Türklerin Bilinen İlk Anayurdu Türklerin bilinen ilk anayurdu Orta Asya'dır. Bir çok Türk devletinin de kurulduğu Orta Asya, büyük bir coğrafyaya sahiptir. Bu coğrafyada Türk devletlerine ait bir çok izler bulunmuştur. Orta Asya'yı kendisine anavatan edinin Türk toplulukları, bu bölgelere kendi kültür izlerini de bırakmışlardır. Orta Asya ile birlikte Kafkaslar, Karadeniz’in kuzeyi ve Macaristan ovaları da İslamiyet öncesinde Türklerin yayıldıkları alanlardır. Orta Asya,...
Türk Adının Anlamı Bilim adamları ilk olarak Avrasya’da görülen Türkleri araştırmışlardır ve Türklerin adını en eski tarihi kaynaklarda ne anlama geldiğini bulmuşlardır. Türk isminin anlamı, bir çok araştırma ve kaynaklarda farklı şekillerde geçmektedir. Buna göre Türk adının anlamları şöyledir; Çin kaynaklarında: Miğfer Kaşgarlı Mahmut: Olgunluk çağı A. Wambery (Vambrey): Türemek Ziya Gökalp: Kanun ve nizam sahibi 1911 yılında yayınlanan eski bir Türkçe metinde ise Türk...
Enlem Nedir? Kısaca dünya üzerindeki herhangi bir yerin Ekvator’a olan açısal uzaklığıdır. Bu yerni derece (º), dakika (') ve saniye (") cinsinden açısal olarak gösterilmesi enlemdir. Örnek vermek gerekirse; Bursa ilinde bulunan Osman Gazi Türbesi’nin enlem değeri 40º 18' 67" kuzey şeklindedir. Enlem üç farklı şekilde ifade edilir. Alçak enlemler, orta enlemlerve yüksek enlemler. Alçak enlemler: Ekvator ile (0º) dönenceler (23º...
Enlem ve Boylam Çizgileri Enlem ve boylam çizgileri, Dünya üzerinde gezinmemize yardımcı olan ızgara sisteminin bir parçasıdır, ancak hangisinin hangisi olduğunu hatırlamak biraz zor ve kafa karıştırıcı olabilir. Herkesin bu iki coğrafya terimini aklında doğru tutması için kullanabileceği kolay bir püf nokta vardır. Enlem ve Boylam İçin Merdiven Yöntemi Enlem ve boylam arasındaki farkı hatırlamaya çalışırken, bir merdiveni düşünün. Enlem çizgilerini basamak ve...
Yoğunluk Nedir? Kısaca Bir malzemenin yoğunluğu birim hacim başına kütlesi olarak tanımlanır. Aslında, maddenin birbirine sıkı sıkıya sıkıştırıldığını gösteren bir ölçümdür. Yoğunluk ilkesi Yunan bilim adamı Arşimet tarafından keşfedilmiştir. Bir nesnenin yoğunluğunu (genellikle Yunan harfi olan "ρ" ile gösterilir) hesaplamak için, kütle (m) alınır ve hacim de (v) ile gösterilir. Förmül ise şöyle olur;  ρ = m / v  SI birim sisteminde yoğunluk,...
Olasılık Nedir? Olasılık nispeten aşina olduğumuz bir terimdir. Bununla birlikte, olasılığın tanımına baktığınızda, benzer çeşitli tanımlar bulacaksınız. Olasılık hepimizin etrafındadır. Olasılık, olabilecek bir şey için olasılığı veya göreceli sıklığı ifade eder. Olasılığın sürekliliği imkânsızdan kesin ve aradaki herhangi bir yere kadar düşer. Şans veya ihtimalden söz ettiğimizde; çekilişi kazanma ihtimali için olasılığa atıfta bulunuyoruz. Bir çekilişi kazanma ihtimali veya olasılığı kaç...
Coğrafya Nedir? Coğrafya, Dünya'nın yeryüzü şekillerini, okyanusları, çevreyi ve ekosistemleri ve insan toplumu ile çevreleri arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. Daha kısa bir tabirle coğrafya, yerlerin ve insanların çevreleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Coğrafya kelimesi tam anlamıyla géo (jeo) ve graphien (grafeyin) kelimelerinin birleşmesinden oluşur ve yerin tasviri anlamına gelir. Coğrafyacılar, hem Dünya'nın yüzeyini hem de yüzeyindeki insan topluluklarının fiziksel özelliklerini...
Biyoloji Nedir? Biyoloji nedir? Basitçe söylemek gerekirse, hayatın bütün alanlarındaki yaşam çalışmasıdır. Çok büyük fillerden çok küçük alglere kadar hepsinin yaşamı konusunda büyük bir merak söz konusudur. Bunu göz önünde bulundurarak, nasıl bir yaşam sürdürüyor sorusu dikkate alınır. Bir virüs hayatta mı yoksa ölü mü? Yaşamın özellikleri nelerdir? Bu sorular eşit derecede önemli cevaplara sahip sorulardır. Daha detaylı bir şekilde biyolojinin tanımını yapmak gerekirse; bitki ve hayvanların kökenini,...
Tuz ve Kum Karışımı Kimyanın pratik uygulamalarından biri de bir maddeyi başka bir maddeden ayırmaya yardımcı olan özelliklerinin olmasıdır. Malzemelerin birbirinden ayrılma özellikleri arasında, boyut (kayaların kumdan ayrılması), maddenin hali (buzdan su ayırma), çözünürlük, elektrik yükü veya erime noktası gibi bazı farklarının olmasıdır. Teknik olarak bir büyüteç ile cımbız alarak, tuz ve kum parçacıkları tek tek ayıklayabiliriz. Ancak bu yöntem...