Ana Sayfa Fizik

Fizik

Okul hayatında ve ödevlerinizde size yardımcı olacak fizik konuları burada. Fizik formülleri, fizik konu anlatımları ve fizik dersi ile ilgili bütün içerikleri sizlere sunuyoruz.

Isı İletkenlik Katsayısı Isı iletkenlik katsayısı: 1 °C sıcaklık farkı olan 1m2'lik iki yüzeyi arasında bir yüzeyinden diğer yüzeyine en kısa mesafede, birim zamanda geçen ısı miktarına ısı iletkenlik katsayısı denir. Isı iletkenlik katsayısının birimi: W/mK (Watt/metre.kelvin) Isı iletkenlik katsayısı...
Katı Maddelerde Enerji İletim Hızı Katı maddeler ısıyı iletim yolu ile transfer etmektedirler. Katı maddelerin ısıyı iletmelerine önlemek için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirlerden en önemlisi ısı iletim en düşük katı maddeleri kullanmaktır. Eğer ısı iletimi az olsun istiyorsanız...
Sıcaklıkları farklı ve etkileşim halindeki sistem arasında ısı iletimi gerçekleşir.  Bu ısı iletimi maddenin fiziksel haline ve maddenin cinsine göre değişiklik gösterir.  Isının yayılma yolları 3  çeşittir. Bunlar; Isının iletim yolu ile transferiIsının konveksiyon yolu ile transferiIsının ışıma yolu ile transferi Şimdi...
Isı: Sıcaklıkları birbirinden farklı ve etkileşim halinde iki sistem arasında alınan ya da verilen enerjiye ısı denir. Sıcaklığı yüksek olan sistemden sıcaklığı düşük olan sisteme bir ısı aktarımı gerçekleşir. Yani sıcaklığı düşük olan sistem sıcaklığı yüksek olan sistemden ısı...
Dünyamızı oluşturan madde iki fiziksel haldedir. Buna göre dünyamızın %29'unu katı haldeki maddeler ve %71ʼinin de sıvı haldeki maddeler oluşturmaktadır. Katı haldeki maddeler karalar ve sıvı haldeki maddeler de denizlerdir. Evren ise %99 oranında plazma haldeki maddelerden oluşmaktadır. Faz: Maddelerin...
Öz Isı Nedir? Öz Isı (Özgül Isı): Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 oC değiştirmek için maddeye verilen ya da alına ısı miktarıdır. Öz ısı yada özgül ısı olarak adlandırılır. Öz ısı sembolü şöyledir; cBirimi ise şu şekillerde olabilir;...
Kelvin, Celcius ve Fahrenheit Termometleri Sıvılı termometrelerde ölçeklendirme deniz seviyesinde yapılmaktadır.Ölçeklendirme işlemi 1 atm basınç altındaki suyun kaynama sıcaklıkları ve suyun donma sıcaklıkları arasında yapılır. Sıcaklık ölçekleri olarak da Kelvin, Celcius ve Fahrenheit termometreleri kullanılır. Ayrıca bkz: Termometre Nedir? Nasıl...
Termodinamik Nedir? Termodinamik: Isı enerjisi ile kinetik enerji arasındaki ilişki ile ilgilenen ve bununla ilgili olayları inceleyen bilim dalıdır. Termodinamik: Isı enerjisini ve ısı enerjisi ile sıcaklık, özkütle, basınç gibi nicelikler arasındaki ilişkiyi incele yen fizik koludur. En kısa tabirle termodinamik enerjinin bir yerden...
Elektromanyetizma Nedir? Elektromanyetizma: Elektrik ile yüklü parçacıklar arasındaki etkileşime neden olan fiziksel kuvvete elektromanyetizma denir. Elektrik ve manyetizma alanları elektromanyetizma adı altında birleştirilmiştir. Bunun nedeni ise elektrik akımı ile manyetizmanın ilişki içinde olmasıdır. Elektrik ve manyetizmayı ilgilendiren bütün konuları elektromanyetizma kapsamaktadır. Elektromanyetizma, elektrik ile manyetizmanın birleşimi olduğuna...
Mekanik Nedir? Mekanik: Cisimlerin kuvvetlerin etkisi altındaki hareketli ve durağan hâllerini inceleyen bilim dalına mekanik denir. En eski fizik bilimlerinde biri olan mekanik üzerine ilk yazılı prensipler ise Arşimet'e aittir. Mekaniğin ilgi alanları hareket, kuvvet ve dengedir. Mekaniğin Bölümleri Statik: Kuvvet etkisinde dengede olan cisimler üzerine çalışan mekanik bölümüdür. Dinamik: Kuvvet etkisinde hareketli cisimler üzerine...

Popüler Yazılar

Bilgeniz.com