İnsanlık süresince canlıların sınıflandırılması işlemi yapılmıştır. Kimi zaman zararlı  ve zarasız canlılar olarak, kimi zaman da gerekli ve gereksiz canlılar olarak yapılmıştır. Bu sınıflandırmaların temelinde hayatta kalma ve ihtiyaçları karşılama gibi önemli nedenler yatar. Aristo tarafından yapılan ilk sınıflandırma Aristo tarafından bilimsel anlamda yapılan ilk sınıflandırma yapay sınıflandırmadır. Ancak yıllar geçtikçe ve yeni türler keşfedildikçe bu suni sınıflandırma yetersiz kalmaya başlamıştır....
Yapay (Ampirik) Sınıflandırma Canlıların sınıflandırılması işlemini bilimsel olarak ilk defa yapan kisi Aristo'dur. Bu sınıflandırma işleminde canlılar bitkiler ve hayvanlar şeklinde iki ana grupta toplanmıştır. Aristo bu ana grubun altında da alt gruplar oluşturmuştur. Hayvanlar için; suda yaşayanlar, karada yaşayanlar, havada uçanlar olarak sınıflandırmıştır. Bitkiler için ise; otlar, çalılar, ağaçlar olarak sınıflandırmıştır. Kısaca yapay sınıflandırma, canlıları yaşadıkları ortama ve dış görünüşlerine göre sınıflandırma yöntemidir. Günümüzde yapay...
Doğal (Filogenetik) Sınıflandırma Canlılar hakkında bilgi edinmeyi kolaylaştıran ve canlıları takip etmede bir çok fyada sağlayan canlıların sınıflandırılması konusunu detaylıca anlatmıştık. Canlıların sınıflandırılmasının amaçlarını ve faydalarını da ilgili yazımızda sizlere aktarmıştık. Şimdi ise günümüzde kullanılan sınıflandırma yöntemi olan doğal sınıflandırmayı açıklayalım. Doğal sınıflandırma yada Filogenetik sınıflandırma, canlıların bütün biyolojik karakterlerine ve akrabalık derecelerine göre yapılan sınıflandırma yöntemidir. Canlıların belirli taksonomik karakterleri dikkate...
Canlıların Sınıflandırılması Nedir? Canlıları sınıflandırmak demek, onları belli özellik ve kriterlere göre gruplandırmak demektir. Diğer bir tabirle, doğada yaşayan canlıları farklı ve benzer özelliklerine göre, akrabalık ilişkilerine göre sistematik bir şekilde gruplandırmaya canlıların sınıflandırılması denir. Canlıların sınıflandırılmasını yapan bilim dalına ise taksonomi denir. Doğadaki canlıları sınıflandırmak için gerekli olan bütün kriterleri ve kuralları bu bilim dalı belirler. Taksonomi kelimesi Yunanca bir...
Laboratuvarda Uyulması Gereken Güvenlik Sembolleri Biyoloji dersi için bir dizi laboratuvarda uyulması gereken güvenlik sembolleri bulunmaktadır. Bu güvenlik işaretleri ve sembolleri tamamen sizin güvenliğinizi sağlamak açısından oluşturulmuştur. Laboratuvarda eğitim görürken herhangi bir tehlike karşılaştığınızda, hem kendinizin hemde çevrenizin güvenliğini sağlamanız gerekir. Bu güvenlik sembolleri de güvenliği sağlamak için uymanız gereken kuralları gösterir. Şimdi biyoloji güvenlik sembollerini resimleri ile birlikte sıralayalım ve ne...
Üçgenin Dış Açılarının Toplamını Neden 360°? Eğitim hayatımız boyunca üçgenin iç açılarının toplamının 180° ve üçgenin dış açılarının toplamının ise 360° olduğunu öğrendik. Şimdi bu öğrendiklerimizi pekiştirme zamanı geldi. Üçgenin dış açılarının toplamının 360° olduğunu ispatlayacağız. Aşağıdaki üçgenden iç açıları ve dış açıları görüyoruz. Bu açıları tek tek yazmak gerekirse; Üçgenin iç açıları şöyle olur; BAC = a ABC = b ACB = c Üçgenin iç...
Üçgenin İç Açılarının Toplamı Neden 180°'dir? İlkokuldan beridir bizlere öğretilen şeylerden birisi de, üçgenin iç açılarının toplamının 180° olduğudur. Peki üçgenin iç açıları toplamının ispatını hiç merak ettiniz mi? Yani neden iç açıları toplamı 180° derece diye hiç düşündünüz mü? Gelin şimdi üçgenin iç açılarının toplamının 180° olduğunu ispatlayalım. İspat işlemini aşağıdaki resim üzerinden yapacağız. Aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi üçgenin iç açıları...
Fabl Örnekleri Hayvanlara insani özellikler verilerek olayların anlatılma biçimine fabl denir. Fablda temel amaç ders vermektir. Bu yüzden olayın sonunda okuyucuya öğütler verilir. Genellikle iyilik ve kötülüğün çatışması söz konusudur. Fabl düz yazı şeklinde olabileceği gibi şiir şeklinde de olabilir. Fabl eserlerinin yazanı bellidir. Dünya edebiyatında bir çok fabl örneği bulunmaktadır. Biz de sizlere bu yazımızda hem uzun fabl örneklerini hemde...
Masal ve Fabl Masal ve fabl terimlerini kısaca tanıttıktan sonra aralarındaki benzerlikleri ve farkları maddeler halinde sıralayacağız. Masal: Halk tarafından söylenegelen, hayal unsurları içeren, genelde insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri gibi varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan hikayelerdir. Fabl: Ders ve öğüt verme amacı taşıyan, genellikle hayvanların kahraman olarak seçildiği manzum hikayelerdir. Masal ve Fabl Farkları Masalların bir çoğu yazılı değildir ve sonradan...
Fabl Yazarken Nelere Dikkat Edilir? Cansız nesneleri ve hayvanları, insani özelliklerle donatıp olayları anlatma tekniğine fabl denir. Fabl ders verici ve öğüt verici olaylardır. Genellikle kısa olurlar ve okuyucu tarafından kolay anlaşılır. Fabl özelliklerini iyi bilmeniz gerekir. Eğer siz de fabl yazmak istiyorsanız temelde bu kriterlere dikkat etmeniz gerekmektedir. Fabl yazmak için bilmeniz gerekenleri ve uygulamanız gereken adımları aşağıdaki gibi sıraladık....