Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Tarih

Türkiye Adı Nereden Gelmiştir? Türkiye İsmi İlk Ne Zaman Kullanıldı?

Türk Adının Anlamı

Bilim adamları ilk olarak Avrasya’da görülen Türkleri araştırmışlardır ve Türklerin adını en eski tarihi kaynaklarda ne anlama geldiğini bulmuşlardır. Türk isminin anlamı, bir çok araştırma ve kaynaklarda farklı şekillerde geçmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Buna göre Türk adının anlamları şöyledir;

  • Çin kaynaklarında: Miğfer
  • Kaşgarlı Mahmut: Olgunluk çağı
  • A. Wambery (Vambrey): Türemek
  • Ziya Gökalp: Kanun ve nizam sahibi

1911 yılında yayınlanan eski bir Türkçe metinde ise Türk adının “güç, kuvvet” anlamına geldiği görülmüştür.

552’de bağımsızlığına kavuşan Kök Türk Devleti ile birlikte Türk adı resmi bir kimlik kazanmıştır.

Türkiye Adı İlk Ne Zaman Kullanıldı?

Asya ile Avrupa’nın neredeyse hepsini içine alan coğrafi bölgeye Avrasya denir. Bu Avrasya bölgesi Türklerin, Moğolların, Slavların ve Çinlilerin yaşadığı alan olarak kabul edilmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Coğrafi Olarak Türkiye İsminin İlk Kullanımı:

  •  İlk defa Türkiye kelimesi, 6. yüzyılda Bizans kaynaklarında “Orta Asya” bölgesi için kullanmıştır.
  •  Bizans kaynaklarına göre, Volga’dan, Orta Avrupa’ya kadar olan bölgeye 9. ve 10. yüzyıllarda Türkiye ismi verilmiştir.
  • Mısır ve Suriye’ye 11. ve 13. yüzyıllarda Türkiye denmiştir. 13. yüzyıldan itibaren ise Anadolu topraklarına Türkiye denilmeye başlanmıştır.

Türkiye Adı Konusunda Öğrendiklerimiz

* Türk adının nereden geldiğini,
* Türkiye isminin ne zaman kullanılmaya başladığını.
*Türkiye adının hangi bölgeler için kullanıldığını öğrendik.

Türkiye İsmi İle İlgili Çalışma Soruları

Aşağıda yer alan sorulara cevap verebiliyorsanız, konuyu anlamışsınız demektir.

1. Türk isminin anlamı nedir?
2. Farklı kaynaklarda Türk adı ne anlama gelir?
3. Türk adı ne zaman resmiyet kazanmıştır?
4. Türkiye adı ilk ne zaman kullanılmıştır?
5. Tarihte Hangi bölgelere Türkiye denilmiştir?

Sponsorlu Bağlantılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgeniz.com