Ribozom Nedir? Ribozom: Canlıya özgü proteinleri sentezleyen hücre organellerine ribozomlar denir. Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere protein moleküllerinin sentezi ribozomlarda gerçekleşir. Ribozom hücrenin en küçük organelidir ve zarsızdır. Ribozomların yapısını rRNA ve proteinler oluşturur. Büyük alt birim ve küçük alt birimden oluşur. Hücrenin protein seviyesine göre hücrede milyonlarca ribozom olabilir. Salgı yapan hücrelerde ribozom sayısı daha fazladır. Tüm canlı hücrelerde ribozomlar bulunur....
endositoz, Fagositoz, Pinositoz, büyük moleküllerin hücreye alınması
Büyük Moleküllerin Zardan Geçişi Küçük moleküllerin zardan geçişini aktif taşıma ve pasif taşıma olarak detaylı olarak önceki yazılarımızda anlattık. Bununla alakalı Difüzyon ve Osmoz yazılarımıza bakmanızı tavsiye ederiz. Bu yazımızda ise büyük moleküllerin zardan geçişini detaylı olarak anlatacağız. Büyük moleküllerde geçiş taşınma yönüne göre iki şekilde olur. Bunlar; Endositoz Ekzositoz İlk olarak endositoz olayını açıklayalım. A) Endositoz Endositoz nedir?: Enerji harcanarak hücre zarının içeriye doğru çökmesiyle...
Hücre zarında madde geçişi ile ilgili daha önceki yazılarımızda pasif taşıma yöntemi olan difüzyon ve osmoz yöntemlerini açıkladık. Şimdi ise hücrelerin bulunduğu çözelti ortamlarını tanımlayalım. Hücreler yoğunluk bakımından üç çeşit çözelti ortamında bulunur. Bunlar; İzotonik Ortam Hipertonik Ortam Hipotonik Ortam İzotonik Ortam Nedir? Özellikleri İzotonik Ortam: Hücrenin sitoplazma yoğunluğuna ile eşit yoğunlukta olan çözelti ortamına izotonik ortam denir. İzotonik ortamın özellikleri Hücre içi osmotik...
Hücreler Hücrenin yapısını incelerken karşımıza iki türlü hücre çıkmaktadır. Bunlar prokaryot ve ökaryot hücrelerdir. Prokaryot hücreler çok gelişmiş hücreler değildir ve bakteriler, arkeler gibi canlılarda görülür. Ökaryot hücreler ise çok gelişmiş hücrelerdir ve bitkiler alemi, hayvanlar alemi gibi canlılarda görülür. Hücrenin bölümlerini incelerken bu yazımızda ökaryot hücreleri esas alacağız. Ökaryot hücrelerde hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek ortaktır. Ökaryot hücrelerde yaşamsal faaliyetler hücre zarı, sitoplazma ve...
Aktif Taşıma, küçük moleküllerin hücre zarından geçişi
Hücre Zarından Madde Geçişleri Hücre zarından madde geçişinin şeklini belirleyen kriterler vardır. Maddenin taşınma şeklini belirleyen etkenler şöyledir; Maddenin büyüklüğü, Maddenin elektrik yükü, Maddenin yağda veya suda çözünebilme özelliği, Maddenin konsantrasyonu. Küçük moleküller büyük büyük moleküllere göre hücre zarından daha kolay geçer. Örneğin organik moleküllerden olan glikoz, fruktoz, amino asit, yağ asiti ve inorganik moleküllerden olan su, mineral ve iyonlar diğer büyük moleküllere...
turgor, turgor basıncı,
Hücre zarından madde geçişi meydana gelirken maddenin taşınma şeklini belirleyen kriterlerden birisi de maddenin büyüklüğüdür. Küçük moleküllü maddelerin hücre zarından geçişinde aktif taşıma ve pasif taşıma söz konusudur. Pasif taşıma ise iki şekilde olur; Difüzyon Osmoz Bir önceki yazımızda difüzyon konusunu açıklamıştık ve bu yazımızda da osmoz konusunu ele alacağız. Ayrıca bkz: Difüzyon Nedir? Osmoz Nedir? Osmoz: Seçici geçirgen zardan suyun çok yoğun...
Hücre zarından madde geçişi meydana gelirken maddenin taşınma şeklini belirleyen kriterlerden birisi de maddenin büyüklüğüdür. Küçük moleküllü maddelerin hücre zarından geçişinde aktif taşıma ve pasif taşıma söz konusudur. Pasif taşıma ise iki şekilde olur; Difüzyon Osmoz Bu yazımızda difüzyon konusunu ele alacağımız için osmoz ile ilgili yazımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bkz: Osmoz Nedir? Difüzyon Nedir? Difüzyon: Yüksek yoğunluktaki ortamdan düşük yoğunluktaki ortama küçük...
Sıralı İkili Sıralı İkili: Boş küme olmayan A kümesinden bir a elemanı, boş küme olmayan B kümesinden bir b elemanı alınarak elde edilen ve (a, b) şeklinde gösterilen ifadeye "sıralı ikili" denir. Birinci bileşene "a" ve ikinci bileşene "b" adı verilir. Sıralı ikililerin yazılış sırası önemlidir. Çünkü a ve b birbirinden farklı olduğu için (a,b) ve (b,a) sıralı ikilileri de birbirinden farklı...
Kümelerde Fark İşlemi İki Kümenin Farkı: Herhangi iki küme olan A ve B kümesinden A kümesinde olup B kümesinde olmayan bütün elemanların oluşturduğu kümeye A kümesinin B kümesinden farkı denir. Küme Farkı Sembolü: Herhangi iki küme olan A ve B kümesinden A kümesinin B kümesinden farkı A − B veya A B ile gösterilir. Ortak özellik yöntemi ile A B ve...
Kesişim Kümesi Nedir? Kesişim Kümesi: Herhangi iki kümenin bütün ortak elemanlarının oluşturduğu kümeye kesişim kümesi denir. Kesişim Kümesi Sembolü: Kesişim '' ∩ ''sembolü ile gösterilir. A ve B kümesinin kesişimi A ∩ B ile gösterilir. NOT: ø ∩ ø = ø A ve B kümelerinin kesişim kümesi, ortak özellik yöntemi ile gösterilecek olursa; A ∩ B = {x | x ∈ A ve x ∈ B} şeklinde ifade edilir. A...