Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Tarih

İslamiyetin Doğduğu Dönemde Dünyanın ve Arabistan’ın Durumu Nasıldı?

İslamiyetin Doğduğu Dönemde Dünya

İslam Peygamberi Hz. Muhammed, Arap Yarımadası’nın Mekke şehrinde 571 yılında dünyaya gelmiştir. Konum itibari ile Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına yakın olan Arap Yarımadası, bu açıdan önemli bölgeydi.

Sponsorlu Bağlantılar

Bu dönemde, Doğu Roma ve Sasani İmparatorlukları Arabistan ve çevresine hakim olan en önemli iki büyük güç konumundaydı. Arap Yarımadası hiçbir zaman diğer devletlerin ilgisini çekmemiş ve işgale uğramamıştır. Bunun nedeni ise Arabistan ekonomik bir getirisinin olmaması ve çöllerle kaplı olmasıdır. Yine bu dönemde Doğu Roma İmparatorluğu ve Sasani İmparatorluğu arasında savaşlar meydana gelmekteydi.

İslamiyet VI. yüzyılda ortaya çıktı ve bu dönemde Doğu Roma İmparatorluğu’nun elinde bulunan bölgeler; Kafkaslar, Anadolu, Suriye ve Kuzey Afrika’ya kadar olan bölgelerdi. Afrika’da ise Kızıldeniz’in kıyılarına kadar Habeş Krallığı hakimdi.

Orta Asya bölgesinde ise Kök Türk Devleti hüküm sürmekteydi. Bu dönemde Türkler ile Arapların ticari seferlerde karşılaştıkları olmuştur.

İslamiyetin Doğduğu Dönemde Arabistan

İslamiyet’in doğduğu dönemde yani VI. yüzyılda Arap toplumunda üç farklı yaşam tarzı hakimdi. Köyler, şehirler ve bedevi yani göçebe yaşam. Göçebeler çöllerde göçebe bir hayat sürüyordu. Hadari denilen insanlar ise köylerde ve şehirlerde yerleşik bir yaşam sürdürmekteydi. Göçebe ve Hadari yaşam tarzının yanı sıra yarı göçebe kabileler de bulunmaktaydı.

Sponsorlu Bağlantılar

İslamiyet gelmeden önce Arabistan’da insanlar üç ayrı sosyal sınıfta değerlendirilirdi. Bunlar;

  1. Hürler,
  2. Mevaliler,
  3. Köleler.

Hürler, bütün haklara sahip olan sosyal sınıftı.
Köleler ve cariyeler (kadın köleler) ise hiç bir hakka sahip değillerdi ve hürler tarafından alınıp satılabilir, miras olarak bırakılabilir ve günlük işlerde çalıştırılabilirdi.
Mevali ise azat edilen köleye denirdi.

İslamiyet öncesi Arabistan’da bir erkek çok sayıda kadın ile evlenebiliyor ve bu kadınları kolaylıkla boşayabiliyordu. Kadının aileye kabul edilmesi için çocuk doğurması gerekiyordu. Kadınların hemen hemen hiçbir hakkı yoktu ve mirastan da pay alamıyorlardı. Yalnızda kabilenin önce gelen kişilerinin kadınları ve kızları ayrıcalıklı görülürdü. Bu dönemde evlat edinmede çok yaygındı ve evlat edinen çocuk mirastan pay alabilirdi.

İslamiyet öncesinde de haram aylar kabul edilirdi ve bu aylar zilkade, zilhicce, muharrem ve recep aylarıydı. Bu haram aylarda Araplar savaşmaz ve bu aylarda yapılan savaşlara ise Ficar Savaşları denilirdi.

Arabistan topraklarında İslamiyet öncesinde hüküm süren devletlerden bazıları şunlardır;

Sponsorlu Bağlantılar
  • Nebatiler,
  • Tedmür,
  • Gassani,
  • Main,
  • Hire,
  • Sebe.

Arap Yarımadası’nda İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in doğduğu sıralarda herhangi bir siyasi birlikten söz edilemez. Kabilecilik anlaşıyı hakimdi ve her zaman kişiler kendi kabilelerinin haksız da olsa savunurdu. Kabile liderleri ise şeyh veya seyyid denilen kabilenin büyükleri olurdu. Kabilenin örfüne göre hüküm verilirdi. Özellikle kan davasına dayanan kabileler arası savaşlar görülürdü. İntikam almak ise her zaman kutsal bir görev olarak görülürdü. İslamiyet öncesi Cahiliye Dönemi’nde bu Arap kabileler bir araya gelip merkezi bir devlet kuramadılar.

Ayrıca bkz: İslamiyet Öncesine Neden Cahiliye Dönemi Denir?

Arabistan’daki dini inanç ise genelde Putperestlik’ti. Ancak Hristiyanlık, Musevilik ve Hanif dinlerine inananlar da vardı. Haniflik Hz. İbrahim’in dinine denir.

Arabistan’ın ekonomisini tarım, hayvancılık ve ticaret oluşturuyordu. Bedevilerin en büyük geçim kaynağı hayvancılıktı. Özellikle Mekke ve Arap Yarımadası genelinde en büyük geçim kaynağı ticaretti. Ticaret Arap Yarımadası’nın kuzeyi ile güneyi arasında yapılırdı. Ticaretin merkezi konumunda ise dini bir merkez konumunda olan Mekke bulunuyordu.

Mekke’ye gelen tüccarlar için panayırlar kurulurdu ve bu tüccarlar ile önemli ticari ilişkiler kurulurdu. Bu panayırlar genellikle haram aylarda kurulur ve 5-30 arasında sürerdi. Haram aylarda olması nedeniyle tüccarların da güvenliği sağlanmış olurdu. Bu panayırlarda kabileler arasındaki sorunlar çözülür, edebî sohbetler yapılır ve şairler en
güzel şiirlerini buralarda okurdu. Beğenilen şiirler ise Kâbe’nin duvarına asılırdı.

İslamiyetin Doğduğu Dönem İle İlgili Sorular

Bu konuda öğrendiklerimizi sorularla pekiştirelim. Aşağıdaki sorulara cevap verebiliyorsanız, konuyu anlamışsınız demektir.

Sponsorlu Bağlantılar

1. İslamiyetin doğuşu sırasında dünyada durum nasıldı?
2. Arap Yarımadası neden başka devletler tarafından işgale uğramamıştır?
3. İslamiyetin doğduğu sırada Arap Yarıması’nın genel durumu nasıldı?
4. Arap Yarımadası’ndaki en yaygın inançlar nelerdi?
5. İslamiyetten önce Arabistan’daki sosyal sınıflar nelerdir?
6. İslamiyetten önce ARabistan’da hüküm süren devletler nelerdir?
7. İslamiyetten önce ARabistan’da sosyal yaşam nasıldı?
8. İslamiyetten önce ARabistan’da kadınların toplumdaki yeri nasıldı?
9. slamiyetten önce ARabistan’ın en büyük geçim kaynakları nelerdi?
10. Ficar savaşları, kabilecilik ve haram aylar nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com