Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Biyoloji

Canlıların Sınıflandırılması, Amacı ve Faydaları

Canlıların Sınıflandırılması Nedir?

Canlıları sınıflandırmak demek, onları belli özellik ve kriterlere göre gruplandırmak demektir. Diğer bir tabirle, doğada yaşayan canlıları farklı ve benzer özelliklerine göre, akrabalık ilişkilerine göre sistematik bir şekilde gruplandırmaya canlıların sınıflandırılması denir.

Sponsorlu Bağlantılar

Canlıların sınıflandırılmasını yapan bilim dalına ise taksonomi denir. Doğadaki canlıları sınıflandırmak için gerekli olan bütün kriterleri ve kuralları bu bilim dalı belirler. Taksonomi kelimesi Yunanca bir kelimedir taksis (düzenleme-sıralama) ve nomos (yasa) kelimelerinin bir araya getirilmesi ile türetilmiştir.

Canlıların Sınıflandırmanın Amacı

  •  Canlıları ve doğayı daha kolay ve anlaşılır hale getirmek,
  •  Doğada yaşayan ve nesli tükenen canlı türlerini birbirinden ayırmak,
  •  Benzer canlıların farklı bilim adamları tarafından araştırılması ile ortaya çıkacak karışıklıkları önlemek,
  •  Bilim adamları arasında bilgi birliği ve dil birliği sağlamak,
  •  Herhangi bir canlı için elde edilen bilgiyi o gurup için geçerli sayarak zaman kaybını en aza indirmek,
  •  Bilim adamlarının aynı canlı üzerinde tekrar çalışılmasını önlemek,
  •  Yaşayan ve nesilleri tükenen türler ile yeni türleri karşılaştırmak, akrabalık derecelerini belirlemek, yeni bulunan türlerin tanımlanmasını ve adlandırılmasını kolaylaştırmak,
  •  Biyolojik çeşitliliği ve dünya üzerindeki dağılımının anlamak,
  •  Ekolojik ve ekonomik materyalleri tespit etmektir.

Canlıları Sınıflandırmanın Faydaları

Dünya üzerinde milyonlarca canlı bulunmaktadır. Canlıların ve canlılar arasındaki çeşitliliğin bu kadar fazla olması onların sınıflandırılmasını da gerekli kılmıştır. Yapılan araştırmalara göre 8.7 milyon canlı türünün olduğu varsayılmaktadır. Birde buna nesli tükenen canlıları da eklersek çeşitliliğin ne kadar fazla olduğunu görmüş oluruz.

Tarih boyunca yaşamış ve bugün nesilleri tükenmiş milyonlarca canlı bulunmaktadır. Sürüngenler sınıfında yer alan dinozorların nesli tükenmiştir. Yine aynı şekilde eklembacaklıların üyesi olan trilobitlerin de nesli tükenmiştir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Söz konusu milyonlarca canlı olduğu için tek tek yazarak işin içinden çıkmak mümkün olmayacaktır. Bu yüzden bütün bu canlıları belirli kriter ve özelliklere göre sınıflandırmak, bütün canlıların isimlerini tek tek yazma derdinden kurtaracaktır. Kısaca canlıları belli bir düzen içerisinde gruplandırmak, canlıları daha kolay anlaşılır yapar. Karışıklıkları ortadan kaldırır, Zaman kaybını önler ve bilim adamları arasında dil birliği sağlar.

Sponsorlu Bağlantılar

Canlıların Sınıflandırılması Konusunda Öğrendiklerimiz

* canlıların sınıflandırılmasını,
* Canlıların sınıflandırılma amaçlarını,
*Canlıları sınıflandırmanın yararlarını öğrendik.

Canlıların Sınıflandırılması İle İlgili Sorular

Aşağıda yer alan sorulara cevap verebiliyorsanız, konuyu anlamışsınız demektir.

1. Canlıları sınıflandırma ne demektir?
2. Canlıları neden sınıflandırma ihtiyacı duyulur?
3. Canlıları sınıflandırmanın faydaları nelerdir?
4. Canlıları sınıflandırmak hangi kolaylıkları sağlar?

Sponsorlu Bağlantılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com