Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Türkçe

Nazım Biçimleri ve Nazım Türleri – Türk Şiirinde Kullanılan Nazım Biçimleri ve Türleri

Nazım Biçimi Nedir?

Nazım Biçimi: Şiirin ölçüsü ve uyak örgüsüne göre nazım biriminin kazandığı biçimsel özelliklere nazım biçimi denir. Nazım biçimi bulunurken şiirin şekline ait özellikler (nazım birimi, kafiye düzeni, ölçü vb.) dikkate alınır.

Sponsorlu Bağlantılar

Nazım biçimleri Türk şiirinin her döneminde kullanılmıştır. Halk şiirlerinde, divan şiirlerinde ve batı etkisindeki Türk şiirlerinde nazım biçimlerini görmekteyiz.

Türk Şiirinde Kullanılan Nazım Biçimleri

Halk ŞiiriDivan ŞiiriBatı Etkisindeki
Türk Şiiri
Anonim Halk Şiiri
Mâni,
Türkü.

Âşık Tarzı Halk Şiiri
Koşma,
Semai,
Varsağı,
Destan.

Beyitlerle Kurulanlar
Gazel,
Kaside,
Mesnevi,
Kıt’a,
Müstezat.

Bentlerle Kurulanlar
Tuyuğ,
Rubai,
Murabba,
Şarkı,
Muhammes,
Terkibibent,
Terciibent.

Sone,
Terzarima,
Triyole,
Balat,
Serbest nazım.

Nazım Türü Nedir?

Nazım Türü: Bir şiirin işlediği konu veya tema gibi özellikleri nazım türünü belirler. Nazım türünün adı da işlendiği konuya göre belirlenir.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir şiirin nazım biçimini ve nazım türünü belirlerken farklı kriterlere bakılır. Nazım türünü belirlerken şiirin içeriği (konu, tema vb.) esas alınır, nazım biçimini belirlerken ise şiirin şekline ait özellikler (nazım birimi, kafiye düzeni, ölçü vb.) esas alınır.

Türk Şiirinde Kullanılan Nazım Türleri

İslamiyet Öncesi
Türk Şiiri
Halk ŞiiriDivan Şiiri
Sagu,
Koşuk,
Destan.
Âşık Tarzı Halk Şiiri
Güzelleme,
Koçaklama,
Taşlama,
Ağıt.

Anonim Halk Şiiri
Ninni,
Ağıt.

Dinî-Tasavvufi Halk Şiiri
İlahi,
Nefes,
Deme,
Nutuk,
Şathiye,
Devriye.

Tevhit,
Münacaat,
Naat,
Mersiye,
Methiye,
Hicviye,
Fahriye.

Konu İle İlgili Sorular

Bu konuda öğrendiklerimizi sorularla pekiştirelim. Aşağıdaki sorulara cevap verebiliyorsanız, konuyu anlamışsınız demektir.

1. Nazım biçimi nedir?
2. Nazım biçimi nasıl bulunur?
3. Nazım türü nedir?
4. Nazım türü nasıl bulunur?
5. Türk şiirinde kullanılan nazım biçimlerine örnekler veriniz?
6. Türk şiirinde kullanılan nazım türlerine örnekler veriniz?

Sponsorlu Bağlantılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com