Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Tarih

Kağan Gücünü Nereden Alır? Kağanın Görevleri Nelerdir?

Kağanın Gücünün Kaynağı

Türk devletlerinde ülkeyi idare etme, töre koyma ve gerektiğinde yargılama yapma yetkileri kağana aitti. Kağanın kendisinde bulduğu bu gücün kaynağı ilahiydi. Yani Gök Tanrı tarafından kağana devleti yönetme yetkisi verildiğine inanılırdı. İlk Türk Devleti olan Asya Hun Devleti’nde hükümdarlar Tanhu unvanını kullanmıştır. Bu unvanın manası ise Gök Tanrı tarafından tahta çıkarılmış demektir.

Sponsorlu Bağlantılar

Türklerde kağana devleti yönetme yetkisi her ne kadar Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılsa da kağanlar hiçbir zaman kutsal varlık olarak görülmemiştir. Yani kağanlar yarı tanrı yada tanrı-kral gibi görülmemiştir. İlk Türk devletlerinde siyasi iktidar anlamına gelen “kut” tabiri kullanılır. Kağana Tanrı tarafından kut verilerek hükümdarlık gücü ve yetkisi verilmiş olurdu.

Kimler Kağan Olabilir?

Türklerde herkes kağan olamıyordu. Sadece Gök Tanrı tarafından kut verilmiş bir aileye mensup olan kişiler kağan olabiliyordu. Bu ailelerin kim oldukları ise belliydi. Gök Tanrı tarafından kut verilen aileler Hunlarda Tu-ku, Kök Türklerde Aşina ve Uygurlarda Yağlakâr aileleriydi.

Bütün aile üyeleri kağan olabiliyordu. Çünkü kut bütün aile bireylerine kan yoluyla geçerdi. Tanrı kimin tahta geçmesini istediği ise yapılan taht mücadelesi sonucunda belli olurdu. Kağan olmak için sadece kut verilen aile bireylerinden birisi olmak yeterli değildi. Aynı zamanda adil, yetenekli, ilim sahibi, asil ve cesur olmak gerekirdi.Hanedan üyelerinden kimin kağan olacağına karar vermek ve seçmek için ise kurultay toplanırdı.

Türklerde kağan, devlet başkanı olmanın yanı sıra toplumun da lideriydi.

Sponsorlu Bağlantılar

Kağanın Görevleri

  • İç ve dış siyaseti düzenler,
  • Savaş ve barışa karar verir,
  • Ordulara komutanlık eder,
  • Elçiler gönderir ve elçileri kabul eder
  • Devletin her kademesindeki görevlileri tayin eder veya görevden alır.

Kağan ve Kağanın Görevleri İle İlgili Sorular

Bu konuda öğrendiklerimizi sorularla pekiştirelim. Aşağıdaki sorulara cevap verebiliyorsanız, konuyu anlamışsınız demektir.

1. Kağan gücünü kimden alırdı?
2. Kağana hükümdarlık gücü ve yetkisi ne ile verilirdi?
3. Kimler kağan olabilirdi? Kut verilen aileler hangileridir?
4. Kağan olabilmek için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?
5. Kağanın görevleri nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com