Ana Sayfa Biyoloji

Biyoloji

Biyoloji konu anlatımları, biyoloji ödevleri, biyoloji ders notları, biyoloji projeleri, biyoloji soru ve cevapları da dahil olmak üzere, biyoloji dersi hakkında tüm bilgileri burada bulabileceksiniz.

Plastitler Nedir? Yapısı ve Görevleri Plastitler:  Ökaryot hücreli canlılarda (alg, bitki gibi) bulunan ve çift katlı zara sahip organeller grubuna plastitler denir. Plastitler bir çok farklı görevi yerine getiren organellerden oluşmaktadır. Plastitlerde çeşitli renklerde pigmentler bulunur. Farklı plastitler belirli şartlar altında birbirine dönüşebilirler. Plastitlerin...
Mitokondri Nedir? Mitokondri: Genellikle ökaryotik organizmalarda bulunan çift zara bağlı bir organeldir. Mitokondri, bazı çok hücreli memeli organizmalarda örneğin olgun kırmızı kan hücrelerinde yoktur. Ayrıca prokaryot hücre yapısına sahip bakteri ve arkelerde yoktur. Mikrosporidia, parabasalitler ve diplomonadlar gibi bazı tek hücreli organizmalar da mitokondrilerini...
Koful Nedir? Koful: Sitoplazmadan arınmış, bir zarla çevrili ve içi sıvı dolu olan hücre içindeki boşluklara koful denir. Daha detaylı bir tanım yaparsak; tek katlı zarla çevrili olup hücre, çekirdek, endoplazmik retikulum zarları ve Golgi aygıtını oluşturan yassı keseciklerden meydana gele...
Peroksizom (Mikrocisimcikler) Nedir? Peroksizom: Tek katlı zarla çevrili, 0.3-0.5 mikron çapında olan ve zehirli maddeleri yok eden organeldir. Diğer adı ise mikrocisimciklerdir. Peroksizomlar hemen hemen bütün ökaryot hücrelerde bulunur. Yani hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunur. Peroksizomlar 50'ye yakın farklı enzim içermektedir. Hem oksijeni...
Lizozom Nedir? Lizozom: Tek katlı zarla çevrili olan ve sindirim enzimleri taşıyan hücre organeline lizozom denir. Lizozomun içerisinde bir dizi enzimler bulunur. Bu enzimler granüllü endoplazmik retikulumların yüzeyinde bulunan ribozomlarda üretilir. Daha sonra bu enzimler Golgi aygıtına getirilir. Golgi aygıtında paketlenir ve kesecikler içine alınıp lizozom...
Golgi Aygıtı Golgi Aygıtı: Protein ve yağ yapılı çok sayıda yassılaşmış keseden ve küçük kofullardan meydana gelen organeldir. Golgi cisimciği de denir. Golgi aygıtı bütün ökaryot hücrelerde bulunur ancak hücre organellerini kaybetmiş olgun alyuvarlar ile sperm hücrelerinde bulunmaz. Sitoplazmada, endoplazmik retikulumun ve hücre çekirdeğinin yanında...
Endoplazmik Retikulum Endoplazmik Retikulum: Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında uzanan hücre içi kanallar sistemine endoplazmik retikulum denir. Endoplazmik retikulum zarlarının devamı çekirdek zarıdır. Neredeyse bütün ökaryot hücrelerde endoplazmik retikulumlar bulunur. Hücre bölünmesi sırasında endoplazmik retikulumlar eriyerek kaybolur. Bölünme tamamlandığında ise endoplazmik retikulumlar yeniden yapılır. İki...
Ribozom Nedir? Ribozom: Canlıya özgü proteinleri sentezleyen hücre organellerine ribozomlar denir. Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere protein moleküllerinin sentezi ribozomlarda gerçekleşir. Ribozom hücrenin en küçük organelidir ve zarsızdır. Ribozomların yapısını rRNA ve proteinler oluşturur. Büyük alt birim ve küçük alt birimden...
Büyük Moleküllerin Zardan Geçişi Küçük moleküllerin zardan geçişini aktif taşıma ve pasif taşıma olarak detaylı olarak önceki yazılarımızda anlattık. Bununla alakalı Difüzyon ve Osmoz yazılarımıza bakmanızı tavsiye ederiz. Bu yazımızda ise büyük moleküllerin zardan geçişini detaylı olarak anlatacağız. Büyük moleküllerde geçiş...
Hücre zarında madde geçişi ile ilgili daha önceki yazılarımızda pasif taşıma yöntemi olan difüzyon ve osmoz yöntemlerini açıkladık. Şimdi ise hücrelerin bulunduğu çözelti ortamlarını tanımlayalım. Hücreler yoğunluk bakımından üç çeşit çözelti ortamında bulunur. Bunlar; İzotonik Ortam Hipertonik Ortam Hipotonik Ortam İzotonik Ortam...

Popüler Yazılar

Bilgeniz.com