Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Fizik

Yenilenemez Enerji Kaynakları Nedir? Önemi, Avantaj ve Dezavantajları

Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenemez Enerji Kaynağı Nedir?: Kullandıkça tükenen ve yeniden oluşması uzun zaman alan enerji kaynaklarına yenilenemez enerji kaynakları denir.

Sponsorlu Bağlantılar

Yenilenemez Enerji Kaynakları Önemi: Yenilenemez enerji kaynaklarına erişim daha kolaydır ve kullanımı da kolaydır. Bu nedenle günümüzde en çok tercih edilen enerji kaynakları yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Üretiminin kolay olması, toplumsal açıdan istihdam yaratması ve teknolojik gelişmelere katkı sağlaması açısından çok önemlidir.

Yenilenemez enerji kaynakları özellikle çevreye büyük zarar vermektedir. Kaynakların tükenmesi sürdürülebilir olmadığını gösteriyor. Olumsuz etkilerinden dolayı yenilenemez enerji kaynakları için tedbir alınmasının önemini ortaya koymaktadır. Alınan tedbirler arasında atıkların ayrıştırılması, depolanması, karbon salınımını azaltacak tedbirlerin alınması, baca filtreleme sistemlerinin geliştirilmesi, iletim hatlarındaki kayıpların önlenmesi gibi seçenekler yer alıyor.

Enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynaklar ve yenilenemez enerji kaynakları olmak üzere ikiye ayrılır.

Yenilenemez enerji kaynakları şunlardır;

Sponsorlu Bağlantılar
 1. – Fosil Yakıtlar
  •  kömür
  •  petrol
  •  doğal gaz
 2.  Nükleer Enerji

Kömür Enerjisi

Kömürü oluşturan elementler karbon, hidrojen ve oksijendir. Yanıcı bir kayaç olan bu bileşim, miyonlarca yıl içerisinde oluşur. Bitkilerin ve hayvan atık-kalıntılarının bataklık alanlarda birikmesi, süreç içinde bu birikintilerin üzerinde tabakaların oluşması, bu tabakalar nedeniyle oluşan ısı ve basınç etkisiyle de bu birikintilerin fiziksel ve kimyasal değişime uğraması sonucunda oluşur.

kömür, kömür enerjisi

Petrol Enerjisi

Hidrokarbon, oksijen ve sülfür gibi elementlerden oluşan ve yanıcı bir yağ olan karışık yapılı bir bileşiktir. Kaygan yapıya sahip madeni bir yağdır. Petrolün oluşması binlerce yılda gerçekleşir. Yer altında sıkışan hayvansal ve bitkisel organizmalar petrolü oluşturmaktadır. Petrol yer altında kayaçların arasında bulunur.

Petrol geçirgen kayaç ve toprakların arasından süzülerek petrol kuyularının ve rafinerilerin içine toplanır. Yerin altındaki petrol belli bir alanda havuz gibi toplanarak bulunmaz. Ham petrol şeklinde çıkarılan petrol rafinerilerde işlenerek kullanılabilir hale getirilir. İşlenen petroldan benzin, mazot, fuel-oil, LPG (Likit Petrol Gaz), gaz yağı gibi yakıtlar elde edilir. Aynı zamanda  asfalt ve katran ve plastik gibi petrokimyasal ürünler elde edilir.

petrol, petrol enerjisi

Doğal Gaz Enerjisi

Yanıcı, kokusuz ve renksiz olan doğal gaz birçok hidrokarbonun bileşimi ile oluşur. Doğal gaz havadan daha hafif bir gazdır. Doğal gaz da bir petrol türevidir. Yer altında petrol ile birlikte bulunabildiği gibi yalnız başına da bulunabilir. Doğal gaz çıkarıldıktan sonra işlenmez ve çıkarıldığı hâli ile kullanılır. Çıkarılan doğal gaz borular vasıtası ile aktarılır ya da sıvılaştırılıp tankerlere yüklenerek kullanılacağı yere aktarılır.

doğal gaz, doğal gaz enerjisi

Nükleer Enerji

Atom çekirdeklerinden parçalanması yada birleştirilmesi ile elde edilen enerjiye nükleer enerji denir. Büyük atom çekirdeğine sahip uranyum gibi elementlerin parçalanması ortaya çıkan çok büyük enerjidir. Ya da küçük atom çekirdeğine sahip hidrojen gibi elementlerin birleştirilmesi ile ortaya çıkan çok büyük enerjidir.

Sponsorlu Bağlantılar

nükleer enerji

Bunun en doğal örneği ise Güneşʼtir. Güneş enerjisi hidrojen atomlarının birleşerek helyum atomunu oluşturması ile ortaya çıkan nükleer enerjidir. Güneşte açığa çıkan bu nükleer enerjinin çok küçük bir kısmı dünyanın ısınması ve aydınlanması için yeterlidir.

Nükleer enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren tesislere nükleer reaktör adı verilir. Nükleer reaktörlerde enerji, atom çekirdeğinin parçalanması sonucunda elde edilir.

Yenilenemez Enerji Kaynakları, enerji kaynakları

Yenilenemez Enerji Kaynaklarının Avantaj ve Dezavantajları

AvantajlarıDezavantajları
 1. Teknolojiye katkıları çok fazladır.
 2. İstihdam sağlama yönünden toplumsal etkisi büyüktür.
 3. Fosil yakıtların erişilebilirliği kolaydır.
 4. Fosil yakıtların maliyeti düşüktür.
 1. Çevre dostu değillerdir.
 2. Üretimi zordur ve özellikle fosil yakıtlar bölgelere göre değişir.
 3. Sadece hidrojen enerjisinin üretimi zordur.
 4. Nükleer enerjinin erişilebilirliği zordur.
 5. Nükleer enerjinin maliyeti yüksektir.
 6. Yeniden oluşması çok uzun zaman alır.
 7. Kullanınca azalır, tükenir ve sürekli değildir.

Yenilenemez Enerji Kaynakları İle İlgili Sorular

Bu konuda öğrendiklerimizi sorularla pekiştirelim. Aşağıdaki sorulara cevap verebiliyorsanız, konuyu anlamışsınız demektir.

1. Yenilenemez enerji kaynağı nedir?
2. Yenilenemez enerji kaynakları nelerdir?
3. Yenilenemez enerji kaynaklarının önemi nedir?
4. Yenilenemez enerji kaynaklarının avantajları ve dezavantajları nelerdir?
5. Yenilenemez enerji kaynaklarının zararları nelerdir?
6. Kömür nedir? Nasıl elde edilir?
7. Petrol nedir? Nasıl elde edilir?
8. Doğal gaz nedir? Nasıl elde edilir?
9. Nükleer enerji nedir? Nasıl elde edilir?
10. Nükleer reaktör nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

“Yenilenemez Enerji Kaynakları Nedir? Önemi, Avantaj ve Dezavantajları” için 2 yanıt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com