Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Türkçe

Şair Nedir? Söyleyici, Mahlas, Tapşırma Nedir?

Şair Nedir?

Şair: Şiir yazan yada şiir söyleyen kişiye şair denir. Şair kelimesinin eş anlamlısı da ozandır. Şair kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Şairler yazdıkları şiirlere genellikle kendi duygu ve düşüncelerini de katarlar.

Sponsorlu Bağlantılar

Daha detaylı bir şekilde şairin tanıtımını yapmak gerekirse; çevreye, insana, olaylara farklı açılardan bakan, sezgisel bakış açısı ile duyarlı yaklaşan, en etkili ve anlaşılır bir şekilde, ahenkli mısralarla her şeyi anlatan kişiye şair denir.

Söyleyici Nedir?

Söyleyici: Şiiri anlatan kişi yada varlığa söyleyici denir. Diğer bir tabirle şiirde şairin sesi ve söyleyişi olan kişi ya da varlığa söyleyici denir.

Her şiirde şair tarafından belirlenen bir söyleyici vardır. Söyleyici şiire özgü kurgusal bir kişi yada varlıktır. Şiirin içeriği ve yansıttığı ruh durumuna göre söyleyicinin sesi ve karakteri ortaya çıkar. Bu karakter ve ses tonu şiiri okuyan kişi ile özdeşleşir.

Mahlas Nedir?

Mahlas: Divan şairleri tarafından şiirlerinde kullanılan takma ada mahlas denir. Genellikle şiirlerin son beyitinde mahlas söylenir.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir divan şiirinden örnek vermek gerekirse; Mehmet isimli şairin, şiirlerinde “Fuzûlî” takma adını kullanmasını örnek gösterebiliriz.

Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı

Tapşırma Nedir?

Tapşırma: Halk ozanlarının genellikle şiirlerinin son dörtlüğünde mahlasını yada kendi adını kullanmasına tapşırma denir. Tapşırma kelime anlamı ile “kendini tanıtma” manasına gelmektedir.

Örnek vermek gerekirse aşağıdaki şiirde ozan “Köroğlu” takma ismini kullanmıştır;

Köroğlu’nun bağrı yandı
Yanıp sînene dayandı
Herkesin dostu uyandı
Uyan gözü mestan uyan

Sponsorlu Bağlantılar

Aşağıdaki örnekte ise Aşık Veysel şiirinin son dörtlüğünde kendi adını Veysel’i kullanmıştır.

Senden aldım bu feryâdı
Bu imiş dünyanın tadı
Anılmazdı Veysel adı
O sana âşık olmasa

Şair, Söyleyici, Mahlas, Tapşırma İle İlgili Sorular

Bu konuda öğrendiklerimizi sorularla pekiştirelim. Aşağıdaki sorulara cevap verebiliyorsanız, konuyu anlamışsınız demektir.

1. Şair nedir?
2. Söyleyici nedir?
3. Mahlas nedir?
4. Tapşırma nedir?
5. Mahlas ile tapşırma arasındaki fark nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com