Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Fizik

Küresel Isınma Nasıl Olur? Nasıl Önlenir? Nedenleri ve Sonuçları

Dünyamız değişiyor… Dünyamız ısınıyor… Dünyanın varoluşundan bugüne kadar dünyamız düzenli olarak ısınmaya devam ediyor. Son yüzyılda bu artış daha hızlı olmuş ve dünyanın da düzeni bozulmaya başlamıştır. Özellikle mevsimsel değişiklikler bunun en somut örnekleri arasında yer almaktadır. Acaba küresel ısınma dünyanın sonunu mu getirecek?

Sponsorlu Bağlantılar

Bilimsel araştırmalar son yüzyılda meydana gelen iklim değişikliklerinin %90ʼının insan kaynaklı olduğunu göstermektedir. Bu da demek oluyor ki dünya iklimini son yüzyılda bizler değiştirdik. İşte tam da bu noktada küresel ısınma devreye giriyor.

Küresel Isınma Nedir?

Küresel Isınma: En kısa tabirle dünya yer küresinin ortalama sıcaklığının sera etkisi nedeniyle artmasıdır. Daha detaylı tanım yapmak gerekirse; Sera etkisi nedeniyle atmosferde karbondioksit, kükürtdioksit ve karbonmonoksit gibi ısıyı tutan bu gazların artması sonucu, güneş ışınlarının atmosferden yansımayarak dünya yüzeyini gerekenden fazla ısıtması olayıdır.

Sera Etkisi: Dünya, üzerine düşen güneş ışınlarından çok, dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu yansıyan ışınlar başta karbondioksit, metan ve su buharı olmak üzere atmosferde bulunan gazlar tarafından tutulur, böylece dünya ısınır. Işınların bu gazlar tarafından tutulmasına sera etkisi denir. Atmosferde bu gazların miktarının artması Yerküre’de ısınmayı büyük oranda artırır. Kaynak

Küresel Isınma Nasıl Olur?

Dünya yüzeyinin ısınması direk güneş ışınlarından daha fazla dünyadan yansıyan ışınlarla olduğunu biliyoruz. Sera etkisi nedeniyle atmosferde biriken sera gazları nedeniyle güneş ışınlarının yansıması daha fazla olmaktadır. Dolayısı ile dünya yüzeyi daha fazla ısınmaktadır. Bu da küresel ısınmayı yani dünya küresinin olması gerektiğinden daha fazla ısınmasını sağlamaktadır. Dolayısı ile küresel ısınma oluşmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Küresel Isınma Nedenleri?

Küresel ısınmanın en büyük nedeni insandır. İnsan kaynaklı fosil yakıtların tüketimi, ormanların yok edilmesi, endüstriyel faaliyetler ve tarımsal faaliyetlerin fazlalığı sonucunda atmosferdeki sera gazı miktarı ve yoğunluğu artmaktadır. Bu sera gazları ise küresel ısınmanın temel nedeni oluşturmaktadır. Küresel ısınmanın en önemli belirtileri ise kuraklık, çölleşme, dengesiz yağışlar, sel, tayfun, fırtına, hortum vb. meteorolojik olaylarda artışlar gibi belirtilerle kendini gösterir.

 1. Dünya nüfusunun artışı sonucunda fosil yakıt tüketiminin artması
 2. Toprak kullanımının artması
 3. Sanayinin gelişmesi
 4. Fabrika bacalarından çıkan zararlı gazlar
 5. Isınmak için ev bacalarından çıkan zararlı gazlar
 6. Otomobillerin egzozlarından çıkan zararlı gazlar
 7. Su kaynaklarının azalması

Küresel Isınmanın Sonucu

Küresel Isınmanın Sonuçları

Küresel ısınmanın nedeni insan olduğu gibi de sonucu da en çok insanları etkileyecektir. Dünya yüzeyinin sadece +2 derece ısınması bile dünyada su sıkıntısı yaşanmasına neden olacağı biliniyor. Şimdi küresel ısınmanın sonuçları neler olacak maddeler halinde sıralayalım.

 1. Okyanusların ısınması
 2. Buzulların erimesi
 3. Sağanak yağmurların artması
 4. Kar örtüsünün azalması
 5. Denizlerin su düzeyinde yükselme
 6. Okyanuslarda asit oranının artması
 7. Fırtına ve sel hasarlarının artması
 8. Tundraların erimesi
 9. Buharlaşma miktarında artış
 10. Kuraklık ve çölleşme
 11. Canlı türlerinin yok olması

Küresel Isınma Nasıl Önlenir?

Küresel ısınmanın önlenmesi için bütün dünya devletleri arasında sözleşmeler imzalanmaya çalışılıyor. Süper güç halinde olan devletlerin bu sözleşmelere yanaşmadıkları görülüyor. Özellikle başta Amerika Birleşik Devletleri bu sözleşmeleri en çok ihlal eden ülkelerin başında gelmektedir. Ancak buna rağmen sivil toplum kuruluşları ve duyarlı bazı devletler öncülük ederek bu durumun üstüne gitmektedir.

1992 yılında kabul edilen ve 1994 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ile iklim değişikliği sorununa karşı küresel tepkinin temeli oluşturulmuştur. BMİDÇS kapsamında kabul edilen Kyoto Protokolü de uluslararası bir anlaşmadır. Protokolün ana amacı, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun iklimi etkilemeyecek seviyede dengede kalmasını sağlamaktır. BMİDÇS, emisyonun azaltılması için teşvik edici uygulamalar, Kyoto Protokolü ise zorlayıcı yaptırımlar öngörmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Buna ek olarak 2015 yılında Paris antlaşması imzalandı. 180 ülke tarafından Kyoto Protokolü sonrası yürürlüğe geçecek olan Paris Anlaşması imzalandı.

Küresel Çapta Alınması Gereken Önlemler

Küresel anlamda devletlerin alması gereken önlemler şunlardır;

 1. Paris Anlaşmasını onaylama
 2. Fosil yakıtlara yardım ödeneği vermeme
 3. Karbon vergisi yakası çıkarma
 4. Termik santrallere kısıtlama
 5. Temiz enerji santralleri kurma ve geliştirme
 6. Kıyı ekosistemleri ve ormanları koruma ve ağaçlar dikmek.

Günlük Hayatta Alınması Gereken Önlemler

 1. Ağaçların kesilmesine engel olma ve ağaç dikimini artırma
 2. Uçakları daha az kullanma ve yerine toplu taşıma araçlarını kullanma
 3. Fosil yakıtlı araçlar yerine elektrikli araçları kullanma
 4. Kömür gibi zararlı gaz çıkaran yakıtları kullanmama yada daha az kullanma
 5. Evleri ve binaları iyi yalıtarak enerji kaybını en aza indirme
 6. Evlerde kullanılan standart ampulleri led ve diğer çevreci ampullerle değiştirme
 7. Bütün ihtiyaçlar için makine kullanmamak
 8. Güneş enerjili sistemleri kullanma
 9. Günlük hayatta sıcak suyu daha az kullanma
 10. Hayvansal gıdaların tüketimini azaltmak
 11. Yerli gıda ürünlerini tüketerek gıda atıklarını azaltmak
 12. Evde kullanılmayan elektronik aletlerin fişini çekme
 13. Daha az seyahat ederek ulaşım araçlarını daha az kullanma
 14. Su tüketimi en aza indirilmeli
 15. Kısa mesafeler için araç kullanılmamalı
 16. Geri dönüşü mümkün olan ambalajlı ürünler alınmalı
 17. Plastik yerine cam ürünler tercih edilmeli
 18. Geri dönüştürülebilir ürünleri çöpe atmamalı

Küresel Isınma İle İlgili Sorular

 1. Küresel ısınma nedir?
 2. Sera etkisi nedir?
 3. Küresel ısınma nedenleri nelerdir?
 4. Küresel ısınma sonuçları nelerdir?
 5. Küresel ısınma nasıl önlenir?
 6. Küresel ısınma nasıl oluşur?
 7. Küresel ısınmayı önlemek için neler yapabiliriz?
 8. Küresel ısınma günlük hava olaylarını etkiler mi?
 9. Devletlerin alması gereken küresel ısınma önlemleri nelerdir?
 10. Küresel ısınma ve iklim değişikliği arasında nasıl bir ilişki vardır?
 11. Sera gazları küresel ısınmayı nasıl etkiler?
Sponsorlu Bağlantılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com