Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Tarih

İlk ve Orta Çağ Türk Devletleri

Orta Çağ’da Kurulan Türk Devlet ve Toplulukları

Orta Çağ döneminde birçok Türk Devleti ve topluluklar olmuştur. 558 yılı ile 1391 yılları arasında birçok Türk Devleti ve Türk topluluğu kurulmuştur. Bu devlet ve topluluklardan kimisi uzun yıllar varlığını sürdürebilmiş, kimisi ise kısa süre varlık gösterebilmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar

Bu devletler arasında İstanbul’u ilk defa kuşatan Avarlar, İslamiyeti ilk kabul eden Türk topluluğu olan Karluklar, kendi adlarına para bastıran Türgişler, museviliği benimseyen tek Türk topluluğu olan Hazar Hakanlığı, Hristiyanlığın resmen kabul eden Tuna Bulgar Devleti, Doğu Avrupa’da Türk-İslam kültürünü tanıtan İtil Bulgar Devleti, büyük imparatorluklar kuran Oğuzlar ve 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kırgızlar yer almaktadır.

Avar Hakanlığı

9. yüzyıl sonlarında kurulan Avar Hakanlığı, Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan bir devlettir. 558 yılında Moğolistan’da kurulmuş ve 805 yılına kadar varlığını devam ettirmiştir. İstanbul’u ilk defa kuşatan Avarlar’dır. Germen ve Slav sanatlarına etkilenmişlerdir.

Karluklar

627 yılında kurulmuş ve 1212 yılına kadar varlığını devam ettirmiştir. Talas Savaşı’nda Müslüman ordusunun yanında yer alarak Çinlilere karşı savaşmışlardır. İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğu da Karluklar’dır. Karluklar, Karahanlı Devleti’nin kurulmasında önemli rol oynamıştır.

Hazar Hakanlığı

630 yılında kurulmuş ve 968 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Hazar Hakanlığı Kafkaslarda ve Karadeniz’in kuzey düzlüklerinde kurulmuştur. Hazar Hakanlığı Museviliği benimseyen ilk Türk topluluğudur ve bu alanda tektir. Ruslar tarafından yıkılan Hazar Hakanlığı, Doğu Avrupa tarihinde büyük rol oynamıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

Türgişler

659 yılında kurulan Türgişler, 766 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Arapların Orta Asya’da hakimiyet kurmasını engel olan Türgişler özellikle Emeviler’e karşı savaşmıştır. Türgişler kendi adlarına para bastırmışlardır.

Tuna Bulgar Devleti

679 yılında kurulan bu devlet 869 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Asparuh tarafından Dobruca’nın güneyinde kurulmuştur. Hıristiyanlığı ise Boris Han döneminde resmen kabul etmişlerdir.

İtil (Volga) Bulgar Devleti

680 yılında kurulan bu devlet 1391 yılına kadar varlığını devam ettirmiştir. 9. yüzyılın başlarında İslamiyeti kabul etmişlerdir. İslamiyet ile tanışmaları ise ticari ilişkiler sonucunda oluşmuştur. Türk-İslam kültürünü Doğu Avrupa’da tanıtmışlardır.

Oğuzlar

766 yılında kurulan Oğuzlar, 1000 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. 10. yüzyılın sonlarına doğru İslamiyeti kabul etmişlerdir. Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti gibi büyük imparatorluklar kurmuşlardır.

Kırgızlar

840 yılında kurulan Kırgızlar 1207 yılına kadar varlığını devam ettirmiştir. Kırgızlar, Uygur Devleti’ni yıkarak Ötüken’de kurulmuştur. Daha sonra Kırgızlar 13 yüzyılda Moğolların egemenliği altına girdi ve 19 yüzyılda ise Rusların egemenliği altına girdi. En sonunda 1991 yılında Kırgızlar kendi bağımsız devletlerini kurdular.

Sponsorlu Bağlantılar

İlk ve Orta Çağ Türk Devletleri İle İlgili Sorular

Aşağıda yer alan sorulara cevap verebiliyorsanız, konuyu anlamışsınız demektir.

1. İlk ve Orta ÇAğ’da kurulan Türk devletlerini isimleri nelerdir?
2. İslamiyeti ilk kabul eden Türk topluluğu hangisidir?
3. Avrupa’da Türk-İslam kültürünü tanıtan devlet hangisidir?
4. Hristiyanlığı ve Museviliği kabul eden Türk devletleri hangileridir?
5. İstanbul’u ilk kuşatan Türk devleti hangisidir?

Sponsorlu Bağlantılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com