Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Türkçe

Dede Korkut Hikâyeleri Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Dede Korkut Hikâyeleri Nedir?

Sözlü olarak ortaya çıkmış, destan özelliği taşıyan, Türkler arasında İslamiyet’ten önce doğup, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi ile İslami unsurlarla gelişen hikâyelerdir.

Sponsorlu Bağlantılar

Dede Korkut Hikâyeleri 12 hikayeden oluşur ve her hikayede aynı kahramanların maceraları anlatılır. Türk kültür tarihi açısından çok önemli hikayelerdir. Dede Korkut Hikâyeleri IX-XI. yüzyıllar arasında oluştuğu ve XV. yüzyılın sonunda yazıya geçirildiği görüşü hakimdir. Hikâyelerin geçtiği coğrafi alan Hazar Denizi’nin doğusu ve batısıdır. Bey Barı, Ak Kavak Kızı, Bey Böyrek gibi bazı Dede Korkut Hikayeleri günümüzde Anadolu’da masal olarak anlatılmaktadır.

Dede Korkut Hikâyeleri kitabının gerçek adı “Kitab-ı Dedem Korkut Alâ Lisan-ı Taife-i Oğuzhan” şeklindedir. İki adet yazması bulunan bu kitabın biri Almanya’nın Dresden şehrinde biri de Vatikan’dadır.

Ayrıca bkz: Hikaye Nasıl Yazılır?

Dede Korkut Hikâyeleri

Dede Korkut Hikâyeleri’nin Özellikleri ve Konusu

Konusu: Oğuzların kendi iç mücadeleleri, kuzeylerinde yaşayan düşmanlarıyla yaptıkları mücadeleler, çeşitli olağanüstü varlıklarla yapılan mücadeleler ve sevda konularıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

Özellikleri

 • Sözlü olarak ortaya çıkmıştır
 • Hem destan hem de halk hikayesi özelliği taşır
 • İslamiyet’ten önce doğmuştur
 • İslamiyet’ten sonra İslami unsurlar ile gelişmiştir
 • Bütün hikayelerde aynı kahramanlar işlenir
 • Nazım-Nesir karışık yazılmıştır
 • Kahramanlık ve sevda konuları işlenir

Dede Korkut Hikâyeleri’nde hem destan unsurlarını, hem de halk hikâyesinin özelliklerini görmek mümkündür. Dede Korkut Hikâyeleri ile halk hikâyelerinin benzerliklerini biçim ve konu olarak iki grupta değerlendirebiliriz.

Biçim olarak her iki anlatmanın da nazım-nesir karışık yazılmış olması en büyük benzerliktir. Dede Korkut Hikâyeleri’yle halk hikâyeleri konu bakımından çok benzerdir. Her iki anlatmada da konular kahramanlık veya sevdadır. Her iki hikâyenin kuruluş sistemi, bölüm yapısı ve motifleri aşağı yukarı birbirinin aynısıdır. Çocuksuzluk, kahramanın büyümesi, kahramanlık yapması, âşık olması ve mücadele etmesi bunlardan bazılarıdır. Kahramanların açları doyurması, yanında kırk yiğidin veya kırk ince belli kızın bulunması; toplumsal yas âdetleri, antlar gibi motifler de halk hikâyeleri ile ortak olan unsurlardır.

Dede Korkut Hikâyeleri İle İlgili Sorular

Aşağıdaki sorulara cevap vererek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bu sorulara cevap verebiliyorsanız konuyu anlamışsınız demektir.

 1. Dede Korkut Hikâyeleri nedir?
 2. Dede Korkut Hikâyeleri kaç hikayeden oluşur?
 3. Dede Korkut Hikâyeleri nerede geçer?
 4. Dede Korkut Hikâyeleri’nin konusu nedir?
 5. Dede Korkut Hikâyeleri’nin özellikleri nelerdir?
 6. Dede Korkut Hikâyeleri motifleri nelerdir?
Sponsorlu Bağlantılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com