Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Fizik

Termodinamik Nedir? Uygulama Alanları ve Meslekleri

Termodinamik Nedir? Termodinamik: Isı enerjisi ile kinetik enerji arasındaki ilişki ile ilgilenen ve bununla ilgili olayları inceleyen bilim dalıdır. Termodinamik: Isı enerjisini ve ısı enerjisi ile sıcaklık, özkütle, basınç gibi nicelikler arasındaki ilişkiyi incele yen fizik koludur. En kısa tabirle termodinamik enerjinin bir yerden başka yere yada bir biçimden başka bir biçime transferi ile ilgilenir. Yani maddelerin […]

Kategoriler
Fizik

Elektromanyetizma Nedir? Uygulama Alanları ve Meslekleri

Elektromanyetizma Nedir? Elektromanyetizma: Elektrik ile yüklü parçacıklar arasındaki etkileşime neden olan fiziksel kuvvete elektromanyetizma denir. Elektrik ve manyetizma alanları elektromanyetizma adı altında birleştirilmiştir. Bunun nedeni ise elektrik akımı ile manyetizmanın ilişki içinde olmasıdır. Elektrik ve manyetizmayı ilgilendiren bütün konuları elektromanyetizma kapsamaktadır. Elektromanyetizma, elektrik ile manyetizmanın birleşimi olduğuna göre, elektrik ve manyetizmaya kısaca değinelim; Elektrik Elektrik: Maddenin elektron, pozitron, proton vb. […]

Kategoriler
Fizik

Mekanik Nedir? Çalışmalar Alanları ve Mekanik Meslekleri

Mekanik Nedir? Mekanik: Cisimlerin kuvvetlerin etkisi altındaki hareketli ve durağan hâllerini inceleyen bilim dalına mekanik denir. En eski fizik bilimlerinde biri olan mekanik üzerine ilk yazılı prensipler ise Arşimet’e aittir. Mekaniğin ilgi alanları hareket, kuvvet ve dengedir. Mekaniğin Bölümleri Statik: Kuvvet etkisinde dengede olan cisimler üzerine çalışan mekanik bölümüdür. Dinamik: Kuvvet etkisinde hareketli cisimler üzerine çalışan mekanik bölümüdür. Kinematik: Kuvvetler ve etkileri göz ardı edilerek sadece cisimlerin […]

Kategoriler
Fizik

Uzaya Çıkan İlk İnsan Kimdir? İşte Yuri Gagarin ve Uzay Macerası

Uzaya Çıkan İlk İnsan Yuri Gararin’dir! Sovyetler Birliği pilotu ve kozmonutu olan Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insandır. Tam adı ise Yuri Alekseyeviç Gagarin‘dir. 12 Nisan 1961 yılında Vostok-1 (Vostok) uzay aracı ile uzaya çıkmış ve Dünya yörüngeside bir tam tur atarak, başarılı bir şekilde dönüş yapmıştır. Bu sayede uzaya çıkan ilk insan unvanını eline geçirmiştir. Uzay çağının başlangıcı da Yuri […]

Kategoriler
Fizik

Fizik Laboratuvarı Güvenlik Kuralları ve İşaretleri – Semboller ve Anlamları

Laboratuvar Güvenliği Laboratuvar ortamları insan sağlığını tehdit edebilecek unsurlarla doludur. Bu yüzden insan sağlığını tehlikeye düşüren unsurlara karşı tedbirli olmak gerekir. Hem kendi sağlığınız için hemde çevrenizin sağlığı için laboratuvar uygulamalarında karşılaşacağınız tehlikelere karşı dikkatli olmanız gerekir. Bu yüzden hem kendi hemde çevrenizin güvenliğini sağlamak bazı kurallara uymanız gerekir. Fizik laboratuvarlarında uymanız gereken kurallar ve […]

Kategoriler
Fizik

Fizik Nedir? Tanımı ve Önemi – Fiziğin Alt Dalları Nelerdir?

Fizik Nedir? Fiziğin Önemi Fizik: Gözleme ve deneye dayalı bir şekilde uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalına fizik yada fizik bilimi denir. İnsanoğlu tarih boyunca çevresine gözlemlenmiş ve gözlemlediği çevresinden kullanabileceği eşyalar ve icatlar yapmayı başarmıştır. Bunun yanı sıra anlam veremedikleri olaylar karşısında ise korkmuş ve bununla beraber daha fazla merak sahibi […]

Kategoriler
Fizik

Termometre Nedir? Nasıl Çalışır? Termometre Çeşitleri

Termometre Nedir? Termometre: Sıcaklığı ölçmek için kullanılan aletlere termometre denir. Sıcaklıkölçer de denilen termometre, Antik Yunanca’dan gelen bir kelimedir. Thermos (sıcaklık) ve métron (ölçü) kelimelerinin bir araya gelmesi ile ortaya çıkmıştır. Termometre Nasıl Çalışır? Sıcaklığı ölçülmek istenen cisim ile termometre etkileşime girerek ölçüm yapar. Birbirinden farklı sıcaklıklara sahip olan cisim ile termometre arasında ısı alışverişi gerçekleşir. Bu […]

Kategoriler
Fizik

Isı Nedir? Sıcaklık Nedir? Isı ve Sıcaklık Arasındaki Farklar Nelerdir?

Isı Nedir? Isı: Etkileşim halinde olan ve sıcaklıkları farklı iki sistem arasında sıcaklık farkı nedeniyle sıcaklığın dengelenmesi için geçen enerjidir. Sıcaklığın dengelenmesi ise sıcaklığı yüksek olan sistemden sıcaklığı düşük olan sisteme doğru ısı enerjisi transferi ile gerçekleşir. Kısaca ısı, bir cismin genleşmesine, uzamasına, sıcaklığının artmasına, erimesine ve buharlaşmasına yol açan fiziksel enerjidir. Isı SI birim sisteminde birimi […]

Kategoriler
Fizik

Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması – Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları Arasındaki Farklar

Enerji Kaynakları Arasındaki Farklar Yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynakları insanlığın enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Günümüz itibari ile yenilenemez enerji kaynakları enerji ihtiyacının çok büyük bir kısmını karşılamaktadır. Ancak gelecekte enerji ihtiyacının çok büyük bir kısmını yenilenebilir enerji kaynakları karşılayacaktır. Yenilenebilir enerji kaynakları temiz, çevre dostu ve sürdürülebilir olması nedeniyle gelecekte tercih edilecek enerji kaynağı […]

Kategoriler
Fizik

Yenilenemez Enerji Kaynakları Nedir? Önemi, Avantaj ve Dezavantajları

Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir? Yenilenemez Enerji Kaynağı Nedir?: Kullandıkça tükenen ve yeniden oluşması uzun zaman alan enerji kaynaklarına yenilenemez enerji kaynakları denir. Yenilenemez Enerji Kaynakları Önemi: Yenilenemez enerji kaynaklarına erişim daha kolaydır ve kullanımı da kolaydır. Bu nedenle günümüzde en çok tercih edilen enerji kaynakları yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Üretiminin kolay olması, toplumsal açıdan istihdam yaratması ve […]

Bilgeniz.com