Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Türkçe

Hikaye Türleri ve Özellikleri – Olay Hikayesi ve Durum Hikayesi (Farkları)

Hikâye Türleri

Yaşanmış ya da yaşanabilir olayları kişi, yer ve zamana bağlı olarak anlatan kısa edebî türlere hikaye denir. Yada öykü denir. Hikayenin eş anlamlısı öyküdür. İtalyan Boccaccio’nun Decameron isimli eseri ilk hikaye türü örneği olarak kabul edilmektedir. Türk edebiyatının batılı anlamda ilk hikâye örneği ise Samipaşazade Sezai’nin Küçük Şeyler adlı eseridir.

Sponsorlu Bağlantılar

Hikâyeler genel olarak ikiye ayrılır. Bunlar;

  1. Olay hikâyesi
  2. Durum hikâyesi

Olay Hikâyesi ve Özellikleri

Olay Hikayesi: Olayın serim, düğüm ve çözüm bölümlerine uygun bir şekilde düzenli bir sıralamayla sonuca bağlandığı hikayelere olay hikayesi denir.

Olay hikayesine Maupassant tarzı hikâye de denir. Bunun nedeni ise olay hikayesi  Fransız yazar Guy de Maupassant tarafından geliştirilmesidir.

Olay hikayeleri isminden de anlaşılacağı üzere bir olayın anlatımı esas alınır. Olay hikayelerinde okuyucuda heyecan ve merak uyandırılır. Çevrenin tasvirine ve kahramanlara önem verilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Türk edebiyatındaki olay hikâyesinin başlıca temsilcileri şu yazarlardır;

  • Ömer Seyfettin,
  • Refik Halid Karay
  • Reşat Nuri Güntekin

Durum Hikâyesi ve Özellikleri

Durum Hikayesi: Olayların arka planda olduğu ve günlük yaşamdan bir kesintinin anlatıldığı hikâye türüne durum hikayesi denir. Durum hikayesinde Çehov tarzı hikâye de denir. Bunun nedeni ise bu hikayenin Rus yazar Anton Çehov tarafından geliştirilmesidir.

Durum hikâyesinde olaylar ikinci plandadır ve genellikle ruhsal çözümlemeler ön plandadır. Durum hikayelerinde serim, düğüm ve çözüm çözüm bölümleri bulunmaz. Okuyucuda merak uyandırma duygusu yoktur.

Türk edebiyatındaki durum hikâyesinin başlıca temsilcileri şu yazarlardır;

  • Memduh Şevket Esendal
  • Sait Faik Abasıyanık

Ayrıca bkz: Olay Hikayesi ve Durum Hikayesi Örneği

Sponsorlu Bağlantılar

Olay ve Durum Hikâyesi Farkı

Olay Hikayesi

Serim, düğüm, çözüm bölümleri ve düzenli bir sırası vardır.

Anlatım olay ağırlıklıdır.

Çevrenin tasvirine ve kahramanlara önem verilir.

Okuyucuda heyecan ve merak uyandırır.

Hikâye beklenmedik bir sonla bitirilmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar

 

Durum Hikayesi

Serim, düğüm, çözüm bölümleri yoktur.

Anlatım durum ağırlıklıdır, olaylar ikinci plandadır.

Genellikle ruhsal çözümlemeler ön plandadır.

Okuyucuda merak uyandırma duygusu söz konusu değildir.

Hikâyenin beklenmedik bir sonla bitmesi gerekmez.

Sponsorlu Bağlantılar

Hikaye Türleri İle İlgili Sorular

Bu konuda öğrendiklerimizi sorularla pekiştirelim. Aşağıdaki sorulara cevap verebiliyorsanız, konuyu anlamışsınız demektir.

1. Hikaye türleri nelerdir?
2. Olay hikayesi nedir?
3. Durum hikayesi nedir?
4. Olay hikayesinin kurucusu kimdir?
5. Durum hikayesinin kurucusu kimdir?
6. Türk edebiyatında Olay hikayesi yazarları (temsilcileri) kimlerdir?
7. Türk edebiyatında durum hikayesi temsilcileri (yazarları) kimlerdir?
8. Olay hikayesi ve durum hikayesi farkları nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

“Hikaye Türleri ve Özellikleri – Olay Hikayesi ve Durum Hikayesi (Farkları)” için 4 yanıt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com