Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Türkçe

Divan Şiiri Nazım Biçimleri – Beyitlerle Kurulanlar – Bentlerle Kurulanlar

Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri Divan şiiri nazım biçimleri, beyitlerle kurulan divan şiirleri ve bentlerle kurulan divan şiirleri olmak üzere iki bölümde incelenmektedir. Nazım Birimi Beyit Olan Divan Şiirleri Nazım Birimi Beyit Olan Divan Şiirleri 5 tanedir. Bunlar; Gazel: Gazel, genellikle aşk, sevgili, doğa ve duygu temalarını işleyen bir nazım birimi beyit olan şiir türüdür. Her […]

Kategoriler
Türkçe

Divan Şiiri Nedir? Divan Şiirinin Özellikleri ve Etkileri

devamı

Kategoriler
Türkçe

4 Kişilik Kısa Tiyatro Metinleri

4 kişilik kısa tiyatro metinlerine 3 adet örnek aşağıda listeledik. Bu tiyatro metinlerini okulda arkadaşlarınızla kolaylıkla sahneleyebilir ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Korsan Define Avcıları Karakterler: Kaptan Haydar (KH), Kara Sakal (KS), Birinci Denizci (D1) İkinci Denizci D2) Sahne 1: Deniz kıyısında bir grup define avcısı toplanır. Kaptan Hook ve Kara Sakal liderlik yapar. *KH: (Heyecanlı) […]

Kategoriler
Türkçe

6 Kişilik Komik Kısa Tiyatro Oyunu Metni

Kısa Tiyato Oyununun Başlığı: “Köy Kahvesi Karıştı” Karakterler: Köy Muhtarı (M), Köyün Delisi (D), Kahveci (K), Turist 1 (T1), Turist 2 (T2), Köy Ağası (A) Oyun, tipik bir köy kahvesinde geçer. Köy muhtarı masada çayını içerken, kahveci tezgahın ardında iş yapar. Sahne 1: *K: (Turistlere yönelir) Hoş geldiniz! Ne içersiniz?*T1: Bir fincan Türk kahvesi alabilir […]

Kategoriler
Türkçe

Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı Özellikleri ve Nazım Türleri

Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı Nedir? Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı yada diğer adıyla Tekke Edebiyatı, Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra 12. yüzyılda Türkistan’da Ahmet Yesevi ile başlayan halk edebiyatı kolunun adıdır. Yesevi erenleri 13. yüzyılda Moğol istilasından sonra Anadolu’ya gelmişlerdir. Yesevi erenleri bu sayede Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli rol oynamışlardır. Şeyhler tarafından tekkeler de bu dönemde kurulmuştur. […]

Kategoriler
Türkçe

Aşık Tarzı Halk Şiiri Özellikleri ve Nazım Şekilleri

Aşık Tarzı Türk Halk Şiiri Aşık Tarzı Halk Şiiri Nedir? : Anadolu’da 16. yüzyıldan itibaren kendine özgü biçim ve içeriği olan, âşık denen kişiler tarafından ortaya konan halk edebiyatı koluna aşık tarzı halk şiiri denir. Türk edebiyatının bir parçası olan Âşık edebiyatı, İslamiyet’ten önceki sözlü edebiyatının devamı niteliğindedir. İlk başlarda aşık sözcüğü tasavvuf şairleri için […]

Kategoriler
Türkçe

Anonim Halk Şiiri Özellikleri, Nazım Şekilleri – Mani, Türkü, Ninni, Ağıt

Anonim Halk Şiiri: Halkın kendi arasında ortaklaşa bir şekilde oluşturduğu anonim ürünleri içeren edebiyata anonim halk şiiri denir. Kimin tarafından oluşturulduğu bilinmeyen mani, türkü, bilmece, ninni, ağıt gibi ürünler bu edebiyatın ürünleridir. Her ne kadar anonim olsa da bu ürünleri ortaya koyan birileri mutlaka vardır. Zamanla bu ürünlerin sahipleri unutulmuştur ve ürünler halkın ortak malı […]

Kategoriler
Türkçe

İslamiyet Öncesi İle İslami Dönem Türk Edebiyatı Arasındaki Farklar

İki Dönem Arasındaki Farklar İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile İslami dönem Türk edebiyatı arasındaki farklar aşağıdaki gibidir. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı İslamiyet Etkisiyle Gelişen Türk Edebiyatı Nazım birimi dörtlük. Nazım birimi beyit ve dörtlük. Hece ölçüsüyle yazılmıştır. Aruz ölçüsü ve az sayıda hece ölçüsü ile yazılmıştır. Konusu doğa, aşk, kahramanlık, cesaret, at sevgisi, askerlik, ölümdür. […]

Kategoriler
Türkçe

İslamiyet Etkisiyle Gelişen Türk Edebiyatı Özellikleri ve Eserleri

İslamiyetin Etkisiyle Gelişen Türk Edebiyatı Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra 8. yüzyılın ortalarına doğru Abbasilerle Çinliler Orta Asya üzerinde bir hâkimiyet kavgası içerisine girdiler. En sonunda 751 yılında Çinliler ile Müslüman Araplar arasında Talas Savaşı yapıldı. Bu savaşta Müslüman Arapların yanında yer alan Karluk Türkleri sayesinde Çinliler yenilgiye uğratıldı. Talas Savaşını kaybeden Çinliler Orta Asya üzerindeki […]

Kategoriler
Türkçe

Eski Türk Şiiri Özellikleri, Örnekleri – Sagu, Koşuk, Destan, Sav

Eski Türk Şiiri Eski Türk şiiri denildiği zaman İslamiyet öncesi Türk şiiri anlaşılmalıdır. Hece ölçüsüyle yazılan eski Türk şiirlerinde genellikle yedili, sekizli, on birli hece ölçüsü kalıpları kullanılmıştır. Yine aynı şekilde kafiyeye de önem verilmiştir. Eski Türk şiirinde kafiye sonda kullanılmasının yanı sıra bazen de dize başında kafiye kullanılmıştır. Nazım birimi dörtlüktür. Şiirlerde işlenen konular […]

Bilgeniz.com