Ana Sayfa Kimya

Kimya

Kimya dersinde maddenin özellikleri, yapısı, maddenin birleşimi, etkileşimi, madde tepkimeleri ve uygulamaları incelenir. Kimya dersi konu anlatımları, kimya ödevleri ve daha fazlası burada.

Su Hayattır En çok duyduğumuz ve en klişe sözlerden birisi de "su hayattır" sözüdür. Bu sözün ne kadar doğru olduğunu anlamak için aşağıdaki bilgilere göz atmanız yeterli olacaktır. Çünkü gerçekten de hayatın kaynağı sudur. Dünyamızdaki bütün canlılar, canlılıklarını sürdürebilmek için suya...
Plazma Nedir? Plazma: Maddenin atom, molekül, iyon ve serbest elektronların tamamının aynı ortamda bulunduğu hale plazma denir. Maddenin dört halinden birisi de plazma halidir. Maddenin 4. hali olan plazmanın oluşumu ise şöyledir; Plazma Nasıl Oluşur? Madde gaz hâlinde iken maddenin atomuna enerji verilir ve elektronlar...
Saf Maddelerin Soğuma Hal Değişimi Saf maddelerin hal değişim grafiğini bir önceki yazımızda sizlere açıklamış ve grafik yorumlamasını yapmıştık. Şimdi de saf maddelerin soğuma zaman grafiğini inceleyip yorumlamasını yapacağız. Bir madde hal değiştirdiği zaman şeklinde ve boyutunda değişiklikler meydana gelir. Maddenin...
Saf Maddenin Hal Değiştirmesi Bir madde hal değiştirdiği zaman şeklinde ve boyutunda değişiklikler meydana gelir. Maddenin hal değiştirme olayı kimyasal bir olay değil fiziksel bir olaydır. Buna en güzel örnek buzun eriyerek suya dönüşmesini gösterebiliriz. Buz suya, sudan da buhara...
Gazları Tanımlayan Özellikler Gazların farklı fiziksel davranışlar sergilemesi hacim, sıcaklık, basınç ve madde miktarı gibi değişkenlere bağlıdır. Gazlarda hacim birimi litre (L), basınç birimi atm ve mmHg, sıcaklık birimi Celcius (°C) ve Kelvin (K) ve miktar birimi de mol şeklindedir. Hacim (L) ...
Gazlarda Hacim ve Basınç Gazların sıcaklık ve hacim ilişkisini bir önceki yazımızda sizlere aktardık. Şimdi de gazların basınç ve hacim ilişkisini açıklayalım. Bir gazın hacmini ölçebilmek için sıcaklık ve basınç bilinmesi gerekir. Bunun sebebi ise gazların yalnız sıcaklık ve basınç altında...
Gazlarda Hacim Hacim: Bir maddenin boşlukta kapladığı alana hacim denir. Gazların hacmi ise konuldukları kabın hacmine eşittir. Hacim sembolü V'dir. Gazlarda hacmin birimini belirtirken ise genellikle litre (L) birimi kullanılır. Gazların hacminden bahsedebilmek için sıcaklık ve basınç olması gerekir. Çünkü gazlar sadece sıcaklık...
Gaz Basıncı Gaz basıncı: Kapalı bir kap içerisindeki gazlar hem birbirlerine çarparak hem de kabın çeperine çarparak uyguladıkları kuvvete gaz basıncı denir. Gaz basıncı  manometre ile ölçülür. Basınç P ile gösterilir ve birim yüzeye uygulanan kuvvettir. Basınç birimi ise genellikle atmosfer (atm) ve mmHg...
Gazlar Gaz: Maddenin hallerinden birisi olan yoğunluğu çok az, akışkanlığı fazla olan, bulunduğu kabın şeklini alarak her yanına yayılan, içinde bulunduğu kabın iç yüzeyinin her noktasına basın yapan ve normal basınç ve sıcaklıkta olduğu gibi kalan maddeye gaz denir. Katı bir...
Gerçek ve Hissedilen Sıcaklık Gerçek sıcaklık: Belli bir yükseklikle dış ortam şartlarından arındırılmış ortamda ölçülen sıcaklığa gerçek sıcaklık denir. Hissedilen sıcaklık: Gerçek sıcaklık, nem, güneş ve rüzgar hızından yararlanılarak ölçülen sıcaklıktır. Gerçek sıcaklık ve hissedilen sıcaklık kavramlarını daha çok televizyonda ve hava durumu...

Popüler Yazılar

Bilgeniz.com