Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Matematik

Venn Şeması Nedir? Sayı Doğrusunda Köklü Sayıları Gösterme

Venn Şeması: Sayı kümeleri arasında N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R bağıntısı vardır ve Q ∪ Ql = R dir. Bu bağıntıyı gösteren şemaya ise Venn şeması denir. Daha basit bir tanım ile küme içerisinde her eleman bir nokta ile gösterilip noktanın yanına elemanın adının yazılarak gösterilmesine Venn Şeması ile gösterim denir.

Sponsorlu Bağlantılar

Sayı Doğrusunda Köklü Sayıları Gösterme

Sayı doğrusu gerçek sayıların bir gösterim şeklidir. Her gerçek sayı, sayı doğrusu üzerinde bir nokta belirtir.

√2 Sayısının Sayı Doğrusunda Gösterilmesi

Örneğin, √2 sayısının sayı doğrusundaki yerini bulmak için sayı doğrusu üzerinde aşağıdaki şekildeki gibi eşit kenarları 1 er birim olan bir ikiz kenar dik üçgen çizilir.

Pisagor Teoremi yardımıyla
|AO|2 = 12+12
|AO| = 2
|AO| = √2

Sponsorlu Bağlantılar

Pergelin bir ucu O noktasına diğer ucu A noktasına yerleştirilerek merkezi O olan bir çember çizilir. Çemberin sayı doğrusunu pozitif tarafta kestiği nokta √2 nin sayı doğrusundaki yeridir.

√3 Sayısının Sayı Doğrusunda Gösterilmesi

√3 sayısının sayı doğrusu üzerindeki geometrik yeri de benzer yolla gösterilir.

A noktasından aşağıdaki şekil 1’deki gibi AO doğru parçasına dik olan 1 birim uzunluktaki AC doğru parçası çizilir ve O ile C noktaları birleştirilir.

AOC dik üçgeninde Pisagor Teoremi kullanarak OC uzunluğu bulunur.
|OC|2 = |AC|2 + |AO|2
|OC|2 = 12 + (√2)2
|OC|2 = 3
|OC| = √3 olur.

Sponsorlu Bağlantılar

Yukarıdaki şekil 2’de olduğu gibi pergelin bir ucu O noktasına diğer ucu C noktasına yerleştirilerek merkezi O olan OC yarıçaplı bir çember çizilir.
Çemberin sayı doğrusunu kestiği nokta √3 sayısının sayı doğrusu üzerindeki geometrik
yeridir.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com