Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Biyoloji

Hayvanlar Alemi – Hayvanların Özellikleri ve Sınıflandırılması

Hayvanlar Aleminin Özellikleri

Hayvanlar aleminde yer alan canlılar çok hücreli ökaryot canlılardır. Bu alemin canlıları heterotrof beslenen ve aktif olarak yer değiştirebilen canlılardır. Hayvanların hücre zarlarını koruyan ve çevreleyen bir hücre duvarı bulunmaz.

Sponsorlu Bağlantılar

Hayvanlar alemindeki canlıların çoğunda doku ve organlar bulunur. Bu doku ve organlar yaşamsal fonksiyonları yerine getirmek üzere özelleşmiştir. Enerjilerini ise oksijenli solunum ile elde ederler.

Hayvanlarda üreme genellikle eşeyli üreme yoluyla gerçekleşir. Bazı hayvanlarda ise eşeyli üreme ile birlikte eşeysiz üreme de meydana gelir. Sperm ve yumurta birleşerek zigotu oluşturur. Mitoz bölünmeler sonucunda ise embriyo oluşur. Yeni canlılar ise bu embriyonun gelişmesi ile olur.

Hayvanlar da büyüme ve gelişme özellikle bitkilerden farklı olarak sınırlıdır.

Hayvanlar Aleminde Sınıflandırma

Hayvanlar âleminde sınıflandırma yaparken dikkat edilen en önemli şey omurgadır. Hayvanın omurgasının olup olmadığı dikkate alınır. Buna göre hayvanlar iki ana grupta sınıflandırılır;

Sponsorlu Bağlantılar

A) Omurgasız Hayvanlar

 1. Süngerler
 2. Sölenterler
 3. Solucanlar
 4. Yumuşakçalar
 5. Eklembacaklılar
 6. Derisidikenliler

B) Omurgalı Hayvanlar

 1. Balıklar
 2. İki Yaşamlılar
 3. Sürüngenler
 4. Kuşlar
 5. Memeliler

Omurgalı hayvanlar, omurgasız hayvanlara göre daha fazla gelişmişlerdir. Şimdi bu iki grubu kısaca özetleyelim.

Ayrıca bkz: Omurgalı ve Omurgasız Hayvanların Farkları

Omurgasız Hayvanlar ve Özellikleri

Hayvanlar âleminde en fazla yer kaplayan ve en geniş grup omurgasız hayvanlardır. Bunların vücutlarının sırt kısmında omurga bulunmaz. İç iskeletleri ise kıkırdak ve kemikten oluşmaz. Karın kısmında sinir şeritleri yer alır.

Sponsorlu Bağlantılar

Omurgasız hayvanların karada yaşayanları deri ve trake solunumu yaparlar, suda yaşayanları yüzey ve solungaç solunumu yaparlar.

Bazı omurgasız canlılarda iç iskelet, bazı omurgasızlarda ise dış iskelet bulunur. Omurgasız hayvanların bazıları karada, bazıları da suda yaşarlar. Bu canlılarda kılcal damar yer almadığı için genellikle açık kan dolaşımı görülür.

Omurgasız hayvanlarda üreme, büyük bir kısmında eşeylidir. Az bir kısmında ise tomurcuklanma veya rejenerasyonla eşeysiz üreme şeklinde görülür. Omurgasız hayvanlar altı gruba ayrılır.

Omurgasız hayvanlar sınıfında yer alam bu altı grubu tek bir tabloda karşılaştıralım;

Süngerler

 •  En basit yapıya sahip hayvanlardır.
Sölenterler

 •  Sinir sitemi ilk bu grupta görülür.
Solucanlar

 •  Bölmelere ayrılmış sindirim sistemleri vardır.
Yumuşakçalar

 •  Gerçek vücut boşluğuna sahip canlılardır.
Eklembacaklılar

 •  Kitinden yapılmış dış iskeletleri vardır.
 •  Genelde trake solunumu yapar.
Derisidikenliler

 •  Tamamı denizlerde yaşar.
 •  Solungaç solunumu yapar.

 

Omurgalı Hayvanlar ve Özellikleri

Omurgalı hayvanların vücutlarının sırt kısmında omurga bulunur ve omurgasız hayvanlardan ayıran en önemli özellik de budur. Bu omurga biribirini takip eden sıralı omurlardan meydana gelmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar

Omurgalılar hayvanlarda yaşam bireysel veya koloniler hâlindedir. Omurgalı hayvanların iç iskeleti kemikten veya kıkırdaktan yapılmıştır. Vücudun sırt bölümünde ise sinir kordunu bulunur. Gelişmiş omurgalılarda iskelet kemiktendir, ilkel omurgalılarda ise iskelet kıkırdak şeklindedir. İlkelden gelişmişe doğru gidildikçe kıkırdak yapı kemikleşmeye başlar.

Bütün omurgalı hayvanlarda kapalı dolaşım sistemi görülür. Kalp yapısı memelilerde en gelişmiş haldedir. Balıklardan memelilere doğru gidildikçe kalp yapısı gelişir. Omurgalıların kalpleri iki ile dört odacık arasında olur.

Omurgalı hayvanlarda solunum akciğer ve solungaç solunumu şeklindedir. Karada yaşayan omurgalılar akciğer solunumu yapar, suda yaşayanlar ise solungaç solunumu yapar.

Birçok omurgalı tutma, yüzme, yürüme ve uçma görevini yerine getirecek gövdesine bağlı iki çift üyeye sahiptir. Her canlı grubunda bu üyeler farklılaşmıştır.

Hayvanlar aleminde sindirim sistemi için özelleşmiş bölgeler bulunur. Bu sindirim sistemindeki her bir bölge farklı görevleri yerine getirebilir. Omurgalı hayvanlar besinlerini katı parçalar hâlinde alıp çiğneyerek yutan otobur, etobur, hem otobur hem etobur olan türleri vardır.

Sponsorlu Bağlantılar

Hayvanlar aleminde boşaltım organları böbrektir. Boşaltım sonucu oluşan atıklar ise amonyak, üre veya ürik asittir.

Omurgalı hayvanlarda üreme bütün gruplarda eşeyli olarak gerçekleşir. Balık ve iki yaşamlılarda dış döllenme; sürüngen, kuş ve memelilerde iç döllenme görülür.

Balıklar

 •  Vücutları pullarla kaplıdır.
 •  Solungaç solunumu yapar.
 •  Vücut ısısı değişken canlılardır.
İki Yaşamlılar
 •  Başkalaşım geçirir.
 •  Dört veya beş parmaklı üyeleri vardır.
 •  Vücut ısısı değişken canlılardır.
 •  Hayatlarının başlangıcında suda, sonra karada yaşarlar.
Sürüngenler

 •  Vücutları keratinleşmiş pullarla kaplıdır.
 •  Vücut ısısı değişken canlılardır.
Kuşlar

 •  Vücutları tüylerle kaplıdır.
 •  Akciğer solunumu yapar.
 •  Vücut ısısı sabit canlılardır.
 •  Dişleri körelmiştir.
Memeliler

 •  Vücutları kıllarla kaplıdır.
 •  Akciğer solunumu yapar.
 •  Vücut ısısı sabit canlılardır.
 •  Yavrularını sütle besler.

 

Ayrıca bkz: Hayvanların Önemi ve Kullanım Alanları

Hayvanlar Alemi İle İlgili Sorular

Bu konuda öğrendiklerimizi sorularla pekiştirelim. Aşağıdaki sorulara cevap verebiliyorsanız, konuyu anlamışsınız demektir.

1. Hayvanlar aleminin özellikleri nelerdir?
2. Hayvanlar alemi sınıflandırması nasıldır?
3. Omurgalı hayvanların özellikleri nelerdir?
4. Omurgalı hayvanlar kaç gruba ayrılır?
5. Omurgasız hayvanların özellikleri nelerdir?
6. Omurgasız hayvanlar kaç gruba ayrılır?

Sponsorlu Bağlantılar

“Hayvanlar Alemi – Hayvanların Özellikleri ve Sınıflandırılması” için 3 yanıt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com