Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Coğrafya

İnsanın Doğaya Etkisi Nedir? İnsanın Çevre Kirliliğine Etkileri

Kısaca İnsanın Doğaya Etkisi

İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için doğadan faydalanır. Ancak doğayı kullanırken farklı şekillerde doğaya müdahale eder. Özellikle nüfusun artışından sonra doğaya insan müdahalesi çok fazla olmuştur. Doğanın bozulması ve doğal çevrenin zarar görmesi insanın doğayı bilinçsizce kullanmasından kaynaklanmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

İnsanın doğaya olan etkisi çevre kirliliği, ormanların yok edilmesi ve avlanma olarak sıralayabiliriz.

Hava, su ve toprak kirliliği gibi doğaya çok zarar veren etkenlerde insanların doğadan elde ettikleri fosil yakıtları her alanda kullanması nedeniyle olmuştur.

Ormanlar tahrip edilerek yeni yerleşim yerleri ve sanayi tesisleri kurulmuştur. Ormanların yok edilmesi ile ekosistemde bozulmalar meydana gelmekte ve bazı bitki ve hayvan türleri yok edilmektedir. Hala bazı bitki ve hayvan türlerinin nesli tükenmesi söz konusudur.

Avlanma nedeniyle de bazı hayvanların nesli tükenmek üzeredir. Yaşam alanı her geçen gün biraz daha daralan Bengal kaplanı, boynuzları için avlanan gergedanlar ve derisi için avlanan timsahlar örnek verilebilir.

Sponsorlu Bağlantılar

İnsanın doğaya olan en büyük etkisi ise hiç şüphesiz çevre kirliliğidir. Şimdi çevre kirliliği hakkında biraz daha detaylı bilgiler verelim.

İnsanların Çevre Kirliliğine Etkileri

İnsanların daha iyi koşullar altında yaşama isteği son yüzyılda çevreye büyük zararlar vermiştir. Özellikle hava, su ve toprak özelinden meydana gelen bu çevre kirliliği, insanlarla beraber bütün canlıları tehdit etmektedir.

Sanayi bölgelerinde su ve toprak kirliliği daha çok görülmektedir. Bunun nedeni ise sanayi tesislerinin katı atıkları, sıvı atıkları, ağır metalleri toprağa ve suya bırakmasıdır. Böylece kimyasal kirlenme nedeniyle doğanın kimyasında bozulmalar meydana gelir.  Maden bölgelerinde ise hava, su ve toprağın fiziksel kirlenmesi söz konusudur. Bu da doğanın biyolojik yapısında bozulmalar meydana getirir. Yine tarım topraklarının zirai ilaçlamalar nedeniyle biyolojik kirlenme meydana gelmektedir.

Yeraltı ve yer üstü suları tarımda kullanılan kimyasal ilaç ve gübreler, konutlardan ve sanayi tesislerinden atılan atıklarla kirlenir. Bu atıklar suyun kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini değiştirir. Dolayısı ile su döngüsü sırasında bu kirli sular döngüye katılarak temiz suları da kirletir.

Termik ve nükleer santrallerden çevreye yüksek sıcaklıkta sular bırakılmaktadır. Bu da suda yaşayan canlılara zarar vermektedir. Bununla beraber suya karışan deterjan ve gübreler, bol miktarda azot ve fosforun çıkmasına neden olmaktadır. Bu durumda suda yaşayan canlıların azalmasına neden olmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Kömür ve petrol gibi fosil yakıtlar sanayileşmeyle birlikte daha çok kullanılmaktadır. Bu da hava kirliliğine neden olmaktadır. Hava kirliliğinin en önemli nedenleri fabrikaların bacalarından, egzozlardan, termik santrallerden ve evlerden çıkan zehirli gazlardır. Bu zehirli gazların havaya karışması ile birlikte asit yağmurları meydana gelir. Bu gibi nedenlerden dolayı atmosferdeki karbondioksit oranını
arttırmaktadır. Atmosferdeki karbondioksit oranın artınca sera etkisi sorunu ortaya çıktı. Sera etkisi ise dünyanın ısınmasına, buzulların erimesine ve iklimlerin değişmesine neden olmaktadır.

Radyoaktif atıklar ve nükleer denemeler sonucunda radyoaktif maddeler havaya, suya ve toprağa karışır. Bu da nükleer kirliliğe neden olur.

Gürültü kirliliği de çevre kirliliğine neden olan önemli etkenlerdendir. Teknolojik aletlerin çoğalması, ulaşım araçları, fabrikalar ve diğer araçlar gürültü kirliliğine neden olur. Bu da insanların hem fiziksel hemde psikolojik rahatsızlıklar yaşamasına neden olur.

Işık kirliliği de ekosisteme ve insan sağlığına zarar vermektedir. Yanlış aydınlatma, yerleşme alanlarının genişlemesi, açık alanların aydınlatılması, sanayi kuruluşları gibi tesisler ışık kirliliğine neden olmaktadır.

Hava, su ve toprağın kirlenmesi doğal olarak besinlerin de kirlenmesine neden oluyor. İnsanların sağlıklı besinlere ulaşamaması nedeniyle sağlıkları bozulmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Bütün dünya insanlarının çevreye karşı daha fazla duyarlı olması gerekiyor. Havanın, suyun ve toprağın temiz kalması için çalışmalar yapılmalıdır. Yeraltı ve yerüstü kaynakların bilinçli bir şekilde kullanılması gerekir.

İnsanın Doğaya Etkisi İle İlgili Sorular

Bu konuda öğrendiklerimizi sorularla pekiştirelim. Aşağıdaki sorulara cevap verebiliyorsanız, konuyu anlamışsınız demektir.

1. İnsanın doğaya nasıl etkisi olur?
2. İnsanın hava kirliliğine etkileri nedir?
3. İnsanın toprak kirliliğine etkileri nedir?
4. İnsanın su kirliliğine etkileri nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com