Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Kimya

Gazların Genel Özellikleri Nelerdir? Maddeler Halinde

Gazlar

Gaz: Maddenin hallerinden birisi olan yoğunluğu çok az, akışkanlığı fazla olan, bulunduğu kabın şeklini alarak her yanına yayılan, içinde bulunduğu kabın iç yüzeyinin her noktasına basın yapan ve normal basınç ve sıcaklıkta olduğu gibi kalan maddeye gaz denir.

Sponsorlu Bağlantılar

Katı bir madde ısı aldığı zaman sıvı hale ve sıvı halden de gaz haline geçer. Gaz haline geçen bir maddenin sadece hacmi vardır be belli bir şekli yoktur.

Gazlar birbiri ile karışarak homojen karışımlar meydana getirir. Gazlar her oranda birbirleri ile karışabilir. Basınç ve sıcaklık altında hacimleri ve yoğunlukları değişir. Genişleme ve sıkışma katsayıları bütün gazlarda aynıdır. Gaz molekülleri sürekli hareket halindedir ve bulundukları kabın iç yüzeyine çarpmaları ile gaz basıncı meydana gelir.

Örneğin bir balon helyum gazı ya da sıcak hava ile doldurulduğu zaman havada uçmaya başlar. Bunun nedeni ise gazların özelliklerinin ve yoğunluğunun bir sonucudur.

Gazlarda meydana gelen davranışların temel nedenleri sıkıştırılabilirlik, genleşme, yayılma ve düzensizlik gibi özellikleri olmasıdır. Gazların özelliklerini maddeler halinde sıralayalım;

Sponsorlu Bağlantılar

Gazların Özellikleri

  •  Sıkıştırılabilen gazlar yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta sıvılaşabilirler.
  •  Sıcaklığın etkisiyle gazlarda genleşme meydana gelir.
  •  Gazların yoğunluğu katı ve sıvılara göre daha düşüktür. Nedeni ise katı ve sıvılara göre aynı hacimde daha az taneciğe sahip olmalarıdır.
  •  Maddenin en düzensiz hali gaz halidir. Çünkü gaz tanecikleri çok hızlı hareket eder.
  •  Gaz molekülleri öteleme, dönme ve titreşim hareketlerini yapabilir.
  •  Gazlar bulundukları kabın her noktasına eşit basınç uygular. Bu basıncı gaz molekülleri hem birbirine çarparak hemde kabın çeperlerine çarparak meydana getirir.
  •  Gazlar bulundukları ortamda kolaylıkla yayılır.
  •  Gaz tanecikleri birbirinden uzaktır ve birbirinden bağımsız hareket eder. Bunun nedeni tanecikleri arasında çekim kuvvetinin çok az olmasıdır.
  •  Gazlar bulundukları kabın şeklini alır ve kabın hacmine eşit hacme sahip olur. Bu yüzden gazların belirli şekilleri ve hacimleri yoktur.
  •  Gazlar birbirleriyle homojen karışımlar oluşturabilir ve her oranda karışabilirler.

Konu İle İlgili Sorular

Bu konuda öğrendiklerimizi sorularla pekiştirelim. Aşağıdaki sorulara cevap verebiliyorsanız, konuyu anlamışsınız demektir.

1. Gaz nedir? Tanımını yapınız.
2. Hava uçan balon gazların hangi özelliği ile açıklanır?
3. Gazlardaki davranışların temel nedenleri nelerdir?
4. Gazların genel özellikleri nelerdir?
5. Gaz molekülleri neden birbirinden bağımsız hareket eder?
6. Gazların yoğunluğu neden çok düşüktür?
7. Gazlar akışkan mıdır?
8. Gazların basıncı ile ilgili özellikler nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

“Gazların Genel Özellikleri Nelerdir? Maddeler Halinde” için bir yanıt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com