Türkçe

Güzel dilimizi Türkçeyi doğru öğrenip doğru kullanmanız gerekiyor. Türkçeyi en iyi şekilde öğrenmenizi sağlayan konu anlatımları, Türkçe ders notları, Türkçe ödev konuları ve daha fazlası burada…

Uzun Hikaye Örnekleri KIRDA BİR GÜN Saat sabahın dokuzu. Gökyüzü karanlık. Koyu kurşuni bir bulut yığını hızla kayıyor. Yığının şurasında burasında kırmızı zikzaklar yaparak şimşekler çakıyor. Uzaktan gökgürültüsü işitiliyor. Otların üzerinden dik bir rüzgâr esiyor, ağaçları bir yana yatırıyor, toz kaldırıyor. Biraz...
Hikâyede Anlatım Teknikleri Hikayeler anlatılırken farklı teknikler kullanılır. Bu anlatım teknikleri iki tanedir ve şöyledir; Diyalog Tekniği İç Konuşma Tekniği Ayrıca bkz: Hikayede Anlatım Biçimleri Diyalog Tekniği Diyalog Tekniği: Hikayedeki kahramanların karşılıklı konuşmaları ile olayların anlatılmasına diyalog tekniği denir. Diyalog Tekniği Özellikleri Hikâyeye akıcılık...
Hikâyede Anlatım Biçimleri Hikayenin okuyucuya daha iyi etki bırakması ve daha iyi anlaşılması için farklı anlatım biçimleri kullanılır. Bu anlatım biçimleri iki tanedir. Bunlar; Öyküleyici Anlatım Biçimi Betimleyici Anlatım Biçimi a. Açıklayıcı anlatım b. İzlenimsel (tartışmacı) anlatım Öyküleyici Anlatım (Öyküleme) Öyküleyici Anlatım: Olay anlatımına dayanan...
Hikaye türleri ikiye ayrılır; olay hikayesi ve durum hikayesi diye. Aşağıda olay hikayesi örneği ve durum hikayesi örneği yer almaktadır. Olay hikayesinin temsilcilerinden olan Refik Halid Karay'ın Zincir isimli hikayesini ve durum hikayesi temsilcilerinden olan Sait Faik Abasıyanık'ın Son Kuşlar...
Hikâye Türleri Yaşanmış ya da yaşanabilir olayları kişi, yer ve zamana bağlı olarak anlatan kısa edebî türlere hikaye denir. Yada öykü denir. Hikayenin eş anlamlısı öyküdür. İtalyan Boccaccio’nun Decameron isimli eseri ilk hikaye türü örneği olarak kabul edilmektedir. Türk edebiyatının batılı...
Yaşanmış ya da yaşanabilir olayları anlatan kısa edebi türlere hikaye denir. Hikayenin detaylı tanımına ve hikaye özelliklerine göz atmak için bir önceki yazımıza göz atmanızı öneririz. Bkz: Hikaye Nedir? Hikayenin Özellikleri Şimdi de hikayenin bölümlerini, hikayenin yapı unsurlarını ve hikayenin bakış...
Hikaye veya Öykü Nedir? Hikâye (Öykü):  Kısaca yaşanmış ya da yaşanabilir olayları anlatan düz yazı türüdür. Daha detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse, kişi, yer ve zamana bağlı olarak gerçek yada gerçek olmayan olayları veya durumların okuyucuda heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatan...
İletişim ve Sözlü İletişim Nedir? İletişim: İnsanların duygularını, düşüncelerini ve bilgilerini çeşitli yollarla başkalarına aktarmasına iletişim denir. Sözlü İletişim: İnsanların duygularını, düşüncelerini ve bilgilerini sözlü yollarla başkalarına aktarmasına sözlü iletişim denir. İnsanların birbirleri bağ kurma ve hayatlarını devam ettirme isteğinin bir parçası da iletişimdir....
Dil İle İlgili Terimler ve Anlamları İnsanların kullandıkları dil farklı kültür ve bölgelerde de farklılıklar gösterir. Dil içerisindeki bu farklılıklar nedeniyle ağız, şive ve lehçe meydana gelir. Yine belirli çevrelerde dilin özel kullanımı da argo ve jargon meydana gelir. Şimdi dil ile...
Metin Nedir? Metin: Çok farklı düzeylerde dil ile iletişimde bulunmak için oluşturulan anlatma ve anlaşma aracına metin denir. Başka bir tabirle, bir yazıyı noktalama, anlatım ve biçim özellikleriyle oluşturan kelimelerin tamamıdır. En kısa tabirle metin, cümlelerden meydana gelen bir anlatma ve anlaşma...

Popüler Yazılar

Bilgeniz.com