Sponsorlu Bağlantılar
Kategoriler
Türkçe

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Özellikleri, Dönemleri, Eserleri

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, milattan önce başlayıp XI. yüzyıla kadar yani Türklerin İslamiyet’i kabul ettiği döneme kadar süren bir edebiyat dönemidir. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı çok uzun süren bir dönemdir ve yazılı ve sözlü dönem olarak iki dönemde incelenir. İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü edebiyat dönemi, MS VIII. yüzyıla kadar olan […]

Kategoriler
Türkçe

Fiilimsi Nedir? Fiilimsi Türleri ve Fiilimsilerin Özellikleri

Fiilimsi Nedir? Fiillere getirilen belli eklerle türeyip isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılan sözcüklere fiilimsi ya da eylemsi denir. Fiilimsiler fiile benzeyen fakat fiil olmayan sözcüklerdir. Fiillere yapım ekleri ekleyerek oluşturulur. Ayrıca fiilimsiler yan cümlecik kurar. Fiilimsiler aldıkları eklere göre cümlede isim, sıfat ya da zarf olarak kullanılabilir. Dolayısı ile fiilimsiler üçe ayrılır. Fiilimsi Türleri […]

Kategoriler
Türkçe

Zarf Nedir? Zarf Çeşitleri ve Örnekler – Zarf Nasıl Bulunur?

Zarf veya Belirteç Nedir? ZARF : Fiillerden, sıfatları, sıfat-fiilleri ve zarf niteliğindeki sözlerin anlamını zaman, yer, yön, nitelik, durum azlık-çokluk bildirme, pekiştirme ve sorma gibi çeşitli yönlerden etkileyip değiştirerek anlamlarını daha belirgin duruma getiren sözlerdir. Zarflar; fiillerden, sıfatlardan, sıfat-fiillerden ve zarf niteliğindeki sözlerden önce gelir. Zarflar fiilleri belirtme yönlerine göre çeşitli gruplara ayrılır. Zarf görevindeki […]

Kategoriler
Türkçe

Fiil Çatısı Nedir? Nesnesine Göre ve Öznesine Göre Çatılar

Fiil Çatısı Nedir? Fiil Çatısı: Fiillerin cümle içinde nesne alıp almamalarına ya da fiillerin aldıkları özneye göre gösterdiği özelliğe çatı denir. Bir cümlenin yüklemi fiil değil ise çatı aranmaz. Fiiller çatısı bakımından nesnesine göre çatılar ve öznesine göre çatılar olmak üzere ikiye ayrılır: Nesnesine Göre Çatılar Geçişli Fiil Geçişsiz Fiil Oldurgan Fiil Ettirgen Fiil Öznesine […]

Kategoriler
Türkçe

Yapısına Göre Fiiller (Basit Fiiller, Türemiş Fiiller, Birleşik Fiiller)

Yapısına Göre Fiiller Yapısına göre filler üçe ayrılır. Bunlar basit fiiller, türemiş fiiller ve birleşik fiillerdir. Basit Filler Türemiş Fiiller Birleşik Fiiller Kısaca fiilin ne demek olduğunda da bahsetmek gerekirse; iş, oluş veya durum bildiren sözcüklere fiil denir. Ayrıca bkz: Fiil Nedir? Fiil Çeşitleri 1. Basit Fiiller Basit Fiil Nedir? : Yapım eki almamış, bir […]

Kategoriler
Türkçe

Ek Fiil Nedir? Görevleri, Örnekler ve Konu Anlatımı

Ek Fiil Nedir? Görevleri Nelerdir? Ek fiil “i-mek” fiilidir. Sözcük özelliğini yitirip ek durumuna geldiğinden bu şekilde adlandırılmıştır. Ek Fiilin Görevleri Ek fiilin iki görevi vardır: a. Basit çekimli fiillere gelerek onları birleşik çekimli fiil yapar.b. Ad soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapar. Şimdi bu görevleri inceleyelim. a. Basit çekimli fiillere gelerek onları birleşik çekimli […]

Kategoriler
Türkçe

Çekimli Fiil, Fiillerde Olumsuzluk, Anlam Kayması ve Birleşik Çekimli Fiil

Çekimli Fiil Nedir? Fiillerin, belirli bir zaman yani kip ve kişi eki alarak kullanılmasıdır. Şahıs eki her zaman bulunmayabilir. İkinci tekil kişi emir kipi çekimi hariç bütün fiiller çekim eki alır. Bkz: Fiil Kipleri – Fiiller Fiil Kök / Gövde + Kip + Kişi EkiAşağıda altı çizili verilen örnekler çekimli fiildir. Örnek: Ben bu sokaklarda […]

Kategoriler
Türkçe

Fiil Kipleri – Haber Kipleri ve Dilek Kipleri Nelerdir?

Fiil Kipleri Fiil kipleri, fiillerde bir işi, durumu veya oluşu ortaya koyma biçimlerine kip denir. Kipler haber kipleri ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılır: a. Haber (Bildirme) Kipleri Geniş Zaman Şimdiki Zaman Gelecek Zaman Di’li Geçmiş Zaman Miş’li Geçmiş Zaman b. Dilek (Tasarlama) Kipleri İstek Kipi Dilek-Koşul Kipi Gereklilik Kipi Emir Kipi Bkz: Fiil […]

Kategoriler
Türkçe

Fiil Nedir? Anlamına Göre Fiiller – İş, Durum, Oluş Fiilleri

Fiil Nedir? Fiil (Eylem): İş, oluş veya durum bildiren sözcüklere fiil denir. Daha uzun bir tabirle açıklamak gerekirse; varlıkların yaptığı işi, hareketi, oluşu çeşitli ekler alarak şahıs ve zamana bağlı olarak anlatan kelimelere fiil yada eylem denir. Fiiller yalın hâldeyken mastar ekini (-mek, -mak) alır: koş-(mak), gül-(mek), ara-(mak), uyu-(mak). Cümlede kullanılırken mastar eki kullanılmaz. Aşağıdaki […]

Kategoriler
Türkçe

Millî Edebiyat Dönemi Hikâyeleri Özellikleri ve Yazarları

Tanzimat Döneminde Türk edebiyatına giren batılı tarzda “hikâye“, Millî Edebiyat Döneminde günümüzdeki olgunluğuna erişmiştir. Millî Edebiyat Dönemi 1911’de başlayıp ile 1923’e kadar devam etmiştir. 1911 yılında Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının Selanik’te çıkardıkları Genç Kalemler dergisiyle başlayıp 1923’te Cumhuriyet’in kurulmasına kadar devam etmiştir. Millî Edebiyat Dönemi edebiyatının temelinde Türk dilinin sadeleştirilmesi çalışmaları yatar. Tanzimat Dönemi Hikâyeciliği‘nin […]

Bilgeniz.com