Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Türkçe

Millî Edebiyat Dönemi Hikâyeleri Özellikleri ve Yazarları

Tanzimat Döneminde Türk edebiyatına giren batılı tarzda “hikâye“, Millî Edebiyat Döneminde günümüzdeki olgunluğuna erişmiştir. Millî Edebiyat Dönemi 1911’de başlayıp ile 1923’e kadar devam etmiştir. 1911 yılında Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının Selanik’te çıkardıkları Genç Kalemler dergisiyle başlayıp 1923’te Cumhuriyet’in kurulmasına kadar devam etmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar

Millî Edebiyat Dönemi edebiyatının temelinde Türk dilinin sadeleştirilmesi çalışmaları yatar. Tanzimat Dönemi Hikâyeciliği‘nin ağır dili bu dönemde yerini sade dile bırakmıştır. Millî Edebiyat Döneminde yazılan hikâyelerde sade bir dil kullanılmıştır ve bu da bu dönemim en belirgin özelliği olmuştur. Ömer Seyfettin, hikâyelerinde sade bir dil kullanmıştır ve millî edebiyatın millî dille oluşabileceğini savunmuştur.

Millî Edebiyat sanatçıları, hikâyelerde genellikle toplumsal temaları işlemişlerdir. Osmanlıcılık, Türkçülük, Batıcılık akımları temaların belirlenmesinde ana etken olmuştur. Sanatçılar eserlerini bu akımların ışığı altında oluşturmuşlardır.

Hikâyelerde işlenen tema genellikle Anadolu insanının yaşam koşulları, savaş yıllarında çekilen sıkıntılar, bağımsızlık, yanlış Batılılaşma, geçmişteki kahramanlıklar, vatan sevgisi gibi temalardır.

Millî Edebiyat Dönemi sanatçıları bir çok savaş görmüş ve Osmanlının en zor dönemlerinde yaşamışlardır. Bu nedenle dönemim sanatçılarının bir çoğu İstanbul dışına çıkmış, Balkanlar’a gitmiş ya da Anadolu’nun farklı yerlerinde gitmişlerdir. Halkla iç içe olan sanatçılar, Anadolu’yu ve Anadolu insanını gözlemlemişler, tanımışlardır ve eserlerinde bu gözlemlerini yansıtmışlardır. Bu sanatçıların ürünleri, millî bilincin oluşturulmasında önemli katkı sağlamıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

Bu dönem hikâyecileri gözlemlerini gerçekçi bir bakış açısıyla yansıtmışlar, realist bir tutum sergilemişlerdir. Gözlemle birlikte gelen tasvir, hikâyelerde kusursuzca uygulanmıştır. Hikâyeler teknik olgunluğa erişmeye başlamış; olay, zaman, mekân, kişi ve anlatım bir bütünlük içerisinde verilmiştir.

Millî Edebiyat Dönemi sanatçıları hikâyelerini “Maupassant (Olay Hikayeciliği)” tekniğine göre yazmışlar ve kendilerinden sonraki hikâyecilere bu konuda örnek olmuşlardır.

Millî Edebiyat Dönemi Hikâyeleri Özellikleri

 • Bu dönem hikayelerinde halkın anlayabileceği sade bir dil kullanılmıştır.
 • Hikâyelerde genellikle toplumsal temaları işlemişlerdir.
 • Anadolu insanının yaşam koşulları, savaş yıllarında çekilen sıkıntılar, bağımsızlık, yanlış Batılılaşma, geçmişteki kahramanlıklar, vatan sevgisi temaları işlenmiştir.
 • Hikâyelerde realist bir tutum sergilemiş ve hikâyelerde kusursuzca uygulanmıştır.
 • Millî Edebiyat Dönemi hikâyeleri “Olay Hikayeciliği” tekniğine göre yazılmıştır.
 • Sanatçılar yaşadıkları dönemin soysal hayatını eserlerine yansıtmıştır.
 • Konular Anadolu’dan, tarihten ya da milli konulardan seçilmiştir.
 • Hikâyeler teknik olgunluğa erişmeye başlamış; olay, zaman, mekân, kişi ve anlatım bir bütünlük içerisinde verilmiştir.

Millî Edebiyat Dönemi Hikâyeleri Yazarları

Millî Edebiyat Dönemi’nin en önemli hikâye yazarları aşağıdaki gibidir;

 1. Ömer Seyfettin,
 2. Halide Edip Adıvar,
 3. Refik Halit Karay,
 4. Yakup Kadri Karaosmanoğlu,
 5. Reşat Nuri Güntekin,
 6. Halide Nusret Zorlutuna,
 7. Ebubekir Hazım Tepeyran.

Millî Edebiyat Dönemi Hikâyeleri İle İlgili Sorular

 1. Millî Edebiyat Dönemi Hikâyelerinin en önemli özelliği nedir?
 2. Millî Edebiyat Döneminin başlangıcı nedir?
 3. Bu dönemde hangi temalar işlenmiştir?
 4. Millî Edebiyat Dönemi hikâyeleri genellikle hangi teknikle yazılmıştır?
 5. Millî Edebiyat Dönemi Hikâyelerinin özellikleri nelerdir? Maddeler halinde yazın.
 6. Millî Edebiyat Dönemi yazarları kimlerdir?
Sponsorlu Bağlantılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com