Fizik

Okul hayatında ve ödevlerinizde size yardımcı olacak fizik konuları burada. Fizik formülleri, fizik konu anlatımları ve fizik dersi ile ilgili bütün içerikleri sizlere sunuyoruz.

Verim Nedir? Verim: Bir sistemde yapılan işin harcanan enerjiye oranıdır. Bir sistem yada bir makine tarafından yapılan işin harcanan enerjiye oranına verim denir. Verim Formülü: Verim = Yapılan İş / Harcanan Enerji Günümüzde bilim adamlarının üzerinden en çok çalıştıkları konulardan birisi de enerjiyi nasıl...
Canlıların Enerji İhtiyaçları İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler gibi canlılar yaşam faaliyetlerini sürdürüp hayatta kalabilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Büyümek, gelişmek, hareket etmek diğer faaliyetleri sürdürebilmek için enerji ihtiyaçlarını karşılamaları gerekir. İnsanlar ve hayvanlar nasıl enerji üretir? Besinlerini dışarıdan alarak oksijenli solunum yaparlar...
Enerjinin Korunumu Yasası Nedir? Enerji hiçbir zaman yoktan var olamaz ya da enerji vardan yok olmaz. ancak enerji başka bir enerji türüne dönüşebilir ve bu dönüşme sırasında sistemin toplam enerjisi korunur. Buna enerjinin korunumu yasası denir. Enerji yoktan var olmadığına ve...
Mekanik Enerji Konu Anlatımı Mekanik Enerji: Üzerinden iş yapılan cismin konumundan dolayı sahip olduğu potansiyel enerji ve hareketinden dolayı sahip olduğu kinetik enerjinin toplamı mekanik enerjidir. Kinetik Enerji: Fizikte, bir cismin kinetik enerjisi, hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir. Potansiyel Enerji: Cisimlerin fiziksel durumları...
Yer Çekimi Potansiyel Enerjisi Bütün cisimler bulundukları konumdan dolayı bir enerjiye sahiptirler. İşte cisimlerin bulundukları konum nedeniyle sahip oldukları yer çekimi potansiyel enerjisi denir. Örnekler vermek gerekirse; İçinde okul malzemelerinin olduğu çanta yukarı kaldırıldığında çanta üzerinde iş yapılır. Dalından yere düşen elma, bir...
Esneklik Potansiyel Enerjisi Esnek cisimlerin bulundukları durumdan nedeniyle sahip oldukları enerjiye esneklik potansiyel enerjisi denir. Bir kuvvet uygulanınca şekil değiştiren ve kuvvet kaldırılınca tekrar eski haline dönen cisimlere esnek cisimler denir. Yay, lastik gibi. Esnek cisimlerin malzemeden malzemeye farklılık gösteren bir esneklik sınırı bulunur....
Potansiyel Enerji Nedir? Potansiyel enerjiyi tanımlamadan önce potansiyel kelimesinin anlamına bakalım. Potansiyel: Henüz varlığı ortaya çıkmamış olan demektir. Örneğin "yüksek potansiyele sahip bir futbolcu". Şimdi de potansiyel enerjinin fizik biliminde en anlama geldiğine bakalım; Potansiyel Enerji: En kısa tabirle kullanıma hazır enerji demektir....
Lazer Nedir? Lazer, tüm fotonların tutarlı bir durumda bulunduğu bir ışık demeti oluşturmak için kuantum mekaniği prensipleri üzerine kurulmuş bir cihazdır. (Çoğu ışık kaynağı, fazın rasgele değiştiği yerde tutarsız ışık yayar.) Diğer etkiler arasında, bir lazerin ışığının genellikle sıkı bir...
Kinetik Enerji Nelere Bağlıdır? Kinetik enerji hareketli cisimlerin hareketlerinden dolayı sahip oldukları enerjidir. Kinetik enerjinin nelere bağlı olduğunu anlamak için formüle bakmamız yeterlidir. KE = ½mv²  buradan m: kütle ve v: hız Yukarıdaki formülden de görüleceği üzere kinetik enerji kütle ve hız değerlerine...
Kısaca Kinetik Enerji Nedir? Fizikte, bir cismin kinetik enerjisi, hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir. Bir nesneyi hızlandırmak istiyorsak ona bir kuvvet uygulamalıyız. Bir kuvvet uygulamak demek ise, iş yapmamızı gerektirir. İş yapıldıktan sonra, enerji cisme aktarılır ve cisim yeni bir sabit...

Popüler Yazılar

Bilgeniz.com