Isı: Sıcaklıkları birbirinden farklı ve etkileşim halinde iki sistem arasında alınan ya da verilen enerjiye ısı denir. Sıcaklığı yüksek olan sistemden sıcaklığı düşük olan sisteme bir ısı aktarımı gerçekleşir. Yani sıcaklığı düşük olan sistem sıcaklığı yüksek olan sistemden ısı alır. Bu ısı alış verişi iki sistem arasında denge oluşuncaya kadar devam eder. Ayrıca bkz: Isı ve Sıcaklık Nedir? Farkları Isıl...
Dünyamızı oluşturan madde iki fiziksel haldedir. Buna göre dünyamızın %29'unu katı haldeki maddeler ve %71ʼinin de sıvı haldeki maddeler oluşturmaktadır. Katı haldeki maddeler karalar ve sıvı haldeki maddeler de denizlerdir. Evren ise %99 oranında plazma haldeki maddelerden oluşmaktadır. Faz: Maddelerin bulundukları fiziksel hâle faz denir. Maddenin Fiziksel Halleri - Fazları Maddenin fiziksel halleri 4 tanedir ve bunlar şöyledir; KatıSıvıGazPlazma Hal Değişimi Nedir? Hal Değişimi: Maddelerin...
Öz Isı Nedir? Öz Isı (Özgül Isı): Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 oC değiştirmek için maddeye verilen ya da alına ısı miktarıdır. Öz ısı yada özgül ısı olarak adlandırılır. Öz ısı sembolü şöyledir; cBirimi ise şu şekillerde olabilir; cal/goC ya da J/kgoC Dikkat: Maddeler için ayırt edici bir özellik olan öz ısı aynı zamanda madde miktarına bağlı değildir. Daha...
Kelvin, Celcius ve Fahrenheit Termometleri Sıvılı termometrelerde ölçeklendirme deniz seviyesinde yapılmaktadır.Ölçeklendirme işlemi 1 atm basınç altındaki suyun kaynama sıcaklıkları ve suyun donma sıcaklıkları arasında yapılır. Sıcaklık ölçekleri olarak da Kelvin, Celcius ve Fahrenheit termometreleri kullanılır. Ayrıca bkz: Termometre Nedir? Nasıl Çalışır? Termometre Çeşitleri Kelvin termometresi: Bu termometre 100 eşit parçaya bölünerek ölçeklendirilmiştir. Bu termometrede suyun donma sıcaklığı 273 K, suyun kaynama...
Termodinamik Nedir? Termodinamik: Isı enerjisi ile kinetik enerji arasındaki ilişki ile ilgilenen ve bununla ilgili olayları inceleyen bilim dalıdır. Termodinamik: Isı enerjisini ve ısı enerjisi ile sıcaklık, özkütle, basınç gibi nicelikler arasındaki ilişkiyi incele yen fizik koludur. En kısa tabirle termodinamik enerjinin bir yerden başka yere yada bir biçimden başka bir biçime transferi ile ilgilenir. Yani maddelerin sıcaklıkları, sıcaklık değişimleri ve sıcaklıkların değişimine sebep...
Türkiye tarım ürünleri yetiştirme açısından oldukça zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bunun en önemli nedeni ise ülkemizin iklim kuşağında bulunması ve yer şekillerinin etkisiyle ortaya çıkan mikroklima alanlarıdır. Ülkemizde Yetiştirilen Tarım Ürünleri Aşağıdaki listede Türkiye genelinde en çok yetiştirilen başlıca tarım ürünlerini göreceksiniz. Tahıllar: Buğday, arpa, mısır, pirinç, yulaf, çavdar Baklagiller: Nohut, mercimek, kuru fasulye Meyveler: Üzüm, incir, turunçgil, muz, elma, fındık Sanayi Bitkileri: Şeker pancarı, zeytin, pamuk, tütün, kenevir Yağ Bitkileri: Zeytin,...
Uzun Denemeler Deneme nedir ve deneme nasıl yazılır konusu ile ilgili detaylı bilgiler verdiğimiz yazımıza göz atınız. Bkz: Deneme Nedir? Nasıl Yazılır? Bir önceki yazımızda ise kısa denemeleri sizlere sunduk. Eğer bu yazıdaki uzun denemelerin aksine kısa denemelere ihtiyacınız varsa kısa deneme örnekleri yazımıza göz atın. Bkz: Kısa Deneme Örnekleri Aşağıda ise uzun deneme örneklerini göreceksiniz. Çeşitli konular üzerine yerli ve yabancı yazarların yamış olduğu...
Deneme Örnekleri Deneme nedir ve deneme nasıl yazılır sorularına bir önceki yazımızda detaylı bir şekilde cevap vermiştik. Bkz: Deneme Nedir? Nasıl Yazılır? Denemenin ne demek olduğunu ve deneme yazma aşamalarının neler olduğunu öğrendikten sonra, kısa deneme örneklerini görebiliriz. Aşağıda sıraladığımız kısa deneme örneklerine bakara sizler de kendi deneme yazılarınızı yazabilirsiniz. Bkz: Uzun Deneme Örnekleri Kürk Nereden geldiği ve nasıl başladığı meçhul bir kürk modası, İstanbul'un...
Deneme Nedir? Deneme nedir sorusu için yapılacak en genel tanım ile şöyledir; Deneme: Yazarın herhangi bir konuda yazdığı, yeni ve kişisel görüşlerini sunduğu bir düzyazı türüdür.  Denemenin tanımını farklı şekillerde de yapmak mümkündür. Diğer deneme tanımları ise şöyledir; Deneme (Tanım 1): Yazarın insanı ve toplumu ilgilendiren her konuda; ispat gerektirmeyen, plana bağlı olamayan ve içinden geçenleri yazabildiği bir edebi türdür. Deneme (Tanım 2): Belirlenmiş bir...
Elektromanyetizma Nedir? Elektromanyetizma: Elektrik ile yüklü parçacıklar arasındaki etkileşime neden olan fiziksel kuvvete elektromanyetizma denir. Elektrik ve manyetizma alanları elektromanyetizma adı altında birleştirilmiştir. Bunun nedeni ise elektrik akımı ile manyetizmanın ilişki içinde olmasıdır. Elektrik ve manyetizmayı ilgilendiren bütün konuları elektromanyetizma kapsamaktadır. Elektromanyetizma, elektrik ile manyetizmanın birleşimi olduğuna göre, elektrik ve manyetizmaya kısaca değinelim; Elektrik Elektrik: Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerjiye elektrik denir. Elektriğin ilgi alanını...