Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Türkçe

Konularına Göre Şiir Türleri – Lirik, Epik, Satirik, Didaktik, Pastoral Şiir

Konularına Göre Şiirler

Şiirler konularına göre birbirinden ayrılır. Şiirde işlenen konuya göre hangi tür şiir olduğuna karar verilir. Konularına göre şiir türleri 5’e ayrılır. Bunlar;

Sponsorlu Bağlantılar
  1. Lirik Şiir
  2. Epik Şiir
  3. Satirik Şiir
  4. Didaktik Şiir
  5. Pastoral Şiir

Şimdi konularına göre şiir türlerini kısaca açıklayalım ve şiirlere örnekler verelim.

Lirik Şiir Nedir?

Lirik Şiir: Coşkulu bir anlatım ile kişisel duyguların da katılarak aşk, tabiat, özlem, gurbet, vatan, din, ölüm gibi konularda yazılan şiirlere lirik şiir denir.

Lirik şiirin adı “lir” isimli müzik aletinden gelmektedir. Eski Yunan’da şairler şiirlerini lir çalarak söylerdi. Bu nedenle lirik şiir ismini almıştır.

Türk edebiyatında lirik şiire örnekler arasında ağıt, mersiye, ilahi, münacat, koşma, semai, varsağı gibi nazım şekilleri ve türleri gösterilebilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Lirik Şiir Örneği

Değirmen misali döner başım
Sevda değil bu bir hışım
Gel gör beni darmadağın
Tel tel çözülüp kalmışım.
Yâr yâr
Canımın çekirdeğinde diken
Gözümün bebeğinde sitem var.
Bedri Rahmi Eyüboğlu

Epik Şiir Nedir?

Epik Şiir: Coşkulu bir anlatım dili kullanılarak savaş ve kahramanlık konularını işleyen şiirlere epik şiir denir.

Epik şiir de ismini Yunanca’dan almıştır.  Yunanca’da “epope” kelimesi destan anlamına gelmektedir. Bu yüzden epik şiir de adını bu kelimeden almıştır.

Halk edebiyatındaki destan, koçaklama, varsağı gibi nazım biçimleri ve türleri epik şiirlere örnektir.

Epik Şiir Örneği

Atlarımız aldan, kırdan, yağızdan,
Akıncılar kopmuş, gelmiş Oğuz’dan…
Küçüklü büyüklü hep bir ağızdan,
Evrence söylenir türkümüz bizim.
Bekir Sıtkı Erdoğan

Sponsorlu Bağlantılar

Satirik Şiir Nedir?

Satirik Şiir: Eleştirel bir dil ile toplumların ve kişilerin, bozuk ve aksayan yönlerini işleyen şiirlere satirik şiir denir.

Satirik şiirlerde olaylar, durumlar yada kişiler anlatılırken alaylı ifadeler ve iğneleyici sözler kullanılır. Halk edebiyatında satirik şiir yerine taşlama ismi, divan edebiyatında satirik şiir yerine hicviye (hiciv) ismi, Batı etkisindeki Türk edebiyatında ise satirik şiir yerine yergi ismi kullanılır.

Satirik Şiir Örneği

Dost düşman önümde yürür
Bilmedim asıl dostu
Dostların canıma kastı
Beni dostlarım öldürür.
Ahmet Tufan Şentürk

Didaktik Şiir Nedir?

Didaktik Şiir: Öğretici niteliği bulunan, bir düşünceyi aktarmak veya belli bir konuda öğüt, bilgi, ders vermek amaçlayan şiirlere didaktik şiir denir.

Didaktik şiir de adını Yunanca’dan almıştır. Yunanca’daki “didaktios” kelimesinden ismi gelmektedir ve bu kelime öğretici anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Didaktik şiirler genellikle dinî, ahlaki, felsefi ve sosyal konularda yazılır. Didaktik özelliklere sahip şiirler ise manzum hikâyeler ve fabllardır.

Didaktik Şiir Örneği

Gönülce düş bir yola,
Bir gönülce kapı aç!
Sen sen ol, verme mola,
Senden kurtul, sana kaç!
Feyzi Halıcı

Pastoral Şiir Nedir?

Pastoral Şiir: Çoban ahayatını, tabiat güzelliklerini ve kır güzelliklerini anlatan şiirlere pastoral şiir denir. Pastoral şiir; sade bir dil ile ve süsten uzak bir şekilde yazılır.

Latince bir kelime olan “pastoralis” kelimesinden alır ismini. Pastoralis kelimesi
“çobanlara ilişkin” anlamına gelir.

Pastoral Şiir Örneği

İlkbaharı geldi Anadolu’nun,
Silifke’de çiçek açtı nar şimdi.
Her tarafı yeşillendi Bolu’nun,
Sultandağı benek benek kar şimdi.
Abdurrahim Karakoç

Sponsorlu Bağlantılar

Konularına Göre Şiirler İle İlgili Sorular

Bu konuda öğrendiklerimizi sorularla pekiştirelim. Aşağıdaki sorulara cevap verebiliyorsanız, konuyu anlamışsınız demektir.

1. Konularına göre şiiler kaça ayrılır?
2. Lirik şiir nedir? Kısaca açıklayınız. Lirik şiir örnekleri veriniz.
3. Epik şiir nedir? Kısaca açıklayınız. Epik şiir örnekleri veriniz.
4.Satirik şiir nedir? Kısaca açıklayınız. Satirik şiir örnekleri veriniz.
5. Didaktik şiir nedir? Kısaca açıklayınız. Didaktik şiir örnekleri veriniz.
6. Pastoral şiir nedir? Kısaca açıklayınız. Pastoral şiir örnekleri veriniz.

Sponsorlu Bağlantılar

“Konularına Göre Şiir Türleri – Lirik, Epik, Satirik, Didaktik, Pastoral Şiir” için bir yanıt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com