Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Biyoloji

Canlıların Sınıflandırmasında Kullanılan Kategoriler ve Basamaklar

Canlıları Sınıflandırırken Kategorilere Ayırma

Belirli özelliklere sahip ve belli bir düzene göre sıralanmış olan sınıflandırma birimlerinin her birine kategori denir. Günümüzde kullanılan sınıflandırma şeklinin de doğal yani filogenetik sınıflandırma olduğunu söylemiştik. Bu sınıflandırma şeklinde 7 farklı kategori bulunur ve bu kategoriler tür ile başlayıp alem ile biter.

Sponsorlu Bağlantılar

Peki bu kategoriler ne anlama gelir? Neden kategori sistemi vardır? Canlıların sınıflandırmasında bulunduğu basamaktaki seviye ve derecesi kategori ile ifade edilir.

Bir kategoride ortak özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu topluluk takson olarak ifade edilir. Bu takson toplulukları, bulundurdukları özelliklere göre kategorilere dahil edilir. Bu topluluklar başka topluluklarla bir araya gelerek üst seviyedeki taksonları da oluşturabilirler. Yani bir takson başka topluluklarla bir araya gelerek daha geniş taksonları oluşturabilirler.

Kısaca Tür

John Ray tarafından ilk olarak ortaya atılan tür kavramı, sınıflandırmanın temelini oluşturur.

Ortak bir atadan gelen, yapı ve işlev bakımından benzer özellikler taşıyan ve doğal koşullarda çiftleştiklerinde kısır olmayan yavrular (verimli döller) verebilen bireyler topluluğuna tür denir.

Sponsorlu Bağlantılar

Kromozom sayıları bakımından aynı türdeki tüm bireylerinki aynıdır ancak farklı türlerin kromozom sayıları da aynı olabilir. Buna örnek olarak insan ile moli balığı verilebilir. Yada sable antilobu ile kurtbağrı bitkisi verilebilir. Bunların her biri farklı bir türdür ancak kromozim sayısıları 46’dır.

Bu durumda asıl önemli olanın kromozom sayıları değil, kromozomlar üzerindeki genlerin benzerliğidir. Yani kromozom sayıları aynı olan türlerin akraba oldukları anlamı çıkmaz. Bir tür yer alan bütün bireylerin cinsleri ile sınıflandırma basamaklarında bulundukları diğer yüksek kategorileri aynıdır.

Carolus Linnaeus tarafından filogenetik yani doğal sınıflandırma ile canlılar sınıflandırılırken sadece sadece tür, cins ve takım basamaklarını kullanmıştır. Fakat zaman geçtikçe bu basamaklar yetersiz kaldığı için familya, sınıf, şube ve âlem kategorileri eklenmiştir. Filogenetik sınıflandırmada benzer familyalar takımları oluşturur. Benzer takımların bir araya gelmesiyle sınıflar, sınıfların bir araya gelmesiyle şubeler, şubelerin bir araya gelmesiyle de âlem ortaya çıkar.

Türden Aleme Doğru Meydana Gelen Değişimler

Kategoriler

 Taksonlarda Görülen Biyolojik Değişimler

Âlem

Şube

Sınıf

Takım

Aile

Cins

Tür

Birey sayısı artar.

Sponsorlu Bağlantılar

Canlı çeşitliliği artar.

Gen çeşitliliği artar.

Genetik benzerlik azalır.

Protein benzerliği azalır.

Ortak özellik azalır.

Sponsorlu Bağlantılar

Sınıflandırmada Kategorilere Ayırma İle İlgili Sorular

Aşağıda yer alan sorulara cevap verebiliyorsanız, konuyu anlamışsınız demektir.

1. Canlıları sınıflandırırken neden kategorileri ayrılır?
2. Canlıları sınıflandırırken kategorileri büyükten küçüğe sıralyın?
3. Takson nedir? Açıklayınız?
4. Tür nedir? Kısaca açıklayınız?
5. Türden aleme doğru gidildikçe ne gibi değişiklikler olur?
6. Aynı kromozom sayısına sahip olup ancak aynı türden olmayan canlılara örnek veriniz?
7. Aynı türlerin akraba olduklarını gösteren kriter nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com