Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Biyoloji

Golgi Aygıtı Nedir? Golgi Aygıtı Özellikleri ve Görevleri

Golgi Aygıtı

Golgi Aygıtı: Protein ve yağ yapılı çok sayıda yassılaşmış keseden ve küçük kofullardan meydana gelen organeldir. Golgi cisimciği de denir.

Sponsorlu Bağlantılar

Golgi aygıtı bütün ökaryot hücrelerde bulunur ancak hücre organellerini kaybetmiş olgun alyuvarlar ile sperm hücrelerinde bulunmaz. Sitoplazmada, endoplazmik retikulumun ve hücre çekirdeğinin yanında bulunur. Birçok hücre tipi sadece bir veya birkaç Golgi aparatı içerirken, bitki hücreleri yüzlerce içerebilir. Golgi aygıtı tükürük bezi hücrelerinde, mukus salgılayan bezlerde ve bitkilerin koku molekülleri üreten hücrelerinde iyi gelişmiştir.

Granüllü endoplazmik retikulum tarafından üretilen golgi zarları üzerinde ribozom bulunur ancak granülsüz tarafından üretilenlerin zarında ribozom bulunmaz.

Golgi aygıtı ayrıştırma, depolama ve paketleme görevlerini yürütür. Endoplazmik retikulumlarda üretilen maddelerin büyük bir kısmı Golgi aygıtında ayrıştırılır, depolanır ve paketlenir. Golgi aygıtı, hedef bölgelere teslimat için proteinlerin ve lipitlerin veziküllere taşınmasından, değiştirilmesinden ve paketlenmesinden sorumludur. Lizozomların oluşumunda da golgi aygıtı rol oynar. Golgi aygıtı, glikoprotein ve lipoprotein gibi maddelerin üretimi ve salgılanmasından sorumludur.

Golgi Aygıtı Yapısı ve Özellikleri

 • Golgi aygıtı bütün ökaryot hücrelerde bulunur.
 • Hücre organellerini kaybetmiş olgun alyuvarlar ile sperm hücrelerinde bulunmaz.
 • Sitoplazmada, endoplazmik retikulumun ve hücre çekirdeğinin yanında bulunur.
 • Tek katlı  zarla çevrilidir.
 • Protein ve yağ yapılıdır.
 • Çok sayıda yassılaşmış keseden ve küçük kofullardan meydana gelir.
 • Granüllü endoplazmik retikulum tarafından üretilen golgi zarları üzerinde ribozom bulunur.

Golgi Aygıtı Görevleri

 • En genel anlamda Golgi aygıtı, proteinlerin ve lipitlerin keseciklere taşınmasından, değiştirilmesinden ve paketlenmesinden sorumludur.
 • Endoplazmik retikulumlarda üretilen maddelerin büyük bir kısmı Golgi aygıtında ayrıştırılır, depolanır ve paketlenir.
 • Lizozomların oluşumunda rol oynar.
 • Golgi aygıtı, glikoprotein ve lipoprotein gibi maddelerin üretimi ve salgılanmasından sorumludur.

Ayrıca bkz: Stoplazma ve Organelleri

Sponsorlu Bağlantılar

Golgi Aygıtı ve Fonksiyon Bozuklukları

Hücre tipine ve metabolik duruma göre golgi aygıtının büyüklüğü ve gelişimi değişiklik gösterir. Golgi aygıtında gerçekleşen fonksiyon bozuklukları hücre için yıkıma neden olur. Golgi aygıtında meydana gelen işlev bozuklukları hastalıkların tam anlamıyla tedavi edilmemesine neden olmaktadır. Buna örnek olarak Alzheimer ile kistik fibrozis hastalığını gösterebiliriz. Bu hastalıklarda Golgi aygıtının hem yapısında hem de işlevlerinde anormallikler olduğu ortaya çıkmıştır.

Golgi Aygıtı Keşfi

Golgi aygıtı 1897 yılında sinir sistemi üzerinde yapılan bir inceleme sonucunda İtalyan Camillo Golgi tarafından keşfedilmiştir. İlk olarak bu organele “dahili ağsı aygıt” (apparato reticolare interno) adını verdi. Daha sonraları bu organele Golgi aygıtı ismi verildi.

Golgi Aygıtı İle İlgili Sorular

1. Golgi aygıtı nedir?
2. Golgi aygıtının üzerinde ribozom bulunur mu?
3. Golgi aygıtı hangi hücerelerde bulunur?
4. Golgi aygıtı hangi hücerelerde bulunmaz?
5. Golgi aygıtının yapısı nasıldır?
6. Golgi aygıtının görevi nedir?
7. Golgi aygıtını kim keşfetmiştir.
8. Fonksiyon bozukluğu sonucu ortaya çıkan Golgi aygıtı hastalıkları nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com