Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Tarih

Türklerin İlk Anayurdu Neresidir? Orta Asya Türk Kültür Merkezleri

Türklerin Bilinen İlk Anayurdu

Türklerin bilinen ilk anayurdu Orta Asya’dır. Bir çok Türk devletinin de kurulduğu Orta Asya, büyük bir coğrafyaya sahiptir. Bu coğrafyada Türk devletlerine ait bir çok izler bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Orta Asya’yı kendisine anavatan edinin Türk toplulukları, bu bölgelere kendi kültür izlerini de bırakmışlardır. Orta Asya ile birlikte Kafkaslar, Karadeniz’in kuzeyi ve Macaristan ovaları da İslamiyet öncesinde Türklerin yayıldıkları alanlardır.

Orta Asya, doğuda Moğolistan ve Çin’in batısı (Doğu Türkistan), batıda Hazar Denizi, güneyde Tibet Platosu ve Hindukuş Dağları ve kuzeyde Kırgız bozkırları ve Altay Dağları arasında kalan bölgedir.

Orta Asya Türk Kültürleri

Orta Asya’da bir çok arkeolojik kazı çalışmaları yapılmış ve bu çalışmalarda bir çok kültür merkezleri bulunmuştur. Yazıdan önceki döneme ait olan bu kültür merkezlerinde bulunan mezar odalarında (kurgan) önemli eserler bulunmuştur. Bu bulgular sayesinde MÖ 4. bin yılına kadar giden kültürler ortaya çıkarılmıştır. Hatta atlı konar-göçer Türk medeniyetinin temelini oluşturan kültürlerin izlerine de rastlanmıştır.

Anav Kültürü (MÖ 4000-MÖ 1000)

Anav kültürü Orta Asya’nın en eski kültürü olarak biliniyor. Aşkabat’ın güneydoğusunda yer alan bir yerleşim bölgesi olan Anav’ın, yapılan kazılar sonucunda Türklere ait bir bölge olduğu düşünülmektedir. Burada yapılan kazılarda seramik örnekler ve bozkır kökenli bir halka bulunmuş ve bunların Türklere ait olduğu düşünülmektedir. Özellikle Türk kültürünün önemli öğelerinden birisi olan at, ilk defa bu kültürde ortaya çıkmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

Afanesyevo Kültürü (MÖ 2500-MÖ 1700)

Türklere ait en eski kültürden birisi de Afanesyevo bölgesidir. Bu bölge Altay-Sayan Dağları’nın güneybatı bölgesi (Minusinsk Bölgesi) olarak biliniyor. Yapılan kazı çalışmalarında çakmak taşından ok uçları, bıçaklar, kemik iğneler, bakır eşyalar, basit çömlekler bulunmuştur ve bu kültürün belli başlı eserleri olarak kabul edilmektedir.

Andronova Kültürü (MÖ 1700-MÖ 1200)

Andronova ismini Yenisey yakınlarındaki yerleşim yerinden almaktadır. Bir önceki kültür olan Afanesyevo kültürünün daha geniş bir alanda ve daha gelişmiş bir şeklidir. Afanesyevo ve Andronova kültürü, Ön Türkler yani Türklerin ataları tarafından meydana getirilmiştir.

Karasuk Kültürü (MÖ 1200-MÖ 700)

İsmini Yenisey Irmağı’nın bir kolu olan Karasuk Nehri’nden alan Karasuk kültürü de Andronova kültürü ile benzerdir. Bu kültürün en önemli özelliği, dünyanın pek çok bölgesine göre demiri daha erken işlemeye başlamasıdır. İskit kültürünü oluşturan atlı-göçebe kültürünün Orta Asya’ya yayılmasını sağlamışlardır.

Tagar Kültürü (MÖ 700-MÖ 300)

Tagar kültürü de Karasuk kültürünün devamı niteliğindedir ve kendinden önceki Türk kültürlerinin bir sentezi ve gelişmiş şeklidir. Bölgenin adından dolayı burada yaşayan insanlara Altaylılar denilmeye başlanmıştır. Tunçtan bıçak, ok uçları, küçük hayvan heykelleri, çeşitli hayvan tasvirleri ve otağ şeklinde ağaç evler bu kültürün belli başlı eserleridir.

Türklerin Anayurdu Konusunda Öğrendiklerimiz

* Türklerin ilk anavatanını,
* İslamiyet öncesi Türklerin nerelere kadar yayıldıklarını,
*Orta asyanın neresi olduğunu,
*İlk Kültür Merkezlerini öğrendik.

Türklerin Anayurdu İle İlgili Çalışma Soruları

Aşağıda yer alan sorulara cevap verebiliyorsanız, konuyu anlamışsınız demektir.

Sponsorlu Bağlantılar

1. Türkler ilk anayurdu neresidir?
2. Orta Asya neresidir?
3. Orta Asya Türk Kültürleri nelerdir?
4. Türk kültürlerinin özellikleri nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

“Türklerin İlk Anayurdu Neresidir? Orta Asya Türk Kültür Merkezleri” için 2 yanıt

Buna cevap olarak, orta asyanin tarım, avcılık, hayvancılık yönünden elverişli topraklara sahip olması gösterilebilir. Orta Asya’dan göç etme sebeplerine baktığımızda bununla paralellik gösterdiğini görmekteyiz. Türklerin Orta Asya’dan göç etme sebepleri arasında kuraklık, otlak ve tarım alanlarının daralması ve yaşanılan toprakların nüfusa yeterli olmaması gibi sebepler yer almaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com