Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Kimya

Katı Maddeler Nelerdir? Katı Maddelerin Özellikleri

Katı Maddeler

Maddenin dört temel halinden (katı, sıvı, gaz, plazma) birisi de katılardır. Katılarda moleküller birbirine yakındır ve yoğundur. Yapısal sertliği nedeniyle şekil veya hacim değişikliklerine karşı dirençlidir. Sıvının aksine, katılar bulundukları kabın şeklini alarak akmaz ve gazlar gibi de mevcut tüm hacmi dolduracak şekilde genişlemez.

Sponsorlu Bağlantılar

Katılar ısı karşısında farklı davranışlar sergiler. Bunun nedeni ise atom, iyon ve molekül gibi katıyı oluşturan kimyasal türleri bir arada tutan kuvvetlerdir. Katı maddeleri oluşturan atomlar, moleküller ya da iyonlar, düzenli olarak tekrar eden bir düzen içinde veya düzensiz olarak bulunabilirler.

Kısaca Katı Maddelerin Özellikleri

  • Belli bir hacimleri ve şekilleri vardır.
  • Sıkıştırılamaz.
  • Maddenin en düzenli hâlidir.
  • Tanecikleri arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır.
  • Maddenin en yoğun hâlidir (Bizmut, su gibi bir kaç istisna dışında)
  • Tanecikleri titreşim hareketi yapar.

Amorf katılar ve kristal katılar olmak üzere katılar ikiye ayrılır.

  1. Amorf katılar
  2. Kristal katılar

Amorf Katılar ve Özellikleri

Atomları kararlı bir kristal yapıya sahip olmayan katılara amorf katılar denir. Amorf katıların belli bir şekilleri olmadığı için şekilsiz katılar da denmektedir. Gelişigüzel yapı gösterebilen bu katılar, çok sert ve sıkıştırılamazlar. Amorf katılar genelde sıvı halde iken aniden soğutulmaları ile elde edilirler. Amorf katılara örnek cam, lastik, plastik ve tereyağ verilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız…

Sponsorlu Bağlantılar

Kristal Katılar ve Özellikleri

Kristal katılar belirli bir geometrik şekle sahip olan ve sıkıştırılamayan katılardır. Kristal katıların tanecikleri düzenlidir ve kararlıdır. Serttirler ve belirli bir erime noktasına sahiptirler. Bu katıların kristal şekilleri ortam şartlarına ve kristallenme sürelerine bağlıdır. Tuz, iyot, elmas ve çinko gibi katılar kristal katılara örnektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız…

Katı Maddeler İle İlgili Sorular

Bu konuda öğrendiklerimizi sorularla pekiştirelim. Aşağıdaki sorulara cevap verebiliyorsanız, konuyu anlamışsınız demektir.

1. Katı maddelerin özellikleri nelerdir?
2. Katı maddeler kaça ayrılır?
3. Amorf katıların özellikleri nedir?
4. Kristal katıların özellikleri nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

“Katı Maddeler Nelerdir? Katı Maddelerin Özellikleri” için 3 yanıt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com