Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Coğrafya

Coğrafya Nedir? Coğrafyanın Önemi ve Amacı

Coğrafya Nedir?

Coğrafya, Dünya’nın yeryüzü şekillerini, okyanusları, çevreyi ve ekosistemleri ve insan toplumu ile çevreleri arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. Daha kısa bir tabirle coğrafya, yerlerin ve insanların çevreleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Coğrafya kelimesi tam anlamıyla géo (jeo) ve graphien (grafeyin) kelimelerinin birleşmesinden oluşur ve yerin tasviri anlamına gelir.

Sponsorlu Bağlantılar

Coğrafyacılar, hem Dünya’nın yüzeyini hem de yüzeyindeki insan topluluklarının fiziksel özelliklerini keşfederler. Ayrıca, insan kültürünün doğal çevreyle nasıl etkileşime girdiğini ve bu yerlerin insanları nasıl etkilediğini inceler. Coğrafya, nerede bulunduğu, neden orada olduklarını, zamanla nasıl geliştiklerini ve değiştiklerini anlamaya çalışır.

Coğrafyanın Önemi

Coğrafya, doğal ve beşeri dünyalar hakkındaki sorulara farklı bakış açılarıyla bakmak için farklı araştırma ölçekleri kullanarak  cevap vermeye çalışır. Dünya genelinde yer ve çevre bilgisi, haritalar hakkında bir anlayış geliştirir ve sınıfta ve sınıf dışında çeşitli araştırma ve problem çözme becerilerini geliştirir. Bu nedenle, öğrencileri günlük yaşamı ve çalışma hayatı için hazırlar.

Coğrafya, çevre ve sürdürülebilir kalkınma konusunu anlamak ve çözmek için müfredatın odak noktasıdır. Ayrıca, doğal ve sosyal bilimler arasında önemli bir bağdır. Öğrenciler coğrafyayı incelerken farklı toplum ve kültürlerle karşılaşırlar. Bu, ulusların birbirlerine nasıl ilişki içerisinde olduğunu anlamalarına yardımcı olur. Öğrencilerin dünya üzerinde kendi yerlerini, değerlerini ve diğer insanlara ve çevreye olan hak ve sorumluluklarını düşünmeleri konusunda bilinç verir.

Bugün, coğrafyanın her zamankinden daha iyi bir şekilde anlaşılmasının önemini görmekteyiz. Bunu anlamak için ise siyasi, kültür ve iklimsel açıdan değerlendirmek gerekir.

Sponsorlu Bağlantılar

Siyasi Açıdan Önemi

Siyasi iklim tarafından şekillendirilmiş bir dünyada yaşıyoruz. Günümüzün siyasetçilerini anlamak için, hizmet ettikleri ülke veya ilin mevcut coğrafyasına bakarak sık sık değerli ipuçları elde edebiliriz. Coğrafyayı anlamak, siyasi ortamın geçmişteki kararlarını nasıl şekillendirdiğini ve bugünün gerçeklerinden etkilenip etkilenmediğini daha iyi kavramaktır.

Kültür Açısından Önemi

Zamanla gelişen coğrafi atıflar, bir takım ulusal gurur veya kimliklerin gelişimi için temel oluşturmaya eğilimlidir. Adetler ve gelenekler genellikle arazinin konumu ile de ilişkili ve sınırlıdır. İnsanlar bu coğrafik sınırlara bakmaya ve ortak inançlar, özellikler ve fiziksel yönleri keşfetmeye veya yaratmaya başlar. Bunlar ulusal bir kimlik duygusu ortaya çıkaran yapı taşları haline gelirler.

İklim Açısından Önemi

Dünyanın çeşitli yerlerinde hava koşullarının nasıl geliştiğini anlamak, temel yaşama ihtiyaçlarını karşılamak için son derece önemlidir. Kömür, yağ ve tuz gibi çeşitli mineraller ve doğal kaynakların hangi alanlarda daha zengin olduğunu bilmek zorundayız. Besin maddeleri söz konusu olduğunda ise bazı meyve, sebze ve tahıl türlerinin yetiştirilmesinde koşulların doğru olduğu yerleri bilmemiz gerekir. Hayvancılık söz konusu olduğunda ise bir bölgedeki iklimi anlamak bize önemli bilgi sağlar. Coğrafi koşullar hava şartlarına göre şekillendirilir ve bu da toplumun hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan maddeleri nasıl ve nerede üretip hasat edebileceğini etkiler.

Coğrafya, yarattığımız siyasetten, gıda tedarikinin yenilenmesine kadar bir çok değişik bilginin başlangıç ​​noktası olabilir.

Coğrafyanın Amacı

Coğrafya bilgisine sahip olmak, insanın hayatını sürdürmesi, kolaylaştırması veya yaşam kalitesini daha iyi seviyelere çıkarmasını sağlar. Ayrıca hem ülkemizde hemde dünyada meydana gelen olayları daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Coğrafya bilen bir insan yaşam şartlarını daha kolay hale getirir ve ortaya çıkan sorunlara daha iyi çözüm üretir.

Sponsorlu Bağlantılar

Coğrafya bilen bir insan doğayı daha iyi anlar ve yaşadığı ortamı daha doğru analiz eder. Buda yaşadığı bölgede nasıl hayatını ikame edeceğini ve hangi ürünleri yetiştirip hangilerini yetiştirmeyeceğini yada hangi hayvanları yetiştireceğini anlamasını sağlar.

Coğrafi öğrenmiş bir insan; havaya, suya, toprağa, dağlara, canlılara vb. varlıklara karşı daha bilinçli olur. Çevresine özen gösterir ve çevreye muhtaç olduğunu anlayarak, karşılıklı çıkarların söz konusunu olduğunu anlar.

Coğrafya hem ülkemizin hemde dünyanın konumunu daha iyi anlamamızı sağlar. Sahip olunan zenginliklerin kıymetini daha iyi anlar. Bu da ülkemizi daha çok sevme fikrini bize aşılar. Bu vatan sevgisi ile çevreye daha fazla saygı gösterme anlayışına kavuşur.

Coğrafya öğrenen insan doğal felaketlerden olna sel, deprem, erozyon gibi felaketlere karşı bilinçlenir. Bu coğrafi kültür nedeniyle bu gibi felaketlere karşı tedbir alır.

Coğrafya sayesinde harita okumayı öğreniriz. Harita okuma bilgisi sayesinde adres bulma, madenler, su kaynakları, turistik yerler, iklimler vb. birçok bilgiyi öğrenmiş oluruz.  Coğrafya, hayatı, çevremizi ve olaylar arasındaki ilişkileri anlamamıza yardımcı olan bir anahtar konumundadır. Bize değer vereni tanıma, evreni ve içinde bizim için sunulan her şeyi görebilme sanatıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

Coğrafya Konusunda Neler Öğrendik?

* Coğrafyanın ne demek olduğunu öğrendik.
* Coğrafyanın ne kadar önemli olduğunu anladık.
* Coğrafya öğrenmenin bizlere neler kazandıracağını anladık.

Coğrafya İle İlgili Çalışma Soruları

Aşağıdaki soruları cevap verebiliyorsanız, konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmuşsunuz demektir.

1. Coğrafya nedir?
2. Coğrafya neden önemlidir?
3. Neden coğrafya öğrenmeliyiz?
4. Coğrafya öğrenmenin amaçları nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com