Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Fizik

Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması – Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları Arasındaki Farklar

Enerji Kaynakları Arasındaki Farklar

Yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynakları insanlığın enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Günümüz itibari ile yenilenemez enerji kaynakları enerji ihtiyacının çok büyük bir kısmını karşılamaktadır. Ancak gelecekte enerji ihtiyacının çok büyük bir kısmını yenilenebilir enerji kaynakları karşılayacaktır.

Sponsorlu Bağlantılar

Yenilenebilir enerji kaynakları temiz, çevre dostu ve sürdürülebilir olması nedeniyle gelecekte tercih edilecek enerji kaynağı olacaktır. Yenilenemez enerji kaynakları ise her geçen gün azaldığı için ve çevreye ciddi zararlar verdiği için yavaş yavaş kullanımı azalmaktadır. Bütün gelişmiş ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş durumda.

Yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynakları arasında çeşitli avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Bu enerji kaynaklarından bazıları çevre dostu iken bazıları çevre dostu değildir, bazılarına ulaşmak kolaydır bazılarına zor, bazıları üretim maliyeti bakımından yüksektir bazıları ise düşüktür, bazıları bölgede istihdam oluşturur bazıları oluşturmaz vb.

Yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynaklarından hangisinin kullanılmasına karar vermek için bir çok farklı kriter göz önünde bulundurulmalıdır. Aşağıdaki tablolarda hem yenilenebilir enerji kaynakları hemde yenilenemez enerji kaynakları aynı kriterler ile değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme kriterlerini kısaca açıklamak gerekirse;

Maliyet: Enerji kaynağı santralinin yapım maliyeti
Erişilebilirlik: Enerji kaynağına ulaşımın kolaylığı
Üretim kolaylığı: Enerji kaynağının oluşum süreci
Toplumsal etki: İstihdam sağlama becerisi
Teknolojik etki: Teknolojik gelişmelere katkı sağlama durumu
Çevreye etki: Çevre dostu olma durumu

Sponsorlu Bağlantılar

Şimdi enerji kaynakları karşılaştırmasına göz atabiliriz.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması

 Güneş Hidrolik Rüzgar Jeotermal Biyokütle Hidrojen Dalga 
Maliyet 

Az 

Çok Çok Az Çok Çok 

Çok 

Erişilebilir 

Bölge,
mevsim
ve zamana
göre 
değişir.

Bölgeye
göre
değişir. 
Bölgeye
göre
değişir. 
 
Bölgeye
göre
değişir.  
Kolay Kolay  

Bölgeye
göre
değişir. 

Üretim Kolaylığı 

Kolay 

Kolay Kolay  Kolay Kolay Zor 

Zor 

Toplumsal Etki 

Az 

Çok Az Çok Çok Az 

Az 

Teknolojik Etki 

Çok 

Az Az Az Az Çok 

Çok 

Çevresel Etki 

Çevre
dostu 

Çevre
dostu 
Çevre
dostu 
Çevre
dostu 
Çevre
dostu 
Çevre
dostu 

Çevre
dostu 

Yenilenemez Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması

 

 Fosil Yakıtlar

Nükleer Enerji 

 Maliyet 

 Az

Çok 

 Erişilebilir 

 Kolay

Zor 

 Üretim Kolaylığı 

Bölgeye göre değişir

 Zor

 Toplumsal Etki

 Çok 

 Az

 Teknolojik Etki 

 Çok 

 Çok 

 Çevresel Etki 

 Çok 

 Az

 

Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması İle İlgili Sorular

Bu konuda öğrendiklerimizi sorularla pekiştirelim. Aşağıdaki sorulara cevap verebiliyorsanız, konuyu anlamışsınız demektir.

1. Enerji kaynakları tercih edilirken hangi kriterlere bakılır?
2. Günümüzde en çok kullanılan enerji kaynakları hangileridir?
3. Gelecekte hangi enerji kaynakları kullanılacak?
4. Yenilenebilir enerji kaynaklarını maliyet açısından karşılaştırınız?
5. Yenilenebilir enerji kaynaklarını toplumsal etki açısından karşılaştırınız?
6. Yenilenemez enerji kaynaklarını çevresel etki bakımından karşılaştırınız?
7. Yenilenemez enerji kaynaklarını üretim açısından karşılaştırınız?
8. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını çevreye etkisi bakımında karşılaştırınız?
9. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını toplumsal etki bakımından kıyaslayınız?
10. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını maliyet açısından karşılaştırınız?

Sponsorlu Bağlantılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com