Ana Sayfa Coğrafya

Coğrafya

Yaşadığımız coğrafya ve dünya coğrafyası hakkında her şeyi burada bulabilirsiniz. Coğrafya konu anlatımları, coğrafya ödevleri ve coğrafya hakkında bütün bilgileri sunuyoruz.

Harita ve Kroki Nedir? Harita: Kuş bakışı olarak yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün belli bir oranda küçültülüp, bir düzlem üzerine aktarılmasına harita denir. Kroki: Ölçeksiz ve kabataslak bir şekilde bir yerin kuşbakışı görünümünün bir düzlem üzerine aktarılmasına kroki denir. Kartografya: Kısaca harita...
Ülkemizin Coğrafi Konumu Coğrafi Konum: Dünya üzerinde herhangi yerin veya bölgenin bulunduğu yerin belirlenmesi ve gösterilmesine coğrafi konum denir. Coğrafi konum, mutlak konum (matematik konum) ve göreceli konum (özel konum) olarak ikiye ayrılır. Türkiye benzersiz özellikleri ile dünya üzerinde bir coğrafi konuma...
Yerel Saat Nedir? Yerel saat: Kısaca güneşe göre belirlenen saattir. Yani bir bölgenin güneşin gökyüzündeki konumuna göre o andaki saatidir. Yerel saat aynı boylam üzerinde yer alan bütün noktalarda aynıdır. Güneş bir meridyenin üzerine geldiği an, o meridyen üzerindeki bütün noktalarda...
Göreceli Konum Tanımı ve Bilgiler Göreceli Konum: Dünya üzerindeki bir yerin, çevresine göre ayırt edici özelliklerine göre yerine göreceli konum denir. Daha geniş bir tabirler, dünya üzerindeki bir yerin kıtalara, okyanuslara, denizlere, yeryüzü şekillerine, önemli ulaşım yollarına, yer altı-yer üstü kaynaklarına,...
Mutlak Konumun Tanımı ve Bilgiler Mutlak Konum: Dünya üzerindeki herhangi bir yerin, başlangıç meridyenine göre ve başlangıç paraleline göre yerine denir. Diğer bir tabirler yeryüzündeki herhangi bir noktanın Ekvator ve Greenwich'e göre yerine mutlak konum denir. Mutlak konumun diğer adı ise matematik...
Meridyen Ne Demektir? Meridyen: İki kutup noktasını eşit açılarla birleştirdiği varsayılan yarım çemberlerin her birine verilen isimdir. Diğer bir tabirle, bir kutuptan diğerine uzandığı varsayılan yarım çemberlere meridyen yayı denir. Doğu Meridyenleri:  Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alan meridyenlere denir. Batı Meridyenleri: Başlangıç meridyeninin batısında yer alan...
Paralel Ne Demektir? Paralel: Yerküresi üzerinde doğu-batı doğrultusunda Ekvator’a paralel birer derece aralıklarla çizildiği varsayılan çemberlerin her birine paralel denir. Ekvator: Dünya’yı iki eşit parçaya böldüğü varsayılan ve kutup noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaları birleştiren hayali çemberin adıdır. Güney Yarım Küre: Dünya’nın, Ekvator çizgisinin kuzeyinde kalan...
Coğrafi Koordinat Sistemi Coğrafi Koordinat Sistemi:  Paralel çizgileri ve meridyen çizgilerinin oluşturduğu sisteme denir. Paralel : Yerküresi üzerinde Ekvator'a paralel çizildiği varsayılan çemberlerden her birinin adıdır. Meridyen : İki kutup noktasını eşit açılarla birleştirdiği varsayılan yarım çemberlerin her birine verilen isimdir. Paralel ve meridyen çizgileri dünya üzerinde herhangi...
İnsanın Doğaya Zararları Doğa insan eliyle yok edilmektedir. İnsanların doğayı bilinçsiz bir şekilde kullanmaları nedeniyle doğal çevre bozulmaktadır. Bu da hem insanların hemde diğer canlıların yaşamını olumsuz etkilemektedir. Havanın kirlenmesi ekosistemin bozulmasına ve insan sağlığının bozulmasına neden olmaktadır. Toprağın kirlenmesi besinlerin...
Kısaca İnsanın Doğaya Etkisi İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için doğadan faydalanır. Ancak doğayı kullanırken farklı şekillerde doğaya müdahale eder. Özellikle nüfusun artışından sonra doğaya insan müdahalesi çok fazla olmuştur. Doğanın bozulması ve doğal çevrenin zarar görmesi insanın doğayı bilinçsizce kullanmasından kaynaklanmıştır. İnsanın doğaya...

Popüler Yazılar

Bilgeniz.com