Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Fizik

Kinetik Enerji Nedir? Öteleme Kinetik Enerjisi Nedir? Örnekler

Kısaca Kinetik Enerji Nedir?

Fizikte, bir cismin kinetik enerjisi, hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir nesneyi hızlandırmak istiyorsak ona bir kuvvet uygulamalıyız. Bir kuvvet uygulamak demek ise, iş yapmamızı gerektirir. İş yapıldıktan sonra, enerji cisme aktarılır ve cisim yeni bir sabit hızla hareket eder. Aktarılan enerji kinetik enerji olarak ifade edilir ve bu enerji de kütle ve hıza bağlıdır.

Hareketli bir nesne (dikey veya yatay hareket olsun) kinetik enerjiye sahiptir. Kinetik enerjinin birçok biçimi vardır;

  1. Titreşimsel (titreşimsel hareketten dolayı enerji),
  2. Dönme (dönme hareketine bağlı enerji)
  3. Öteleme (bir konumdan diğerine hareketten kaynaklanan enerji)

Bir cismin kinetik enerji iki değişkene bağlıdır. Bunlar cismin kütlesi (m) ve cismin hızıdır (v). Aşağıdaki denklemle, bir nesnenin kinetik enerjisini (KE) hesaplayabiliriz;

 KE = ½.m.v² 

Sponsorlu Bağlantılar

KE yada E= Kinetik Enerji (Joule)
m: kütle (kilogram)
v: hız (m/s)

Kinetik enerji cisimler arasında transfer edilebilir ve diğer enerji türlerine dönüştürülebilir. Örneğin, bir bilardo topu sabit bir bilardo topu çarpışabilir. Çarpışmayı takiben, bilardo topunun başlangıç kinetik enerjisinin bir kısmı sabit bilardo topuna aktarılmış olur.

Konuyu basitleştirmek için, öteleme kinetik enerjisine odaklanacağız.

Öteleme Kinetik Enerjisi Nedir?

Bir cismin hareketi öteleme şeklinde oluyorsa bu enerjiye öteleme kinetik enerjisi denir.

İki cismin çarpışması sırasında hareketli olan cismin diğer cismi de hareket ettirmesi öteleme kinetik enerjisi olarak ifade edilir. Örneğin bir bilardo topu sabit bilardo topuna çarptığında enerjisinin bir kısmını diğer topa aktarır ve diğer top da hareket eder. Bilardo topu diğer bilardo topuna çarptığında enerjisinin bir kısmını diğer topa aktarır ve bir kısmını da sürtünme ile kaybeder.

Sponsorlu Bağlantılar

Hareketli bütün cisimler bir kinetik enerjiye sahiptir. Havaya atılan bir top, koşan bir çita, uçan bir kartal, hareket halindeki otomobil, akan bir nehir, koşan bir futbolcu, rüzgarda sallanan ağaç gibi hareketli nesneler kinetik enerjiye sahiptir.

Ayrıca bkz: Kinetik Enerjinin Kütle ve Hız İle İlişkisi

Kinetik Enerjisi Örnekleri

Örnek 1: Saatte 7,2 km/h hızla koşan bir 20 kg ağırlığında bir çocuğun kinetik enerjisi kaç joule’dur?

Hız km/h cinsinden verildiği için m/s cinsine çevirmemiz gerekiyor.

v= 7200/3600 = 2 m/s olur.

Sponsorlu Bağlantılar

KE = ½.m.v²
KE = 0.5 . 20 . 2²
KE = 0,5 . 20 . 4
KE = 40 kgm²/s² = 40 Joule

Örnek 2: 1200 kg kütleye sahip iki otomobilden kırmızı olanın hızı 90 km/h ve beyaz olan otomobilin hızı da 70 km/h’tir. Buna göre hangi otomobilin kinetik enerjisi daha fazladır.

Kırmızı otomobil; 

v = 90 km/h = 90000 / 3600 = 25 m/s

KE = ½.m.v²
KE = 0.5 . 1200 . 25²
KE = 375000 joule

Beyaz otomobil;

v = 70 km/h = 70000 / 3600 = 19,4 m/s

Sponsorlu Bağlantılar

KE = ½.m.v²
KE = 0.5 . 1200 . 19,4²
KE = 225816 joule

KEkırmızı = 375000 joule > KEbeyaz = 225816 joule

Kinetik Enerji İle İlgili Sorular

Bu konuda öğrendiklerimizi sorularla pekiştirelim. Aşağıdaki sorulara cevap verebiliyorsanız, konuyu anlamışsınız demektir.

1. Kinetik enerji nedir?
2. Kinetik enerji türleri nelerdir?
3. Öteleme kinetik enerjisi nedir?
4. Kinetik enerji formülü ve birimi nedir?
5. Kinetik enerjiye örnekler veriniz?

Sponsorlu Bağlantılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com