Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Coğrafya

Doğal Özelliklerine Göre Bölgeler Nelerdir? Kaça Ayrılır?

Bölgelerin Sınıflandırılması

Dünya 7 kıtadan ve bu 7 kıta üzerinde yer alan yüzlerce farklı bölgeden oluşmuştur. Bu bölgelerin de kendine has farklı özellikleri vardır. Özellikle beşeri ve doğal çeşitlilik bölgelerdeki farkların ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir kıta, bir ülke, bir deniz veya bir okyanusu fiziki özelliklerine göre incelendiğinde, hepsini bir bütün olarak düşünmek yanlış olur ve bunları ayrı ayrı anlamlı ğarçalara ayırarak incelemek gerekir.

Bölgenin kısaca tanımını yapmak gerekirse;

Doğal, ekonomik ve beşeri özellikler açısından kendi içinde benzerlik gösteren; çevresinden farklı olan alanlara bölge denir. 

Bölgeler özelliklerine göre 4 grupta sınıflandırılır. Bunlar;

Sponsorlu Bağlantılar
  1. Doğal Özelliklerine Göre Bölgeler
  2. Beşeri Özelliklerine Göre Bölgeler
  3. Ekonomik Özelliklerine Göre Bölgeler
  4. İşlevsel Özelliklerine Göre Bölgeler

Şimdi doğal özelliklerine göre bölgeleri açıklayalım;

Doğal Özelliklerine Göre Bölgeleri

Doğal özelliklerine göre bölgeler de kendi içerisinde farklı özelliklere göre altıya ayrılır. Bunlar;

  1.  Yeryüzü şekillerine göre bölgeler
  2.  İklim tiplerine göre bölgeler
  3.  Bitki örtüsüne göre bölgeler
  4.  Su özelliklerine göre bölgeler
  5.  Toprak özelliklerine göre bölgeler
  6.  Doğal afet bölgeleri

Yeryüzü şekillerine göre bölgeler

Doğal bölgelerin yeryüzü şekillerinin özelliklerine göre belirlenen bölgelerdir. Örnek vermek gerekirse dağlık bölgeler, havza bölgeleri, düz-ovalık bölgeler gibi. Dağlık bölgelere Alpler, havza bölgelere Amazon, düz-ovalık bölgelere Orta Asya örnek gösterilebilir.

İklim tiplerine göre bölgeler

Doğal bölgelerin benzer iklim özelliklerine göre belirlenen bölgelerdir. Örneğin soğuk iklim bölgesi, sıcak iklim bölgesi, ılıman iklim bölgesi gibi…

Bitki örtüsüne göre bölgeler

Doğal bölgelerin, bitki örtüsüne bağlı olarak oluşması ile belirlenen bölgelerdir. Bu bölgeler flora bölgesi olarak da bilinir.

Sponsorlu Bağlantılar

Su özelliklerine göre bölgeler

Doğal bölgelerin, su kaynaklarının özelliklerine göre oluşturulması ile belirlenen bölgelerdir. Akarsu, göl, deniz ve okyanusların her biri ayrı bir hidrografik bölgedir.

Toprak özelliklerine göre bölgeler

Doğal bölgelerde, toprakların sınıflandırılması ile oluşturulan bölgelerdir. Örneğin tundra topraklar, gri podzolik topraklar, laterit topraklar, çöl toprakları vb.

Doğal afet bölgeleri

Doğal bölgelerde, doğal afetler sonucunda oluşan bölgelerdir. Deprem bölgeleri ve heyelan bölgeleri, doğal afet bölgelerine örnek verilebilir.

Doğal Özelliklerine Göre Bölgeler İle İlgili Sorular

Aşağıda yer alan sorulara cevap verebiliyorsanız, konuyu anlamışsınız demektir.

1. Bölge nedir? Tanımını yapınız.
2. Doğal özelliklerine göre bölgeler kaça ayrılır?
3. Ülkemizin yeryüzü şekillerine göre bölgelerine örnekler veriniz?
4. Türkiye’nin iklim tiplerine göre bölgelerine örnekler veriniz?
5. Türkiye’nin bitki örtüsine göre bölgelerine örnekler veriniz?
6. Ülkemizin doğal afet bölgelerine örnekler veriniz?

Sponsorlu Bağlantılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com