Açı Nedir? Ortak başlangıç noktasına sahip iki ışının birleşim kümesine açı denir. Açılar genellikle radyan ve derece ölçüleri ile ölçülür. İki ışının kesişme noktasından bir birim uzaklıkta elde edilen yay uzunluğun ölçü birimi radyan ölçüsü ile tanımlanır. Derece ise daire şeklinde olan ve birim çemberde 2Π  uzunluğa sahip yayın 360 derece olan tanımlanmasıyla elde edilir. Radyan ve derece arasındaki dönüşüm...
Kısaca Masal Hakkında Masal örneklerini vermeden önce masal hakkında kısa bilgi verelim. Masal, halkın ortak bir edebi eseri olarak ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa aktarılan, olağanüstü kişileri ile olağanüstü olayları anlatan halk öyküleridir. (Ayrıca bkz: Masal Özellikleri) Bir masal 5 bölümden oluşur. Bu bölümler kalıp sözlerle masala başlama bölümü olan döşeme; kişileri ve kahramanları tanıtan bölüm serim; olayların anlatılıp iyilerle kötülerin ortaya çıktığı...
Masal Yazmak İçin Bilmeniz Gerekenler Masal yazmak için bazı kuralları bilmeniz gerekir. Eğer masalı yazmak için ihtiyacınız olan kuralları bilirseniz, masal yazmak daha da kolay bir hale gelecektir. Şimdi size örnek masal yazma adımlarını sıralayacağız. Masala başlarken "bir varmış bir yokmuş" yada "evvel zaman içinde.." diye tekerlemeler ile başlayın. Daha sonra masaldaki iyi ve kötü kahramanları belirleyin. Diğer yan kahramanları...
Masal Nedir? Genellikle halkın kendi tarafından yaratılan, kuşaktan kuşağa aktarılan, ağızdan ağıza söylene gelen, olağanüstü kişilerin başından geçen olağandışı olayları anlatan edebi eserlere masal denir. Halkın ortak edebi eserleri olan masalların söyleyeni de belli değildir. Kuşaktan kuşağa aktarılmış, halk arasında dilden dile söylene gelmiştir. Masallar sonradan yazıya aktarılmıştır. Masallarda anlaşılır ve yalın bir dil kullanılır. Masallarda söylenmesi ve anlatımı zor kelimelere ve betimlemelere...
Türklerin Bilinen İlk Anayurdu Türklerin bilinen ilk anayurdu Orta Asya'dır. Bir çok Türk devletinin de kurulduğu Orta Asya, büyük bir coğrafyaya sahiptir. Bu coğrafyada Türk devletlerine ait bir çok izler bulunmuştur. Orta Asya'yı kendisine anavatan edinin Türk toplulukları, bu bölgelere kendi kültür izlerini de bırakmışlardır. Orta Asya ile birlikte Kafkaslar, Karadeniz’in kuzeyi ve Macaristan ovaları da İslamiyet öncesinde Türklerin yayıldıkları alanlardır. Orta Asya,...
Türk Adının Anlamı Bilim adamları ilk olarak Avrasya’da görülen Türkleri araştırmışlardır ve Türklerin adını en eski tarihi kaynaklarda ne anlama geldiğini bulmuşlardır. Türk isminin anlamı, bir çok araştırma ve kaynaklarda farklı şekillerde geçmektedir. Buna göre Türk adının anlamları şöyledir; Çin kaynaklarında: Miğfer Kaşgarlı Mahmut: Olgunluk çağı A. Wambery (Vambrey): Türemek Ziya Gökalp: Kanun ve nizam sahibi 1911 yılında yayınlanan eski bir Türkçe metinde ise Türk...
Enlem Nedir? Kısaca dünya üzerindeki herhangi bir yerin Ekvator’a olan açısal uzaklığıdır. Bu yerni derece (º), dakika (') ve saniye (") cinsinden açısal olarak gösterilmesi enlemdir. Örnek vermek gerekirse; Bursa ilinde bulunan Osman Gazi Türbesi’nin enlem değeri 40º 18' 67" kuzey şeklindedir. Enlem üç farklı şekilde ifade edilir. Alçak enlemler, orta enlemlerve yüksek enlemler. Alçak enlemler: Ekvator ile (0º) dönenceler (23º...
Enlem ve Boylam Çizgileri Enlem ve boylam çizgileri, Dünya üzerinde gezinmemize yardımcı olan ızgara sisteminin bir parçasıdır, ancak hangisinin hangisi olduğunu hatırlamak biraz zor ve kafa karıştırıcı olabilir. Herkesin bu iki coğrafya terimini aklında doğru tutması için kullanabileceği kolay bir püf nokta vardır. Enlem ve Boylam İçin Merdiven Yöntemi Enlem ve boylam arasındaki farkı hatırlamaya çalışırken, bir merdiveni düşünün. Enlem çizgilerini basamak ve...
Yoğunluk Nedir? Kısaca Bir malzemenin yoğunluğu birim hacim başına kütlesi olarak tanımlanır. Aslında, maddenin birbirine sıkı sıkıya sıkıştırıldığını gösteren bir ölçümdür. Yoğunluk ilkesi Yunan bilim adamı Arşimet tarafından keşfedilmiştir. Bir nesnenin yoğunluğunu (genellikle Yunan harfi olan "ρ" ile gösterilir) hesaplamak için, kütle (m) alınır ve hacim de (v) ile gösterilir. Förmül ise şöyle olur;  ρ = m / v  SI birim sisteminde yoğunluk,...
Olasılık Nedir? Olasılık nispeten aşina olduğumuz bir terimdir. Bununla birlikte, olasılığın tanımına baktığınızda, benzer çeşitli tanımlar bulacaksınız. Olasılık hepimizin etrafındadır. Olasılık, olabilecek bir şey için olasılığı veya göreceli sıklığı ifade eder. Olasılığın sürekliliği imkânsızdan kesin ve aradaki herhangi bir yere kadar düşer. Şans veya ihtimalden söz ettiğimizde; çekilişi kazanma ihtimali için olasılığa atıfta bulunuyoruz. Bir çekilişi kazanma ihtimali veya olasılığı kaç...