Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Bilim Coğrafya Eğitim

Yedi Deniz Ne Demek? Yeni Denizler Hangileri?

Yedi Denizde Yelken Açmak

Yedi denizde yelken açmak” deyimini duymayan yoktur herhalde. Romanlarda olsun, filmlerde olsun en az bir kez karşınıza çıkmıştır. Özellikle korsanlar için yedi deniz kavramı her zaman vardır. Eski zamanlardan beri “yedi denizde yelken açmak” ifadesi veya bunun farklı versiyonları var olmuştur. Yedi Deniz kavramı özellikle Orta Çağ Avrupası ve Arap Edebiyatı’nda geçmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Yedi denizi oluşturan sular bir kültürden diğerine değişiklik gösteriyordu ve zamanla bu kavram değişti. Aslında 7’den fazla olan bu denizlere yedi denizler denmesinin bir kaç nedeni var. İlk ve en önemli nedeni İngilizcede 7 anlamına gelen “Seven” sözcüğüne benzeyen ve “birkaç” anlamına gelen “Several” kelimesidir. Bu several kelimesi zamanla seven (7) olarak değişip Yedi Denizler olarak anılmaya başlamış olabilir. Yedi sayısının özellikle İncil’de kutsal kabul edilmesi de bunda etkili bir rol oynamış olabilir.

Yedi Denizler bazıları için sadece ticaret yollarını temsil etmekteydi. Bazıları için ise bilindik koylar, körfezler, denizler ve okyanusun kıyılarıydı. Yine başka durumlarda, yedi deniz terimi uzak olan su yollarına atıfta bulunarak ve bir macera ruhuna ilham vermek için kullanılırdı. “Yedi denizde yelken açma” Ortadoğu’da yaşayan insanlar için başka bir şey ifade ederken, Avrupa veya Doğu Asya’da yaşayan insanlar için başka bir şey ifade ediyordu. Üstelik bazen “denizler” gerçek denizler bile değildi. Sonuç olarak, yedi denizin ne olduğuna dair gerçek bir evrensel anlayış yoktu.

Yedi Denizler

Tarih kaynaklarında çeşitli kültürlerin bu konuda oldukça iyi kayıtlar tuttuğunu görüyoruz. Perslerin yedi denizi, Orta Asya’nın bir avuç büyük nehirlerinden ve bunların kollarından oluşuyordu. Ancak eski Araplar’da, Basra Körfezi’ni çevreleyen toprakları Güney Çin Denizi’ninkilere bağlayan kıyı su yollarını kapsıyordu. Eski Yunanlıların yedi denizi ise Ege Denizi, Adriyatik Denizi, Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz, Hazar denizi ve Basra Körfezi idi. Avrupalılarının yedi denizi ise, Atlantik Okyanusu ve Arap Denizi, Baltık, Karadeniz, Akdeniz, Kuzey denizleri ve Kızıldeniz’i kapsayacak şekilde değişti. Avrupa keşifleri döneminde, yedi denizin listesi yeniden değişti, bu sefer dört geleneksel okyanusu (Atlantik, Pasifik, Hint ve Arktik), listenin omurgası olarak Akdeniz ve Karayip denizleri ile birlikte kullandı.

Günümüzde Yedi Denizler

Günümüzde ise yedi denizin adı yedi okyanus olarak yeniden adlandırılabilirdi. Yine de, bunu yapmak bu tanıdık romantik aliterasyonun kaybolmasını riske ederdi. Elbette burada dört geleneksel okyanus temsil ediliyor ve Atlantik ve Pasifik’in kuzey ve güney havzalarına bölünmesi, sayıyı altıya çıkarıyor. Listedeki yedinci su kütlesi, Antarktika kıtasını çevreleyen bir soğuk su bölgesi olan Antarktika Okyanusu’dur.

Sponsorlu Bağlantılar

Eski Çağlarda Yedi Denizler

 1. Adriyatik Denizi (Dalmaçya Denizi)
 2. Ege Denizi
 3. Umman Denizi
 4. Karadeniz
 5. Hazar Denizi
 6. Hint Okyanusu
 7. Akdeniz
 8. Basra Körfezi
 9. Kızıldeniz

Veya

 1. Karadeniz
 2. Akdeniz
 3. Marmara Denizi
 4. Atlas Okyanusu
 5. Büyük Okyanus
 6. Hint Okyanusu
Sponsorlu Bağlantılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com