Mesnevi Nedir? Mesnevi: Her bir beyti diğer beyitlerden bağımsız ve aynı vezinde yazılan, kendi arasında kafiyeli nazım biçimine mesnevi denir. Mesnevi kelime anlamı ikileme demektir. Mesnevide her beytin mısraları ikişer ikişer kafiyelenir. Beyitlerin birbirinden bağımsız olması ise şairleri kafiye bulma derdinden kurtarmıştır. Aynı zamanda şairleri sayısı önceden belli birkaç beyit ile düşüncelerini ifade etme sıkıntısından kurtarmıştır. Böylece şairler binlerce beyit tutan...
Dede Korkut Hikâyeleri Nedir? Sözlü olarak ortaya çıkmış, destan özelliği taşıyan, Türkler arasında İslamiyet'ten önce doğup, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi ile İslami unsurlarla gelişen hikâyelerdir. Dede Korkut Hikâyeleri 12 hikayeden oluşur ve her hikayede aynı kahramanların maceraları anlatılır. Türk kültür tarihi açısından çok önemli hikayelerdir. Dede Korkut Hikâyeleri IX-XI. yüzyıllar arasında oluştuğu ve XV. yüzyılın sonunda yazıya geçirildiği görüşü hakimdir. Hikâyelerin...
Mute Savaşı Kısaca Mute savaşı kaç yılında oldu?: 629 yılının Eylül ayında yani hicretin 7. yılında meydana geldi.Mute savaşı nerede oldu?: Kudüs yakınlarındaki Mute meydanında yapıldığı için savaşa Mute Savaşı denilmiştir. Mute savaşını kim kazandı?: İslam kaynaklarına göre müslüman ordusu kazanmıştır yada geri çekilmiştir. Hristiyan kaynakları ise Bizansın kazandığını söyler.Mute savaşı kimler arasında oldu?: Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans ile...
Yağmur Suyu İçilir Mi? Dünyanın içme suyu kaynağının en büyük kısmını yağmur suları oluşturur. Ancak yağmur suyu da sanılanın aksine çok temiz olmayabilir. Hele bir de bulunduğunuz bölgede havayı kirleten fabrikalar var ise. Yağmur suyu yere düşmeden önce atmosferden geçer ve bulunduğunuz bölgenin atmosferi kirletici maddeler tarafından kirletilmiş ise bu kirli maddeler yağmur suyuna karışır. Bulunduğunuz bölgede Çernobil gibi radyoaktif...
Su Tasarrufu Neden Önemli Su hayat kaynağıdır ve canlılar için suyun önemi bütün kaynaklarda daha vahimdir. Su olmazsa yaşam olmaz ve canlılık yok olur. Ve her geçen yıl su kaynakları biraz daha yok olmaktadır. Çevrenin kirletilmesi, küresel ısınma, suyun bilinçsiz bir şekilde tüketilmesi gibi faktörler canlılar için önemli kaynak olan suyun varlığını, tehlikeye atmaktadır. Dünyamızdaki su kaynakları hali hazırda yetersizdir...
Dünyamız değişiyor... Dünyamız ısınıyor... Dünyanın varoluşundan bugüne kadar dünyamız düzenli olarak ısınmaya devam ediyor. Son yüzyılda bu artış daha hızlı olmuş ve dünyanın da düzeni bozulmaya başlamıştır. Özellikle mevsimsel değişiklikler bunun en somut örnekleri arasında yer almaktadır. Acaba küresel ısınma dünyanın sonunu mu getirecek? Bilimsel araştırmalar son yüzyılda meydana gelen iklim değişikliklerinin %90ʼının insan kaynaklı olduğunu göstermektedir. Bu da demek...
Hissedilen Sıcaklık Nedir? Hava durumu açıklamalarından genellikle hissedilen sıcaklık ve gerçek sıcaklık terimlerini duyarız. Özellikle hava durumu programları ve uygulamalarında bunu sık sık görürüz. Bazen hissedilen sıcaklık değerinin yüksek olmasında dolayı hava sıcaklığının ölçülen değerden daha yüksek olduğunu da düşünürüz. Peki bu hissedilen sıcaklık ve gerçek sıcaklık nedir? Hissedilen sıcaklık nelere bağlıdır, nasıl ölçülür gibi sorulara yanıt arayalım. Hissedilen Sıcaklık: Termometrenin...
Isı İletkenlik Katsayısı Isı iletkenlik katsayısı: 1 °C sıcaklık farkı olan 1m2'lik iki yüzeyi arasında bir yüzeyinden diğer yüzeyine en kısa mesafede, birim zamanda geçen ısı miktarına ısı iletkenlik katsayısı denir. Isı iletkenlik katsayısının birimi: W/mK (Watt/metre.kelvin) Isı iletkenlik katsayısı maddeler için ayırt edici özelliktir. Çünkü maddenin cinsine bağlıdır. Bir maddenin ısı iletkenlik katsayısı ne kadar yüksek ise ısı iletkenliği...
Katı Maddelerde Enerji İletim Hızı Katı maddeler ısıyı iletim yolu ile transfer etmektedirler. Katı maddelerin ısıyı iletmelerine önlemek için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirlerden en önemlisi ısı iletim en düşük katı maddeleri kullanmaktır. Eğer ısı iletimi az olsun istiyorsanız ısı iletim hızı en düşük katı maddeyi kullanmanız gerekmektedir. Eğer ısı iletimi çok olsun istiyorsanız ısı iletim hızı en yüksek...
Sıcaklıkları farklı ve etkileşim halindeki sistem arasında ısı iletimi gerçekleşir.  Bu ısı iletimi maddenin fiziksel haline ve maddenin cinsine göre değişiklik gösterir.  Isının yayılma yolları 3  çeşittir. Bunlar; Isının iletim yolu ile transferiIsının konveksiyon yolu ile transferiIsının ışıma yolu ile transferi Şimdi bu ısı yayılma yollarını tek tek açıklayarak örnekler verelim. Ayrıca bkz: Isıl Denge ve Denge Sıcaklığı Isının İletim Yolu ile Transferi Bir maddeye...