alır. Bkz: Fiil Kipleri – Fiiller Fiil Kök / Gövde + Kip + Kişi EkiAşağıda altı çizili verilen örnekler çekimli fiildir. Örnek: Ben bu sokaklarda […]

Kategoriler
Türkçe

Fiil Kipleri – Haber Kipleri ve Dilek Kipleri Nelerdir?

Fiil Kipleri Fiil kipleri, fiillerde bir işi, durumu veya oluşu ortaya koyma biçimlerine kip denir. Kipler haber kipleri ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılır: a. Haber (Bildirme) Kipleri Geniş Zaman Şimdiki Zaman Gelecek Zaman Di’li Geçmiş Zaman Miş’li Geçmiş Zaman b. Dilek (Tasarlama) Kipleri İstek Kipi Dilek-Koşul Kipi Gereklilik Kipi Emir Kipi Bkz: Fiil […]

Kategoriler
Türkçe

Fiil Nedir? Anlamına Göre Fiiller – İş, Durum, Oluş Fiilleri

Fiil Nedir? Fiil (Eylem): İş, oluş veya durum bildiren sözcüklere fiil denir. Daha uzun bir tabirle açıklamak gerekirse; varlıkların yaptığı işi, hareketi, oluşu çeşitli ekler alarak şahıs ve zamana bağlı olarak anlatan kelimelere fiil yada eylem denir. Fiiller yalın hâldeyken mastar ekini (-mek, -mak) alır: koş-(mak), gül-(mek), ara-(mak), uyu-(mak). Cümlede kullanılırken mastar eki kullanılmaz. Aşağıdaki […]

Kategoriler
Matematik

Gerçek Sayılar Kümesinde Toplama ve Çarpma İşleminin Özellikleri

Gerçek Sayılar Kümesinde Toplama İşleminin Özellikleri Gerek sayılar kümesinde toplama işlemi yapılırken 5 kuraldan ya da özellikten bahsedebiliriz. Bunlar şöyledir; Kapalılık Özelliği Değişme Özelliği Birleşme Özelliği Etkisiz Eleman Özelliği Ters Eleman Özelliği Şimdi bütün bu özellikleri tek tek açıklayalım. Kapalılık Özelliği Her a, b ∈ R için a + b ∈ R dir. Bu özelliğe […]

Kategoriler
Matematik

Venn Şeması Nedir? Sayı Doğrusunda Köklü Sayıları Gösterme

Venn Şeması: Sayı kümeleri arasında N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R bağıntısı vardır ve Q ∪ Ql = R dir. Bu bağıntıyı gösteren şemaya ise Venn şeması denir. Daha basit bir tanım ile küme içerisinde her eleman bir nokta ile gösterilip noktanın yanına elemanın adının yazılarak gösterilmesine Venn Şeması ile gösterim denir. Sayı Doğrusunda […]

Bilgeniz.com